ABAD AURA, RAFAEL: [Alcoi, 1841 – ¿?]. Paperer internacionalista, conegut com Esclafit. Delegat alcoià als Congresos de la Unió de Noografs de 1871 i 1872, i desprès al congrès de Córdoba el 1872-73. Secretari de la comarcal de l’Oest a la Comisió Federal de la FRE el 1873 (fins l’octubre). Procesat pels Fets d’Alcoi de 1873.

———————————————————————————-

ABAD DIAZ, JOSÉ: Militant de la CNT d’Alcoi. Condenat a 16 anys de pressò en setembre de 1941.

———————————————————————————-

ABELLÁN PEREZ, FRANCISCO: Herrero y militante confederal de Villena, implicado en la industria metalúrgica colectivizada durante la guerra.

———————————————————————————-  

ADRIÁN BALDRÉS, JOAQUÍN; jornaler i dirigent socialista a Alacant en l’ultima part del segle XIX. Va ser un lider destacat durant els primers moments del socialisme alacantí i algunes fonts el vinculen als lliurepensadors del Grup Paz. Va ser membre fundador de la Agrupació Socialista local fundada el 21 de gener de 1891 i en les eleccions generals de 1893 va ser candidat del PSOE juntament amb P. Iglesias per la circunscripció d’Alacant. Sols obtingué 131 vots. El juliol de 1903 apareix com a vocal de la junta de delegats del Centre de Societats Obreres d’Alacant, copada aleshores pels socialistes, i poques setmanes desprès asistì en representació de La Marítima i dels descarregadors del Port al congrès nacional dels Obrers del Mar.

———————————————————————————- 

ADSUAR, FRANCISCO: Anarquista d’Elx als anys republicans i representant de la Federació local de grups anarquistes.

———————————————————————————-

AGUADO GUILL, FRANCISCO: Membre destacat de l’anarcosindicalisme a Alacant i Elx a principis del segle XX. Sastre d’ofici, el seu pare era empresari del teatre Circ d’Alacant, i fos conegut com “xiquet Trotsky”. Va tenir un paper molt destacat en la difusió de les idees anarcosindicalistes i en l’organització inicial de la CNT a Elx. Entre les seves activitats cal descatar la participació com a representant dels acrates il.licitans en el míting contra el projecte de llei de repressió del terrorisme al Teatre Circ d’Alacant el 7 de juny de 1908.  Poc desprès fou dels iniciadors de la societat de sabaters La Racional, fundada el desembre de 1910 i un dels màxims responsables del periòdic Liberación d’Elx al llarg de a la segona mitad del 1912. El trobem també a la direcció d’un comité pro-solidaritat amb els revolucionaris mexicáns el 1911, participant en un míting pro-presos el 1912 o a la conferència sobre l’estat del sindicalisme el 1913, organitzada per la societat d’oficis diversos La Organizadora d’Alacant. El primer de Maig de 1915 va firmar un manifest en contra dels actes organitzats pels socialistes locals i criticá durament al PSOE i la UGT per no adherirse al congrés de la Pau organitzat a El Ferrol. A mes de ser president de la Federació Local de societats obreres i després del Sindicat Unic d’Alacant en 1919, va representar els anarcosindicalistes d’Elx en el I Congrés de la Confederació Regional de Llevant celebrat a València el desembre de 1919, i tot seguit en el Congrés nacional de la CNT a Madrid -en representació d’Alacant, Alfaç del Pi, Altea, Benidorm, Torrevella y La Vila. Detingut per ordre del governador civil, Dupuy de Lome, a començaments del 1920, va ser empressonat al castell de Sta. Bárbara i poc després deportat a peu fins Cuenca. Va tornar a Alacant l’abril seguent, però fou novament detingut i deportat el juliol de 1920. Va tornar a Alacant, on fou de nou detingut a començaments del 1921 i tancat sense càrrecs fins l’abril. Els seus germàns Vicent i Juan José Aguado Guill, dirigien una fàbrica de sabates prop del teatre d’Elda fins al 1927, quan va patir un fort incendi. Col·laboracions a Tierra y Libertad, 1912, Cultura Libertaria de Ferrol, 1913, Germinal de Terrassa, 1912, Acción Libertaria de Gijón, 1915, Reivindicación, 1919.

———————————————————————————- 

AGUADO MARTINEZ, MIGUEL: Obrero tranviario alicantino nacido hacia 1905. Fue detenido, a finales de enero de 1921, en una razzia policial contra destacados sindicalistas. En mayo de 1930, aparece como delegado del Sindicato Textil, Fabril y Anexos adscrito a la FL de sindicatos de la CNT de Alicante, integrando en la comisión de obreros que se reúnen con la dirección de la fábrica de sacos -Industrias Textiles Alicantinas- para exigir soluciones a la situación del sector. Decantado por el treintismo, fue secretario del Centro de Estudios Sociales de Alicante, 1933. A mediados de 1934, vocal obrero del jurado mixto de la Construcción. Posteriormente, miembro del Comité provincial del PC de Alicante, directivo del sindicato de Tranvías y secretario de la Federación provincial del Transporte-UGT, febrero de 1938. Además fue secretario general de la UGT y consejero municipal por la UGT desde septiembre de 1936. Tras la guerra, se le aplicó la LRP en enero de 1940. En julio de 1943 estaba en la prisión de Valencia y se le concedió la libertad condicional con la liberación definitiva del destierro. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 01-12-1944 le absolvió en un proceso por la organización de Unión Nacional en la provincia.

————————————————————————————————–

AGUILAR BUIGUES, ANDRÉS: [El Verger, 1920 / Alicante, 16-06-1942 ]. Labrador y militante de la CNT-FAI desde antes de la guerra. Según un informe del alcalde, de fecha 1-VIII-1939, estaba detenido desde el 2-IV-1939. Se le acusaba de tomar parte en la destrucción de la Iglesia, y se distinguió por la persecución de personas de derechas a las que obligaba a trabajar a las ordenes del Comité Revolucionario. El 1-X-1939 se encontraba preso en Dénia. Llegó a la prisión de Porta Coeli desde el campo de concentración de la misma localidad el 1-XII-1939, fue trasladado a la cárcel de Alcoi el 23-VI-1940 y pasó al Reformatorio de Alicante el 9-IV-1941. Asistió a Consejo de guerra en Alicante el 30-IV-1941 y el 10-II y 27-IV-1942, siendo condenado en la última fecha a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue ejecutado el 16-VI-1942 en Alicante, en cuyo cementerio fue enterrado. Se le aplicó la LRP.

———————————————————————————-

AGUILAR BUIGUES, PASCUAL: [El Verger, 1910]. Natural y vecino de El Verger. Chófer y militante de la CNT-FAI antes de la guerra. Durante la guerra fue detenido por haberle encontrado un depósito de armas en su domicilio. Se le acusaba de tomar parte en la destrucción de la Iglesia, de saqueos e incautaciones; y como chófer, de asistír al fusilamiento de personas de derechas, y de ser miembro del Comité Revolucionario. Según un informe del alcalde, de fecha 01-08-1939, estaba detenido desde el 14-04-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Dénia el 9-VIII-1939 le condenó a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión. El 01-10-1939 se encontraba preso en Dénia. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 29-11-1939 desde la prisión de Dénia. y fue enviado a El Dueso el 15-06-1940.

