Davant l’espill de sang que es la història, els obrers alacantins s’adonaren que per mitjà de la reducció del temps de treball i la millora educativa, tambè podien construir una cultura autónoma, solidaria i lluitadora.


LLIURE PENSAMENT
ESCOLA NOVA
CIUTAT OBRERA
CINEMA SOCIAL

...