En aquests escrits s’inclouen altres oficis significats en el moviment obrer de la ciutat d’Alacant en les primeres dècades del segle XX, si no per la quantitat d’associats, sí pel valor de les seues reivindicacions.


BARB
BARBERS-PERRUQUERS
CAMBRERS i CUINERS
PINTORS
SABATERS

BARB

PESC
PESCADORS
OBRERES de la AGULLA
SASTRES
CONSTRUCTORS de SOLES

BARB

LLAUNERS
ASERRADORS i AFILADORS
CERÁMICS – ALFARERS
OBRERS del GAS-ELECTRICITAT
ALTRES OFICIS.