Seguint amb el nostre recorregut pel cinema social a Alacant, ací parlem dels combatius operadors, un dels oficis claus per entendre l’evolució tècnica i humana de l’indústria dels espectacles pùblics fins 1939.

 

El PRIMER OPERADOR
PRIMERA ORGANITZACIÓ [1906-22]

DIVISIÓ i REPÚBLICA [1923-35]
UNIFICACIÓ i REVOLUCIÓ [1936-39]