– LA RACIONAL –

Les aparadores i sabaters son un bon eixemple de l’assimilació dels principis confederals a casa nostra; del pas del societarisme de resistència al sindicalisme revolucionari, de camí al sindicat unificat.

visiones

VISIONS SOCIETARIES

CAP a l’UNIFICACIÓ

medios

NOUS MITJANS, VELLES LLUITES

.