———————————————————————————-

AGULLÓ, B: Miembro del consejo local de la AIT alcoyana en 1874.

———————————————————————————- 

AGULLÓ, FRANCISCO: Anarquista ilicitano enrolado en la Columna Durruti. Quizás el mismo que, con el mismo nombre, fue delegado al pleno nacional económico de enero de 1938 celebrado en Valencia.

————————————————————————————————–

AGULLÓ BONET, JOSÉ: [Elche, 18-10-1904 / Frente de Extremadura, 26-06-1937]. También Bonete. Carpintero de oficio que también trabajaba de camarero en la cafetería El Siglo, situada en la glorieta. Durante la Guerra Civil miliciano de la 80 Brigada, muerto en el frente de Extremadura en junio de 1937. 

————————————————————————————————–

AGULLÓ BRU, MANUEL: Confederal de Elche. Durante la guerra, enrolado en el batallón Domingo Germinal. Muerto en el frente el 16-09-1937. Colaborador habitual de Germinal, 1937.

————————————————————————————————–

AGULLÓ CHORRO, JOSÉ: Militante de la CNT de Alicante. Enrolado en la 70 brigada, murió en combate, Iglesuela del Cid (Teruel), 10-05-1938. Posiblemente se trata de J. Agulló Corro, que colabora en Liberación de Alicante.

———————————————————————————-

AGULLÓ GINER, VICENTE: En julio de 1932, designado vocal por CNT en San Vicente del Raspeig.

———————————————————————————-

37426506AGULLÓ LLUCH, JOSÉ: [Cocentaina, 1898 / Champigny, 04-04-1980]. Papelero de cultura notable, afiliado a la CNT y la FAI, conocido por el Manco de Cocentaina. Presente en todas las luchas por la libertad, perdió un brazo en un accidente laboral en la fábrica de papel de Serelles, y ayudado por los compañeros trabajó en adelante como maestro racionalista, dando clases nocturnas en el Ateneo Libertario. En los años republicanos, secretario del Sindicato Único de Oficios Varios de Cocentaina. Después del 19 de julio, miembro del Comité Revolucionario y consejero municipal por CNT desde 19-10-1936. Tras la derrota de 1939 logró alcanzar el puerto de Alicante, evitando el cerco italiano, y embarcar en el African Trader rumbo a Oran, donde estuvo preso con su esposa, Joaquina, nacida en 1898. Ambos eran vegetarianos. Vivió unos años en Argelia y luego en Francia tras la independencia, donde trabajó en una portería. Colaborador de Liberación, 1937.

———————————————————————————-

AGULLÓ SEMPERE, MANUEL: [Elx, 1885 – Grenade sur Garone, 1968]. Militant socialista que va formar part de les primeres Juventuts Socialistes el 1904. També com a socialista va participar a la guerra civil i s’exilià a Algèria, on passà pels camps de concentració i companyies de treballadors del nord d’Africa. A la fi de la guerra mundial va ocupar diferents carrecs dins del PSOE i l’UGT d’Orà. L’any 1962 es traslladà a França.

———————————————————————————- 

ALARCÓN EXPÓSITO, ANDRÉS: Sindicalista alicantino, aunque original de Alcoy. Adscrito a la sección local de Andaluces de la Federación nacional de Ferroviarios desde su constitución en Alicante el 4 de diciembre de 1912, en donde fue elegido presidente de la mesa de discusión y contable de la cooperativa de consumo de los ferroviarios que funcionaba en 1916. Siguió vinculado a este sindicato durante muchos años, representándolos en numerosos mítines durante los años 10 y siendo su presidente a finales de los años 20. Fue delegado del Sindicato Único de Laborar Madera de Alicante al II Congreso de la CNT, entre el 10 y el 17 de diciembre de 1919. Por entonces su domicilio estaba en la calle de san Agatángelo de Benalúa, pero en 1929 fue agraciado con una casa que sorteaba un Banco entre sus asociados.  En marzo de 1930 apoyando las iniciativas pedagógicas laicas en el barrio de Benalúa.

———————————————————————————-

Manuel Gallur_Litografia_València_Conselleria de Propaganda i Premsa_Lit. Ortega intervingut UGT-CNT_CDMHALBA MARZO, FRANCISCO: [Còrdova, 1895?]. Mestre nacional a Elda des del 1933, i soci de l’Orfeó Sinfònic. Afiliat a la CNT des del 04-11-1936. Vicesecretari del Sindicat Comarcal d’Ensenyança, adscrit a la CNT, que fou constituit a Elda la primavera del 1937. Col·laboracions a Nuevo Rumbo. Va intervenir com a perit en el judici del carabiner Arturo Ignacio Bastos. El 26-11-1938 nomenat president de la Dirección provincial de primera ensenyança d’Alacant, càrrec que aceptà desprès de consultar amb els falangistes, donat que integrava la Cinquena Columna. A l’acabar la guerra va col·laborar amb Falange amb els seus escrits i com a orador en alguns actes. Va poder presentar una llarguíssima llista d’avals de persones de dretes d’Alacant, Elda i altres localitats. Un consell de guerra celebrat el 26-11-1941 el va absoldre. El 1942 la Comissió depuradora del Magisteri el va declarar persona addicta i fou readmès sense càrrecs. En 1943 va sol·licitar de Governador Civil que foren eliminats els seus antecedents, però es va denegar la seva sol·licitud. Els informes de la policia franquista van parlar del seu caràcter acomodatici, donat que ..”enseñó a levantar el puño a los chicos durante la guerra y después de ella a extender el brazo, a entonar la Internacional y a cantar el himno de Falange; pronunció discursos apoyando la postura de los rojos y entonó un canto al patriotismo y a la religión el día de nuestra Victoria”.

