– GENEALOGIA ROJA – [en Breu]

Farçit de mites i tabús, l’origen simbòlic del socialisme ibèric ens trasllada fins 1868 -just fa ara 150 anys-, coincidint amb l’esclat de la I revolució espanyola i el mìtic viatge de l’internacionalista italià Josép Fanelli.

El MITE de FANELLI

QUADERN VERD

SOLDATS de la REVOLUCIÓ