– ESCOLA NOVA –

El conreu de la escola renovada a la nostra província es va veure afectat per nombroses plagues, afavorides pel monocultiu confessional, els obstacles de l’administració i per la manca d’un model pedagògic definit i operatiu.

ESCOLES PROBETES

ESCOLES LAIQUES

MONOCULTIU CONFESIONAL

ESCOLES MODERNES

ESCOLES SOCIALISTES