La honradísima doña CAROLINES BAIXES d’ALACANT

Viuda en darreres nupcies de don Antón Gentrificat

Doctora en abandonament urbanístic, presidenta de la Lliga de la inmoralitat i el desordre, distinguida amb la Creu de Job, comendadora de la ordre dels colèrics, filla adoptiva del primer socialisme alacantí, socia honoraria del gremi de cigarreres i fundadora de la honrada classe dels igorrotes alacantins

MORÍ A L’EDAT DE 135 ANYS

Son inconsolables germans de la COCA [Coordinadora de Carolines], amb la resta de entitats solidaries i dels veins del barri, vos conviden als funerals pel sufragi de la seua anima.

El acte civil es convoca el proper diumenge 11 de maig al començament del carrer Valencia a les 12 del mitgdia i recorrera alguns dels principals carrers del barri assenylant els solars abandonats i les necessitat de recuperarlos.

El dol es despedira al Ultrasolar del carrer Plus Ultra, 5-7, on menjarem i ballarem a la salut de la finada.

CAROLINES R.I.P. (Renaix I Palpita)