A més dels molts carreters que transportaven mercaderies entre el port i els magatzems de la ciutat, treballaven tambè en aquest sector clau nombrosos ferroviaris, tranviaris i, en menor quantitat, cotxers i xofers.


FERROVIARIS
TRANVIARIS
00_PuertodeAlicante_PpiosSXX
CARRETERS
0447_alicante 3-6-1895_calle de la aduana y ayuntamiento
COTXERS-XOFERS

.


.