———————————————————————————-

ALBARRACÍN BROSETA, SEVERINO: [Liria, 1850 / Barcelona, 05-02-1878]. También conocido como Gabriel Albagès, y a veces nombrado Ceferino. Valenciano, activo, nervioso, maestro de primera enseñanza con poco más de veinte años, militó en las Juventudes Republicanas y durante un tiempo se encargó de la instrucción de los niños del centro republicano valenciano hasta que fue expulsado. Vivió el periodo heroico de la primera Internacional y sufrió persecución por su labor al frente de la FRE. Amigo de Bakunin, Kropotkin y Guillaume, denunciado por los marxistas como Aliancista, su prestigio e importancia destacan entre 1872 y 1878: asistió a los congresos de Zaragoza y Córdoba (en éste defendió un dictamen para crear escuelas internacionalistas, siendo en ambos elegido para el Consejo federal (sustituyó a Francisco Mora, que no aceptó estar en el comité, tras el congreso de Zaragoza como secretario para la comarca sur y como secretario de interior en enero de 1873). En los sucesos de Alcoy (cuya dirección se le atribuyó), donde residió como miembro del CF de la FRE (en la comisión que dialogó con el alcalde en julio), fue imputado y perseguido, ya que el 8 de julio, como miembro de la Comisión Federal, dirigió la huelga general en demanda de mejoras salariales, preludio del estallido revolucionario. Al día siguiente también encabeza la comisión de internacionalistas que se entrevistan con el federal Agustí Albors Blanes para exigirle la la cesión del su mandato al Comité de Salvación Pública. Esta junta se hizo cargo de la situación pero las noticias del avance del ejército, motivan la huida de la comisión, aunque pocos días después otra Junta Revolucionaria tomnó de nuevo las riendas. Considerado el instigador de la Revolución del Petroleo, fue requerido por la justicia por cargos de sedición, incendio i asesinato, pero había conseguido huir salvando la documentación de la FRE, i fue procesado en rebeldía. Parece que se exilia en Marsella, desde donde en agosto remite una carta a la prensa desmintiendo las informaciones que le vinculaban a algún dirigente cantonalista. Albarracín fue detenido en Madrid en marzo de 1874, dónde se encontraban una parte de los refugiados de Alcoy, cuando depositaba en el correo paquetes de proclamas revolucionarias dirigidas a todos los internacionalistas en su calidad de miembro de la CF, y fue salvado por un médico que se declaró único responsable de los manifiestos. Poco después marchó al extranjero hasta 1877, pero se le nombró delegado para el Congreso de Berna, 1876, al que finalmente no asistió. En esos tres años en la oficina general del Jura en Suiza, firmando G. Albagés, aparece ligado al grupo revolucionario de Kropotkin, Guillaume y Brousse. Retornado en 1877, se instaló en Barcelona y combatió a los politicistas. Murió en Barcelona en 1878.

———————————————————————————- 

ALBERO FERRIS, ENRIQUE: [Villena, 1910 / Alicante, 17-07-1941]. Zapatero confederal de Villena. Sublevado el fascio, interviene en la ocupación del cuartel de la guardia civil y de seguido a la conquista de Albacete. Luego combate en el frente madrileño, siendo herido en 1938, y convaleciente en el hospital de Villena en ese año. Terminada la contienda, fue torturado en Villena, encarcelado en Monóvar y fusilado.

———————————————————————————-

ALBERO FRANCÉS, RICARDO: [Banyeres de Mariola, 26-06-1913]. Papelero y barbero, conocido por Choklito. En 1918 aparece como tesorero de la sociedad El Trabajador. Según un informe de la Guardia Civil, antes de la guerra había sido fundador de un Ateneo Cultural, dependiente de las JJLL y de la CNT. Militante confederal en Alcoy, se presentaba con frecuencia en Banyeres de Mariola para hacer propaganda. Tras el 19 de julio participó en la quema de la iglesia, y se le acusó de ser el autor de la detención y asesinato de dos vecinos. Delegado en julio de 1937 al Congreso Regional por el Sindicato de Higiene y Aseo CNT de Alcoi. Fue detenido en Alicante e ingresó en la cárcel de Alcoi el 22-V-1940 desde Tarragona. Pero fue trasladado al hospital, de donde se fugó el 12-IV-1941. Condenado a muerte por el Juzgado Militar n.º 2 de Alcoi, estaba en paradero desconocido. Vivió clandestinamente en Barcelona dónde contactó con compañeros del levante y formó en los primeros comités regionales. Detenido en 1945, fue preso en Barcelona. Al parecer, en 1947 pasó a Francia y posteriormente a América; en 1964 vivía en Caracas. En 1985, desde València, pidió certificado de haber estado preso por delitos de intencionalidad política a efectos de la Seguridad Social.

———————————————————————————-

ALBERO SANZ, JOSÉ: [Beneixama, 1905 / Alcoi, 16-06-1939]. Obrer de vila socialista que va ser dirigent de les JSU i president de la Casa del Poble de Banyeres de Mariola. Desprès del 19 de juliol ingresá en el Comitè d’obrers del Cercle de Belles Arts de Madrid [UGT-CNT]. A Banyeres membre del Comité local revolucionari, delegat d’abastiments i membre de la junta d’incautació de la finca de Joaquín Beneito. També Fiscal municipal provisional, confirmat en el càrrec el 26 de març de 1937. A Beneixama, membre del Comité del Front Popular que s’incautà de diverses finques en l’agost de 1937. Desprès va martxar al front i va ser subdelegat del Comisariat Polític de la seua Companyía. Va ingressar en la presó d’Alcoi des de Banyeres el 19-05-1939. En un Consell de guerra celebrat a Alcoi el 24-V-1939 l’acusaren de participar en la mort de persones de dretes i el condemnaren a la pena de mort. Fos afussellat al poc a Alcoi.

———————————————————————————-

ALBEROLA COVES, ANTONIO: Confederal de Aspe conocido como Monforterico. Detenido al final de la guerra, encarcelado por unos meses en el Campo de Concentración de Monóvar y con sentencia indeterminada. No aparece en los listados de fusilados en la localidad. 

———————————————————————————-

ALBEROLA COVES, FRANCISCO: [Aspe, 27-03-1919] Agricultor e hilador de Aspe conocido como Monforterico. Afiliado a CNT después del 19 de julio, miembro de la Colectividad de Agricultores. Al ser detenido al final de la guerra, intentó suicidarse tirándose por el balcón del Ayuntamiento. Fue apresado el 06-10-1939, ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y el 29-06-1940 fue enviado a la prisión de Novelda. Fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 25-03-1942. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 05-05-1942 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. Quedó en prisión atenuada el 12-11-1942, obtuvo la libertad condicional el 14-11-1942, y fue indultado el 20-11-1949.

