– ESPILL ROIG –

Davant l’espill de sang que es la història, els obrers alacantins s’adonaren que per mitjà de la reducció del temps de treball i la millora educativa, tambè podien construir una cultura autónoma, solidaria i lluitadora.

LLIURE PENSAMENT

ESCOLA NOVA

CIUTAT OBRERA

CINEMA SOCIAL

...