A cent anys vista de l’assassinat polític del Noi de Sucre, per quatre pistolers a sou de la patronal, protegits per altes personalitats de la judicatura i els cossos de seguretat, creiem que és el nostre deure fer memòria.


PINTOR de REBELDIES
100 ANYS de SALVADOR SEGUI