Tot està en els llibres. Aquesta xiqueta però valuosa exposició que presenta El Paradis de la Raó de l’Orxa, simbolitza l’importància de la Llavor Federal en la història del moviment obrer espanyol donat que, com va afirmar Federico Urales, els vells federals foren els que constituïren les primeres associacions obreres i els que portaren l’internacionalisme. Al voltant de l’influència transversal del federalisme en l’anarquisme ibèric tractatà la xerrada que donarà un company del CES- Alacant Obrera.

En acabar, obrirem el debat per parlar de la vigència del federalisme com a model social, o la seua importància en el desenvolupament del conflicte polític que es viu a hores d’ara en l’estat espanyol.