Un dels postulats del moviment obrer fos reduir la jornada de treball i tenir més temps per a descansar, gaudir o instruir-se. Això va significar l’aparició del sindicalisme modern i també tot un canvi social i urbanìstic.


ITINERARI de la MISÈRIA
OCI SOCIETARI
BARRIS OBRERS


.