ALTRES OFICIS

En aquests escrits s’inclouen altres oficis significats en el moviment obrer de la ciutat d’Alacant en les primeres dècades del segle XX, si no per la quantitat d’associats, sí pel valor de les seues reivindicacions.

BARB

BARBERS

PINTORS

PESC

PESCADORS

AGUJ

OBRERES de la AGULLA

SASTRES

SABATERS

CONSTRUCTORS de SOLES

LLAUNERS

CAMBRERS i CUINERS

ASERRADORS i AFILADORS

CERAM

CERÁMICS – ALFARERS

OBRERS del GAS-ELECTRICITAT

ALTRES OFICIS

.