La paraula Cràter prové de Kràtera, recipient màgic on els grecs posaven aigua de mar barrejada amb diversos ingredients i vi, que mai bevien pur. Akratos significa pur i al·ludeix al geni del vi present a les bacanals de Dionysos, divinitat nocturna del retorn al mon de lo primordial.


FRANKENSTEIN RADICAL
ANARCOGATS 

.

FLORS PROLETARIES
ART i COR


.