– OBRERS de la FUSTA –

El ram de la Fusta va agrupar entre 1890 i 1923, a algunes de les organitzacions més destacades d’Alacant -calafates, boters, fusters, ebenistes, aserradors mecànics, torners, pulimentadors o constructors de llits-.

INTRODUCCIÓ

TONELE~1

PRIMERES ORGANITZACIONS OBRERES

El REBROT SINDICAL

Els ANYS de la GUERRA

AUGMENT de la CONFLICTIVITAT