———————————————————————————-

ALBEROLA NAVARRO, JOSÉ: [Ontinyena, 05-06-1895 / Mèxic, 01-05-1967]. Mestre racionalista, seguidor de les idees de Ferrer i Guàrdia, va treballar sempre a escoles de diferents indrets -Elda- que impartien aquest mètode i va col·laborar en la fundació de diversos centres d’ensenyament, destacant com a orador i escriptor. En 1918 va dirigir l’escola del Clot i després va treballar a Olot, representant en el congrés de la CNT de 1919 el sindicat d’aquesta localitat. Alberola vinguè a Alacant l’estiu de 1922 en el marc d’una gira de propaganda, i pot ser va participar en la creació de l’Ateneu Racionalista Cultural d’Alacant, constituit el novembre. Al menys des de començaments de l’any 1923 se va encarregar de l’Escola Racionalista d’Elda, com mostra la foto, i pot ser va ser un dels animadors del naturisme a la localitat. En 1925 va participar en l’edició del periòdic El Libertario a Blanes. L’any 1926 vivia a València, regentant escoles racionalistes de primer ensenyament. Quan es va fundar la FAI a València, el 1927, es va adherir individualment, ocupant càrrecs de responsabilitat en els primers comitès constituïts. En 1928 va viure a Alaior (Menorca). Va participar en el gran míting barceloní de 1930 amb Companys, Rovira i Samblancat, en pro de l’amnistia dels presos i contra la repressió i l’expulsió de Macià. El 15 d’abril de 1931 va participar en un míting de la FAI a Barcelona. Durant el període republicà es va adscriure en el corrent més anarquista, representant els sindicats de Gironella, Manresa, Berga, Navas, Pobla de Lillet i Sallent en el III Congrés Confederal de la CNT a Madrid (1931), on va rebutjar les federacions d’indústria, perquè afavorien el funcionarisme i el centralisme, i va defensar l’anarquisme pur i les comunes lliures. Va ser redactor de Solidaridad Obrera i va fer mítings a Manresa (setembre de 1931), localitat on va fer de mestre a l’escola racionalista entre 1931 i 1933. En 1936 va fundar una escola racionalista a Fraga i quan va esclatar la guerra va defensar la necessitat de prendre Saragossa en comptes de crear front. Va assistir el 22 d’agost de 1936 a una reunió de representants de la comarca d’Albalat amb la finalitat d’estructurar la nova economia i va coordinar l’assemblea amb Lozano i Val. Va participar en el ple de grups anarquistes d’Aragó a Alcanyís, el setembre de 1936, i encapçalarà la Conselleria d’Instrucció del Consell d’Aragó fins al 17 de desembre de 1936, quan el va abandonar per discrepàncies ideològiques. El març de 1937 va assistir com a delegat del Cinca al ple regional de comarcals d’Aragó a Alcanyís, on va atacar durament el Consell d’Aragó. Fins a la repressió estalinista va participar en el consell municipal de Fraga, s’uní després a la 127 Brigada. Quan la derrota va ser un fet, va exiliar-se a França i després passarà a Mèxic, on va fundar el col·legi Cervantes i va ser professor de literatura al col·legi Madrid durant 18 anys, fins a la seva mort. Va escriure articles en Cenit i va ser redactor d’Ética (València, 1935-1936), El Porvenir del Obrero (Alaior), Proa, El Productor (Blanes), La Protesta (Buenos Aires), Redención (Alcoi), La Revista Blanca, Revista Única, Solidaridad, Solidaridad Humana (Barcelona, 1932), Tierra y Libertad (1931), Tierra y Libertad (Mèxic), i també va ser administrador durant dos anys de Solidaridad Obrera; és autor del llibre Interpretación anarquista de la revolución (Lleida, 1937). Alberola va ser assassinat l’1 de maig de 1967 a Mèxic en obscures circumstàncies.

———————————————————————————- 

ALBERT, FRANCISCO: [Monòver, 1894 / Montpellier, 1957]. Alias El Tio. Militante confederal del sindicato de transportes de Barcelona antes de la guerra. Exiliado en Francia tras la guerra, forma parte del SIA y de la FL de Maurelilhan. El 19 de agosto de 1957, cuando regresaba a su casa de trabajar en el campo, sufrió un atropello que le provocó una fuerte conmoción cerebral, que le causaría la muerte pocos días después. Su yerno el confederal Peñaroya.

———————————————————————————-

ALBERT SANCHEZ, VICENTE: [Monòver, 1811 – 1907]. Trabajador desde muy niño, parece que adquirió una buena posición económica. En los años 60 se afilia a las ideas federales y su casa se convierte en foco de la conspiración republicana local, por lo que tuvo que huir del pueblo durante un tiempo. En las jornadas revolucionarias de septiembre del 68, se bate en la barricadas del pueblo, y ocupa un cargo de concejal en 1873 al tiempo que se incorpora a una milicia de voluntarios que hacían frente a las partidas de carlistas de la zona. Parece que luego trasladó sus actividades comerciales a Alicante.

———————————————————————————- 

ALCARAZ GARCÍA, ANTONIO: Quizás García Alcaraz. Preso en Alicante al acabar la guerra y fusilado en julio de 1941.

———————————————————————————-

ALCARAZ GARCÍA, FRANCISCO: [Alcoy, 1917 / ¿?]. Militante de las JJLL y de la CNT de Alcoy. Mecánico de oficio, fue detenido en Alcoi el 11 de octubre de 1934 acusado de la colocación de artefactos explosivos, siendo condenado a 3 años. Despuès del 19 de julio, marchó voluntario al frente de Córdoba. En noviembre de 1936 regresó a Alcoi e ingresó en la GPA. Avalado por la CNT, ingresó luego a la Escuela Popular de Guerra de Paterna, de donde salió en abril de 1937 como teniente de infantería y fue destinado a Albacete. Uno con el mismo nombre, teniente de ametralladoras en el III cuerpo del Ejército -Batallón nº 113-. Al final de la guerra, ingresó en la cárcel de Alcoi el 12-06-1939, estuvo recluido en La Abastecedora y fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 08-08-1941 para comparecer ante un consejo de guerra que el 08-09-1941 le condenó a 20 años de reclusión. No fue probada su participación en asesinatos. Condenado por el TRP a dos años de inhabilitación, una vez comprobada su insuficiencia económica, por denuncias. Según Mario Brotons, al terminar la guerra vivió en la clandestinidad hasta la caída del Comité de la CNT. Detenido en Madrid en 1947 por su relación con el Comité Nacional de la CNT. Cumplió condena en san Miguel de los Reyes y le fue concedida la libertad condicional en mayo de 1957.

———————————————————————————-

ALCARAZ PEREZ, JOSÉ: Confederal de Aspe, detenido al final de la guerra. No se conocen los términos de la sentencia.

———————————————————————————-

ALCARAZ PÉREZ, FRANCISCO: [Alicante, 1917]. Chófer alicantino y militante confederal durante la guerra. Ingresó en las JJLL de Alicante el 03-10-1936 y marchó voluntario al frente. Al final de la guerra, fue apresado el 07-05-1939 e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 08-05-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 18-08-1939 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. El 13-03-1940 fue trasladado a la Central de Orihuela, volviendo al Reformatorio de Alicante el 25-06-1941, donde la Comisión provincial de Penas propuso la reducción de su condena a 6 años y 1 día. Obtuvo la libertad condicional el 18-09-1941 y la definitiva el 02-05-1951. Se le aplicó la LRP.

———————————————————————————-

ALEMANY BONMATÍ, JOSÉ MARÍA: Activista de les JJLL i la CNT d’Asp. Detingut al final de la guerra, fou condenat a 20 anys de reclusió menor.

———————————————————————————-

ALEMANY PUJALTE, JOSÉ: Confederal a Asp, detingut al final de la guerra i amb sentencia indeterminada.

