– OBRERS del PAPER –

A diferència dels teixidors, els paperers no van arribar a reconstruir, després dels anys de la Internacional, una organització unitària i consolidada, malgrat l’intent de formar el Sindicat Únic al final de la I guerra mundial.

00_elMOlinar_Alcoy

L’INDUSTRIA PAPERERA

INICIS de l’ORGANITZACIÓ

Els ANYS de la GUERRA

AUGMENT de la CONFLICTIVITAT