– OBRERS de la CONSTRUCCIÓ –

Entre els obrers de la construcció destaquem als paletes i picapedrers; els primers més propers a les posicions socialistes, mentre que la Societat de Picapedrers i Marbristes seguia tàctiques anarquistes i sindicalistes.

Primers MOVIMENTS ASOCIATIUS

La CONSTRUCCIÓ entre 1914 i 1923

 

.

.