———————————————————————————-

ALEMANY del SOCORRO, FRANCISCO: [Aspe, 04-08-1919 / Elche, 17-07-1939]. Carpìntero y ebanista de Aspe afecto a la CNT y las JJLL de Aspe. Secretario de la Comisión Pro-Escuelas de las JJLL. Formó parte del Ateneo Libertario. Miliciano, marchó al frente en la Columna España Libre. Comisario Interino de Compañía en la 25 Div. Levante, 116ª Brigada Mixt. 3º Batallón. Fue detenido el 20-IV-1939. Estaba acusado de haber intervenido en el asalto a la Iglesia, en agosto de 1936, haber sido delegado de las JJLL a un Congreso celebrado en octubre de 1937 y de haber intervenido en el asesinato de cuatro soldados -vecinos de Elche y Almoradí- en el frente. Estuvo en la prisión de Aspe e ingresó en la cárcel de Elche el 21-VI-1939. Un Consejo de guerra celebrado en el Ayuntamiento de Elche el 22-VI-1939 le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado en Elche el 17-VII-1939. El JRP citó en noviembre a sus herederos para que comparecieran en Valencia, pues ya estaba concluido el expediente contra él: se le impuso una multa de 10.000 pesetas

———————————————————————————-

ALFONSO, JOSÉ: Barbero ilustrado, apodado Teleta, considerado pieza clave en el despertar societario en Monòver. Tenía un establecimiento en el nº 147 de la calle Mayor desde 1888, convertido en centro societario en el que, subido al mostrador, hacía propaganda de las inercias socialistas de la época. Al parecer, como tantos otros barberos de la época, sus tareas excedían las del rapabarbas, como se ve en la imagen. Estuvo al frente de su establecimiento, que precedió en 4 años al primer Centro Obrero de la localidad, 1892, y pervivió al menos hasta finales de los años 20, cuando enferma gravemente.

———————————————————————————-

Isabel Alfonso CandelaALFONSO CANDELA, ISABEL: [Crevillent, 1876 / 26-05-1901]. Isabel Alfonso Candela va ser una de les primeres alacantines que destacaren com oradora politica i escriptora. Naixcuda en Crevillent el 1876, va ser la filla del republicà José Alfonso Pérez, pastor protestant i president de la Agrupació de Cristians Reformistes; i de Isabel Candela, presidenta de l’Agrupació Espiritista local, La Caridad. Isabel Alfonso havía estat educada en un col·legi evangèlic nord americà a Sant Sebastià, però va deixar els estudis de forma precipitada al començament del conflicte colonial amb els EUA, i acabà el batxiller a Alacant. Després d’uns primers escrits i polèmiques en la premsa de Novelda, especialment al periòdic El Demócrata, es va convertir en una de les primeres dones amb trajectòria pública reconeguda a la nostra província. Aixó li portaria a mantenir correspondència amb la lliurepensadora Belén Sarraga, a qui segur va coneixer personalment durant la visita que va dur a terme a la provincia en l’octubre de 1899. Isabel va morir per unes febres tifoides el 26 de maig de 1901, i els seus amics i correligionaris republicans costejaren per subscripció pública la construcció d’un Panteó de marbre en el cementeri municipal, a la zona anomendada “el corralet” que era on soterraven als lliurepensadors i no-catòlics. Segons la seua neboda Assumpció Asensio Alfonso, aquest Panteó fou saquejat després de la Guerra per els feixistes locals.

———————————————————————————-

ALIAGA LLEDÓ, SERAFÍN: Alacant 21-12-1915 / Madrid 18-6-1990. Havia nascut a Sant Vicent del Raspeig. De família modesta, no va poder acabar els estudis primaris i el seu primer ofici va ser, encara nin, el de pigall d’un cec. Venedor de diaris, va fundar als 14 anys el Sindicat de Venedors de Premsa de la CNT. Amb Sebastián Balles, Tomás Cano Ruiz, José Pastor i altres, va fundar en 1932 les Joventuts Llibertàries d’Alacant. Durant la II República va col·laborar en la premsa llibertària (Inquietudes, d’Alacant, i La Verdad, de La Vila Joiosa) i va ser un dels més coneguts militants de l’anarquisme alacantí, destacant per les seves qualitats oratòries. En juliol de 1936 va ser detingut per ordre del governador civil, Valdés Casas, juntament amb altres militants cenetistes. Durant el començament de la guerra civil, va tenir una destacada participació en la rendició dels militars del Regiment de Tarifa, a la caserna de Benalua (Alacant). Es va arranjar en la línia col·laboracionista que es va impulsar en el moviment llibertari. En el Ple Nacional de la Federació Ibèrica de Joventuts Llibertàries (FIJL) de València (febrer de 1937), va portar la veu del Comitè Nacional de la CNT enfrontant-se virulentament a Josep Peirats, contrari al col·laboracionisme. El 26 de març de 1937 va ser nomenat vicepresident del Consell Provincial d’Albacete, per la CNT, i l’endemà president de la seva Comissió Permanent. En maig de 1937 va participar en el Congrés Provincial de les Joventuts Llibertàries d’Alacant, on va defensar una República federalista. El juliol de 1937 va ser elegit vicesecretari de l’FIJL i va intervenir en el míting de clausura del congrés aragonès de l’FIJL. En novembre de 1937 va participar a València en el míting de tancament del Ple Regional de Sindicats de la CNT de Llevant. Delegat per Llevant al Comitè Nacional de CNT a Madrid en 1937. Entre 1937 i 1939 va col·laborar en el diari Liberación d’Alacant. En el congrés de l’FIJL de febrer de 1938 va ser triat per ocupar la presidència de l’Aliança Juvenil Antifeixista (AJA); un mes més tard, per l’FIJL, va signar el pacte d’unitat entre l’FIJL i la Joventut Socialista Unificada (JSU); durant els mesos següents va assistir a reunions dels comitès nacionals de la FAI, de l’FIJL, de la CNT i de la secció política del Comitè Nacional de la CNT; aleshores era secretari general de l’FIJL i va pressionar, juntament amb Mariante i Horacio Martínez Prieto, perquè la CNT es reincorporés en el Govern i poc abans d’acabar la guerra va ser enviat als Estats Units per fer mítings. Acabada la guerra va formar part del Consell General del Moviment Llibertari d’Espanya a França (1939) abans de marxar a Mèxic el novembre. A Mèxic va ser expulsat de la CNT per les seves posicions col·laboracionistes, acord que va quedar sense efecte, i no molt més tard es va desplaçar vers el comunisme. Va intentar muntar un Comitè Peninsular de l’FIJL lligat a la Unió Nacional Espanyola (UNE), de tendència comunista i que disposava d’un butlletí. Va adular Dolores Ibárruri i va qualificar els llibertaris de «canalles» en un article en Juventud, òrgan comunista. Finalment, va acabar ingressant en el Partit Comunista d’Espanya (PCE) en 1941, quan Hitler va envair l’URSS. En 1947 va escriure en Nuestra Bandera un article titular «La descomposición del anarquismo y del anarcosindicalismo», que va ser respost durament per José Muñoz Congost des de RUTA (Tolosa, 13 de desembre de 1947). Per a molts llibertaris, Serafín Aliaga va ser sens dubte, i des de la seva joventut, un infiltrat comunista. En acabar la II Guerra Mundial va establir-se a París. Durant el VI Congrés del PCE va ser elegit membre del seu Comitè Central. Va treballar a Praga en la Federació Sindical Mundial i va ser adjunt a la secretaria general. Després del franquisme, en el I Congrés de Comissions Obreres (CCOO) de 1978 va ser elegit membre de la seva comissió executiva i secretari de Relacions Internacionals, càrrec que va ocupar fins el III Congrés, en juny de 1984. Després es va fer càrrec, amb Carlos Elvira, de la comissió de garanties, i el novembre de 1987 va abandonar la militància activa, per motius de salut. És autor, amb altres, de Las Juventudes Libertarias ante el pueblo (València, 1937). Existeix una Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga de CCOO creada en 1989

