– ENEMICS PÙBLICS –

La criminalització del moviment obrer a Alacant es va cobrar les seves primeres víctimes en l’assalt policial del Cercle L’Unió al carrer Sant Francesc l’11 de juny de 1886; nomenant al primer enemic públic, El Morrut.

CERCLE OBRER La UNIÓ

el-librepensamiento

ANTONIO SÁNCHEZ, El MORRUT