El ram de la Fusta va agrupar entre 1890 i 1923, a algunes de les organitzacions més destacades d’Alacant -calafates, boters, fusters, ebenistes, aserradors mecànics, torners, pulimentadors o constructors de llits-.


INTRODUCCIÓ
TONELE~1
PRIMERES ORGANITZACIONS OBRERES

.

El REBROT SINDICAL
Els ANYS de la GUERRA
AUGMENT de la CONFLICTIVITAT