L’eclosió de les organitzacions obreres se produiria en els albors del segle XX, unides front a l’infamia de Montjuïc, i pel treball constant i silencios dels grups d’afinitat anarquista escampats per les comarques alacantines.


VINA
VINALOPÓ OBRER
RUMB al SINDICALISME
De SO a la CNT
racion
La RACIONAL
ESTIU ROIG de 1909
ASPE
ASP REBEL
ASPE
ANARQUISME en SANT JOAN d’ALACANT
ELS BERNABEU
JORDÀ, El TALP de COCENTAINA
JUAN BENEITO CASANOVA
VICENTE RUIZ


.