– Els d’AHIR i els d’AVUI –

Els vells anarquistes de Barcelona jugaren un paper destacat durant la revolució pel seu esforç cultural i assistencial plasmat al Casal Anselmo Lorenzo, eixemple de solidaritat intergeneracional. Però hi hagué més.

ESQUERDA GENERACIONAL

VELLS LLUITADORS

CRITICÓN

.