———————————————————————————

ALMANSA MARTÍNEZ, ROGELIO: [Cantorio-Almeria o Alicante / Granada 28-09-1936]. Anarquista y confederal almeriense o alicantino, según las fuentes. Iniciada la guerra formó parte del grupo miliciano Los Niños de la Noche, especializado en la evasión de los perseguidos en Granada. El 28-09-1939 un grupo de cuatro policías se presentaron en el n°21 de la calle de Garrido en Granada para detenerle, donde vivía bajo el nombre falso de Diego Martínez Castilla. Se defendió y mató al agente José Pérez Fajardo antes de ser abatido.

———————————————————————————-

ALMARCHA LORENZO, DANIEL: [Callosa de Segura, 17-06-1906 / Alicante, 10-12-1946]. Militante y carpintero comunista de Callosa de Segura y vecino de Crevillent. Después del 19 de julio, participó en la incautación de industrias y se le acusaba de haber participado en el asesinato de tres falangistas, en octubre de 1936, en la carretera de Crevillent a Aspe. Habria pertenecido al cuerpo de Carabineros, siendo guardia municipal en Crevillent y actuó como testigo de cargo ante el Tribunal Popular de Alicante contra siete vecinos, que fueron condenados a muerte. En noviembre de 1940 estaba huido en el extranjero. Estuvo en la URSS y cursó estudios militares en la Academia Frunze. Pasó a Francia al acabar la guerra, para integrarse en el 570 Brigada de Guerrilleros Españoles, con el grado de capitán Jefe del Cuarto Batallón; con el cual se internó en España, en el valle de Arán, sosteniendo combates con las fuerzas españolas, con bajas por ambas partes, y fue hecho prisionero el 15-XI-1944. Un Consejo de guerra celebrado en Zaragoza -en cuya cárcel ingresó el 17-XI-1944- el 11-IV-1945 le condenó a 30 años de reclusión mayor. El 17-V-1945 fue enviado a San Miguel de los Reyes. Fue enviado al Reformatorio de Alicante el 18-X-1945, procesado el 23-X-1945. El 2-I-1946 un Consejo de guerra le condenó a pena de muerte. Está considerado como el último preso político ejecutado en Alicante, el 10 de diciembre de 1946. Su fusilamiento provocó la “insubordinación” de los comunistas presos, varios de los cuales acabarían muriendo de inanición.

———————————————————————————- 

AL00_obreroscamareros_ac3b1os101MAU DENIA, EUGENIO: Obrer cambrer i dirigent sindicalista alacantí als primer anys dels segle XX. Va col·laborar en la refundació de la societat mutualista de cambrers La Aurora el 1897, i al poc temps ja hi era un dels dirigents destacats i combatuis. El 1903 va ser triat president alhora que la societat s’enfilaba cap a un model de resistència societària, asistint com a delegat dels alacantins al congrés nacional celebrat a Madrid. La lluita interna de l’organització entre reformistes i revolucionaris era prou intensa, i va provocar que abandonara el càrrec als començaments del 1904, tot i que tornará per encapçalar la lluita sindical al voltant del la jornada de descans setmanal a finals d’any, el que li va fer perdre el seu treball al Café Novelty i el seu distanciament de la societat de cambrers. Va ser, un temps, vocal de la junta local de reformes sociales a principis del 1905. Al 1907, formà part de la comissió cívica que protestar pel l’afussellament de la població als carrers d’Alacant el 2 de gener quan demanava solucions al problema dels abastiments. En el context de reorganització sindical del 1908 de nou al capdavant de La Aurora, protestan contra La Cierva i el seu projecte de repressió de l’anarquisme. Sembla que la seua mala salut el va retirar de la primera linea i es dedicà a escriure en la premsa local de tant en tant. El 1915 va ser procesat per signar una petició públicadavant les autoritats per celebrar una manifestació en protesta pel judici a Ramón Ayela.

———————————————————————————-

ALMEDA, JOAN; tipograf i militant socialista d’Alcoi a finals del segle XIX. Es va presentar a les eleccions legislatives de 1891 per la circunscripció d’esta ciutat a les llistes presentades pel PSOE i encapçalades per Pablo Iglesias. 

———————————————————————————-

ALMELA CARBONELL, FRANCISCO: [Villena, 1902]. Herrero y militante confederal de Villena desde los años republicanos. Participó en la socialización de los metalúrgicos de la localidad, marchando luego voluntario al ejército rojo, donde acabó asimilado a teniente. En noviembre de 1939 estaba encarcelado en Villena. Ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 2-XII-1939 y fue enviado al Reformatorio de Alicante el 24-IX-1940. Un Consejo de guerra celebrado el 15-VI-1940 le condenó a 3 años y 1 día de prisión. Quedó en prisión atenuada el 16-X-1940 y al salir fijó su residencia en Caudete.

———————————————————————————-

ALMIÑANA FUENTES, JOAQUÍN: [Salinas, 1911/ Monòver, 16-11-1939]. Sabater socialista a Elda. Fue condenado a muerte en Consejo de guerra y ejecutado en Monóvar.

———————————————————————————-  

ALMODÓVAR BERNABÉU, BAUTISTA: [Aspe, 1888]. Confederal i desprès comunista d’Asp. Se afilió a UGT en guerra i va ser membre de la Comisió Tècnica de Control del Sindicat Metalùrgic d’Asp, 26-09-1936. También fue vocal del Consejo de delegados de la Casa del Pueblo, y delegado de control de la Casa Domingo Cervera. Al acabar la guerra, ingresó en la cárcel de Novelda el 8-II-1940 y quedó en prisión atenuada el 16-IX-1941. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 5-V-1942 le condenó a seis meses y 1 día de prisión menor.

———————————————————————————-

ALONSO VERA, FRANCISCO: [Elda, 1907/ Alicante 31-05-1939]. Zapatero confederal de Elda. Uno del mismo nombre citado por el Comité nacional de la CNT para los cursos de comisario político en enero de 1937. Al finalizar la guerra, ingresó en el Reformatorio de Alicante el 30-IV-1939 desde Novelda. Acusado de ser un extremista peligroso, o de intervenir en denuncias y detenciones de personas de derechas que acabaron asesinadas, y distinguirse, con otros, en la detención y asesinato del cabo y cinco guardias civiles. Un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte y fue fusilado el 31-V-1939 en Alicante, en cuyo cementerio fue enterrado.

