– SOCIOGRAMA ALACANT –

“els homes tots en general que alberguen sentiments humans i d’aspiració noble cap a les necessitats i respecte amb veritable alçada de mires envers els altres éssers, forçosament han de sumar-se al clam de protesta que en tots llocs s’alça..”, Reivindicación, 3 d’agost de 1919.

OBRERS de la FUSTA

OBRERS de la CONSTRUCCIÓ

OBRERS del TRANSPORT

PORTUARIS

OBRERS del FORN

OBRERS del METAL

DEPENDENTS MERCANTILS

TIPÒGRAFS

FÀBRIQUES-MAGATZENS

CIGARRERES

ALTRES OFICIS