>LA MARMITA

La paraula Cràter prové de Kràtera, recipient màgic on els grecs posaven aigua de mar barrejada amb diversos ingredients i vi, que mai bevien pur. Akratos significa pur i al·ludeix al geni del vi present a les bacanals de Dionysos, divinitat nocturna del retorn al mon de lo primordial. . .