– PALMIRA LUZ –

El veritable nom de Palmira Luz va ser Elena Just, altra de les oblidades de l’anarco-feminisme peninsular. Per esmenar l’error, proposem ací fer-li un lloc al gineceu àcrata, al costat de les altres mares de l’anarquisme.

ELENA JUST

racional

La CIUTAT del SOL

MARE ACRACIA

.