———————————————————————————-

ALTEO LUCIANO, MANUEL: Militante de las JJLL de Alicante durante la guerra. Exiliado en Francia.

———————————————————————————-

AMAT, PERE: Dirigent anarcosindicalista a Sax. Sembla que treballava en Elda, a la fábrica de J. Guarinos, on el 1914 va patir cremades a consequencia d’un accident de treball. Va ser un dels iniciadors de la societat d’oficis varis La Guia del Obrero a Sax el 1915. A partir del 1918 es frecuent trobarlo donant mitins d’afirmació sindical a Alacant o conferències sobre feminisme al Centre Obrer d’Elda. Practicant del naturisme aleshores. Encapcalà la vaga de jornalers a Sax del setembre de 1919 en demanda d’augment de jornal i reducció de la jornada, a sis hores per als homes i cinc per a les dones, va presidir una de les sesions del congrès provincial de la CNT, celebrat a Alacant en novembre, i fou nomenat delegat per la societat d’ificis diversos de Sax La Guía del Obrero, al congrès del teatre de la Comedia. Sembla que als anys de la dictadura de Primo de Rivera tenía una fábrica de tacons i mobles a Elda, que li va anar prou bè.

———————————————————————————-

AMAT GARCÍA, LUIS: [Petrer, 1904 / Novelda, 24-01-1941]. Zapatero afecto a la CNT conocido como El Pajarillo. Fue delegado de control en la fábrica de calzado colectivizada Calzados Luvi y luego Guardia de Asalto. Al cabar la guerra, fue detenido en Reus el 28 de marzo, siendo acusado de participar en el incendio de la iglesia y de detener a varias personas de ideología de derechas y también del asesinato del cura párroco, Bartolomé Muñoz. Desde la Prisión Celular de Barcelona fue trasladado el 17-XI-40 a la cárcel de Novelda, donde falleció el 24-I-1941, enfermo y por falta de cuidados médicos. Sin embargo, su nombre aparece en una relaciòn de enviados al Reformatorio de Alicante, para comparecer ante un Consejo de guerra, fechada el 7-VIII-1941. El Fiscal había solicitado la pena de muerte por el delito de adhesión a la rebelión. Su esposa, Teodora Navarro Brotons, al acabar la guerra, fue detenida y condenada a seis años y un día prisión mayor, por auxilio a la rebelión. Fue acusada de ocultar a un miliciano de la CNT de Elda llamado J. Miguel Navalón, (a) el Barquillero, que estaba buscado por la policía. Falleció el 24-I-1941 en la prisión comarcal de Novelda.

———————————————————————————- 

AMOROS AMOROS, BARTOLOMÉ: [Quatretondeta, 1920 / 09-04-1945]. Tipógrafo comunista y guerrillero afiliado al PCE, natural de Santa Pola y vecino de Elche. Ingresó en la cárcel de Elche el 11-IV-1939 desde comisaría, el 30-IV-1939 pasó al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado el 7-VIII-1939 le condenó a 20 años de reclusión menor por auxilio a la rebelión. El 13-III-1940 fue enviado a San Miguel, de Orihuela. El 16-VI-1941 fue enviado al penal de Formentera. Era uno de los que componían el grupo que, en una casa de la partida de Perleta, imprimían panfletos subversivos, preparaban explosivos y reparaban armas; cuando fueron sorprendidos por la policía, dispararon contra ella y el inspector Maján cayó muerto. Amorós huyó, pero fue muerto el 9 de abril de 1945 en los alrededores de Quatretondeta, con Miguel Moragues y un tercero no identificado; al parecer, la guardia civl y los falangistas que la acompañaban les aplicaron la “ley de fugas”. El TRP le condenó a 2/5 años de inhabilitación por haber sido delegado político.

———————————————————————————-

AMORÓS GARCÍA, ANTONIO: Vecino de Elche. Miliciano de la 82 brigada. Desaparecido en la guerra, 05-02-1938.

———————————————————————————-

anarquismo15-milicianos columna hierroAMORÓS PÉREZ, JOSE: [Castalla, 1910 / Alicante, 10-10-1940]. Zapatero mecánico y militante confederal en Petrer conocido por Castalla. Miembro de la guardia móvil de la Columna de Hierro al principio de la guerra. También fue voluntario en la columna anarquista “Del Rosal”. Meses más tarde fue trasladado a la 83 Brigada, conocida por la Columna de Hierro, alcanzando el grado de Comisario de Compañía. Detenido al acabar la guerra, fue llevado a la cárcel de Orihuela desde el campo de Albatera el 25 de abril 1939. El 9 de junio fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Un consejo de Guerra celebrado en Alicante el 3 de abril 1940, le condenó a muerte acusado de formar parte de un grupo de “acción” conocido por “Los Hijos de la Noche” que actuaba por los pueblos de la comarca. Fue fusilado el 10 de octubre de 1940.

———————————————————————————-

AMORÓS PÉREZ, FRANCISCO: [Castalla, 1908]. Zapatero mecánico y militante confederal en Petrer conocido por Safanoria. Después del 19 de julio, fue vocal de la Comisión de Abastos y del Comité de Incautación de la fábrica de Calzados Luvi. Marchó voluntario al Ejército Popular, aunque fue declarado inútil. Regresó a Petrer donde fue nombrado concejal. Más tarde, se incorporó al frente con su reemplazo y fue hecho prisionero en agosto de 1938 en el frente de Teruel, en Peña Juliana. Al final de la guerra, fue detenido el 4 de octubre de 1939, ingresó en la cárcel provincial de Murcia el 6 de agosto de 1940. Fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 17 de enero de 1941. Después pasó a la cárcel de Novelda, de donde salió el 24 de enero 1941, aunque volvió a la cárcel alicantina el 18 de abril de 1941. Un consejo de guerra celebrado el 30 de abril de 1941 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. Quedó en prisión atenuada el 12-11-1942, obtuvo la libertad condicional el 12-12-1942 y el indulto el 13-04-1948.

———————————————————————————-

AMOROS VALIENTE, PEDRO: [Villena, 1910 / Madrid, 1980]. Mancebo de farmacia en su Villena natal, y adscrito desde joven a la CNT. Mudó pronto a Barcelona, donde trabajó como maestro racionalista. En enero de 1933 fue admitido por oposición en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos de la Marina, ese verano se sacó el título de maestro, pasando a ejercer de forma interina en 1935 en Moraira. Vuelto a Villena poco antes de la guerra ingresó en Unión Republicana en abril de 1936, siguió como maestro hasta noviembre de 1937, y a su vez fue secretario del sindicato comarcal de enseñanza, constituido en Elda la primavera de 1937. También secretario de la Agrupación local de Solidaridad Internacional Antifascista. Movilizado en el otoño al cuerpo de la Marina de Cartagena. En noviembre de 1939 estaba detenido en Villena, siendo procesado por la Justicia Militar. Compareció ante un Consejo de guerra en Alicante el 29-IV-1940. Salió en junio de 1941 del Reformatorio de Alicante, en libertad condicional con destierro en Campo de Criptana. Allí se entregó a los negocios vitivinícolas y luego se trasladó a Madrid. Nunca dejó de sentir el ideario anarquista. Fue sobrino de Andrés Valiente.

