L’eclosió de les organitzacions obreres se produiria en els albors del segle XX, unides front a l’infamia de Montjuïc, i pel treball constant i silencios dels grups d’afinitat anarquista escampats per les comarques alacantines.

 

VINA
VINALOPÓ OBRER
RUMB al SINDICALISME
De SO a la CNT

 

racion
La RACIONAL
ESTIU ROIG de 1909
ASPE
ASP REBEL
ELS BERNABEU
JORDÀ, El TALP de COCENTAINA

.