La criminalització del moviment obrer a Alacant es va cobrar les seves primeres víctimes en l’assalt policial del Cercle L’Unió al carrer Sant Francesc l’11 de juny de 1886; nomenant al primer enemic públic, El Morrut.


CERCLE OBRER La UNIÓ
el-librepensamiento
ANTONIO SÁNCHEZ, El MORRUT