———————————————————————————-

ANDREU GARCÍA, JOSÉ: [Almoradí, 1909]. Agricultor socialista y luego confederal de Almoradí. Fue procesado por la Justicia Militar en 1939. Según una ficha de la guardia civil, perteneció a UGT desde 1925 hasta 1933, se afilió luego a CNT, de la que fue tesorero; en agosto de 1936 marchó voluntario al frente y estuvo en el Cuerpo de Tren, alcanzando la graduación de sargento. Uno del mismo nombre, delegado por la comisión de abastos de Alicante para llevar víveres al frente de Guadix. En agosto de 1941 estaba detenido. Ingresó en el Reformatorio de Alicante a disposición del Gobernador Civil el 4-XII-1947, acusado de intentar organizar un grupo CNT-FAI, el 17-XII pasó a la jurisdicción militar, procesado el 28-II-1948, salió en libertad el 20-IV-1948. Uno del mismo nombre sale en libertad condicional de la prisión provincial de Murcia en octubre de 1952. Idem del reformatorio de Alicante en septiembre de 1957.

———————————————————————————-

ANDREU GARCÍA, JOSÉ: [Formentera del Segura, 1911]. Natural de Formentera y jornalero de Rojales conocido por El Cojo de la CNT. Afiliado a la CNT antes de la guerra, el golpe de estado le sorprendió segando en un pueblo de Zaragoza, pero volvió a Rojales, donde formó parte de un grupo que asaltó una finca y trabajó luego en ella. También fue miliciano y marchó voluntario al frente. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 25-IV-1939 desde comisaría y el 15-IX fue trasladado a la cárcel de Orihuela, a disposición del Juez Militar de Dolores. Enviado al Reformatorio de Alicante el 22-VI-1941. Un Consejo de Guerra celebrado en Alicante el 19-VII-1941 le condenó a 3 años de prisión menor. Un Antonio Andreu García, también vecino de Rojales, perteneció a la Federación regional de Campesinos de Levante, delegación La Aparecida-Orihuela y se exilió en Francia después de la guerra.

———————————————————————————-

ANDREU GARCÍA, MANUEL: [Almoradí, 1897]. Jornalero de Almoradí conocido por Modesto. Estaba afiliado a UGT antes de la guerra, pero pasó a CNT, de la que fue fundador en los años republicanos y conserje de su local social. Participó en manifestaciones y huelgas locales. Tras el 19 de julio, miembro de la junta calificadora de expropiación de fincas rústicas en Almoradí y se dice que intervino en el saqueo de la ermita de la Cruz de Galindo, así como en el asalto al cuartel de la guardia civil de Torrevieja. Al finalizar la guerra fue detenido por los franquistas, siendo internado en el campo de concentración de Albatera. Ingresó en la cárcel de Orihuela el 14-IV-1940 desde la prisión de Lérida, siendo enviado el 25-VI-194 a la cárcel de Elche. El 5-XII-1941 fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 20-XII-1941 le condenó a 16 años y 1 día de reclusión menor.

———————————————————————————-

ANDREU GARCÍA, TOMÁS: [San Fulgencio, 1915 / Alicante 22-05-1939]. Campesino colectivista de San Fulgencio adscrito al SU de Elche. Ingresó en el Reformatorio de Alicante. El 24-IV-1939, un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue entregado para su ejecución el 22-v-1939. Un comunista llamado Manuel Andreu Garcia, natural de San Fulgencio y nacido el 30-01-1909, soldado desparecido en Muletón.

———————————————————————————-

Fca lavado sal Torrevieja 1915ANDREU SEANO, JOSÉ: [Oriola, 1908- ¿?]. Natural de Orihuela y vecino de Torrevieja. Metalúrgico y salinero. Se trasladó con su familia a Barcelona y después a Torrevieja, Afiliado a CNT y FAI. Fundador del Ateneo Racionalista y de la Federación local de la CNT, a la que representó en el Consejo Municipal en 1937, en la Comisión de Abastos y en el Control de las Salinas de la localidad. También fue comisario político de la 82 Brigada Mixta. Al acabar la guerra, fue considerado sospechoso de haber tomado parte en el asesinato del médico de la localidad. Estuvo preso en el campo de Albatera, pero escapó; y en noviembre de 1940 estaba en paradero desconocido. Vivió un tiempo en la clandestinidad, en Barcelona, pasando a integrar la resistencia antifranquista adscrito al grupo que encabezaba su amigo José Abad Palacios “Comisario Rafael”. Juntos instruirán e irán montando grupos de acción, realizando atentados y sabotajes. Bajo la dirección de la Regional Catalana en el exilio, intentaron formar la 1ª división de guerrilleros confederales y su área de acción fue sobre todo la capital catalana. La duración de este grupo comprende desde el año 1944 hasta primeros de Junio de 1947, cuando debido a la temible represión y a algunas caídas cercanas, decidieron pasar a Francia junto a dos miembros del comité regional y a dos guías de la organización. Cruzaron la frontera el 15 de dicho mes.

———————————————————————————-

ANTÓN, HERIBERTO: Secretario de las JJLL de Elda en junio de 1937.

———————————————————————————-

ANT00_Sombrerería-Lino AntónÓN, LINO: Barreter i internacionalista a Barcelona i Alacant a la fí del segle XIX. Secretari de l’exterior de la Secció de Barreters de la Federació Barcelonesa de l’AIT des de novembre de 1872 fins a principis de l’any seguent. El 21 de febrer de 1837 signá un document conjunt amb altres dirigents obrers, aliancistes i apolitics, amb el propòsit d’advertir els soldats de no confiar en el nou règim republicà. L’abril del mateix any accedí al càrrec de vocal del consell pericial de la Federació de les Seccions de Barreters d’Espanya, una volta dimitit l’anterior consell amb seu a Sevilla. Cap al setembre del 1873, a causa de les persecucions governamentals per l’esclat cantonalista, es va instal.lar a Alacant, on tractà d’organitzar la federació local amb l’ajuda d’Antonio Jornet. Va obrir un establiment de sombrerería i flors franceses de teatre al número 11 del carrer Major d’Alacant, i sembla que tenía inclinacions poètiques. Va ser triat secretari del comité Federal pactista local, 1881, i poc desprès apareix tambè en el comité local del partit democràtic-progresista, 1882. Va pertanyer a la redacció del periòdic federalista Las Germanías [1882-1884] i va ser un dels iniciadors de l’Ateneu Autonomista el 1882.

———————————————————————————-

ANTÓN, VICENTE: Secretario de propaganda del Comité Comarcal de las JJLL de Elda en agosto de 1937.

———————————————————————————  

APARISI IVARS, JOSÉ: [Alcoi, 12-11-1893 / 01-06-1993]. Anarquista y sindicalista alcoyano. