“.. i que s’escampe la cultura entre tots els humans fins aconseguir que una obra d’art, com un llibre, arribe a ser indispensable en una casa, com ho és un llit, una cadira, una taula..” Solidaritat Obrera 28-08-1938


SATIRICON ROBERT
FILLS del POBLE
JOSEP BOROBIÓ
BARCELONA 1931
CAMARADA GALI
GENT de FÀBRICA
LLAPIS de la REVOLUCIÓ