Les aparadores i sabaters son un bon eixemple de l’assimilació dels principis confederals a casa nostra; del pas del societarisme de resistència al sindicalisme revolucionari, de camí al sindicat unificat.


visiones
VISIONS SOCIETARIES
CAP a l’UNIFICACIÓ
medios
NOUS MITJANS, VELLES LLUITES


.