“Obrers, unim la nostra protesta, fem constar el nostre dret a la vida; arranquem si cal al llop la part que ens correspon com a productors de la riquesa social, abans de morir contagiats pels microbis tuberculosos..”, La Fuerza, 3 de març de 1917.


OBRERS del TEXTIL
OBRERS del METAL
OBRERS del PAPER
ALTRES OFICIS

.


.