ESPILL ROIG

Davant l’espill de sang de la història, els obrers alacantins s’adonaren que, tambè per mitjà de la reducció del temps de treball i la millora educativa del poble, podien construir una cultura autónoma, solidaria i lluitadora.

LLIURE PENSAMENT

ESCOLA NOVA

CIUTAT OBRERA

CINEMA SOCIAL

...