– GENEALOGIA ROJA – [en Breu]

Amb el seu amaniment de mites i tabús, l’origen simbòlic del socialisme ibèric es remunta a 1868 -just fa ara 150 anys-, coincidint amb l’esclat de la I revolució espanyola i el famós viatge del internacionalista italià Josép Fanelli.

El MITE de FANELLI

CROQUIS ALIANCISTA

SOLDATS de la REVOLUCIÓ