Obrim esta nova secció gracies als escrits cedits per Josep Maria Roselló, sociòleg autor de diverses obres sobre naturisme històric, actualitzat amb interessants apunts que ens parlen de la seua vigencia i vitalitat actual. 

 

trasnf
De TRANSFORMAR a DEFENSAR
CARLOS BRANDT
NATURISTES d’AHIR
REVOLUCIÓ i SANITAT
CÒLERA, SOCIALISME i ANIS del MONO

.