– OBRERS del TRANSPORT –

A més dels molts carreters que transportaven mercaderies entre el port i els magatzems de la ciutat, treballaven tambè en aquest sector clau nombrosos ferroviaris, tranviaris i, en menor quantitat, cotxers i xofers.

estacion+benalua

FERROVIARIS

TRANVIARIS

00_PuertodeAlicante_PpiosSXX

CARRETERS

0447_alicante 3-6-1895_calle de la aduana y ayuntamiento

COTXERS-XOFERS

.

.