El conreu de la escola renovada a la nostra província es va veure afectat per nombroses plagues, afavorides pel monocultiu confessional, els obstacles de l’administració i per la manca d’un model pedagògic definit i operatiu.


ESCOLES PROBETES
ESCOLES LAIQUES
MONOCULTIU CONFESIONAL
ESCOLES MODERNES
ESCOLES SOCIALISTES