El primer cinema va ocupar els mateixos espais d’altres manifestacions de l’oci popular i proletari. Dotat de vida societària pròpia, els obrers del cinema tambè col·laboraren en la construcció de la cultura popular.

 

PRIMER CINEMA – Alacant
FARRUSINI, AGITADORS DE FIRA