El barri de Carolines va sorgir després de les últimes crisis sanitàries que van patir la ciutat, 1884 i 1885, i va ser en origen, una colònia obrera de caire utòpic que va deixar empremta en els seus carrers i els seus veïns.


ORIGENS de CAROLINES
CARRERS REBELS