– SOCIOGRAMA ALACANT –

“els homes tots en general que alberguen sentiments humans i d’aspiració noble cap a les necessitats i respecte amb veritable alçada de mires envers els altres éssers, forçosament han de sumar-se al clam de protesta que en tots llocs s’alça..”, Reivindicación, 3 d’agost de 1919.

OBRERS de la FUSTA

OBRERSde la CONSTRUCCIÓ

PORTUARIS

OBRERS del TRANSPORT

OBRERS del FORN

OBRERS del METAL

MERCANT

DEPENDENTS MERCANTILS

TIPO

TIPÒGRAFS

FABRIC

FÀBRIQUES-MAGATZENS

 

CIGA

CIGARRERES

ALTRES OFICIS