– SEGLE XIX –

El procés pel qual els obrers organitzats es van adonar que ells mateixos havien de solucionar els seus propis problemes, és a dir, l’aparició del proletariat com a classe social, va començar a la primera meitat del s. XIX.

internacional_socialista_trabajadores

ORIGEN de la CLASSE OBRERA

Del Treball MANUAL a l’INDUSTRIA

DESTRUCTORS de MÀQUINES

ALCOI, 1873

ASSOCIACIÓ i COOPERACIÓ [1881-89]

El 1 de MAIG DE 1890

.