– ART i COR –

“.. i que s’escampe la cultura entre tots els humans fins aconseguir que una obra d’art, com un llibre, arribe a ser indispensable en una casa, com ho és un llit, una cadira, una taula..” Solidaritat Obrera 28-08-1938

SATYRICON ROBERT

GENT de FÀBRICA

CAMARADA GALI

ESBELT, LLAPIS de la REVOLUCIÓ

ATENEUS i RACIONALISME en ALACANT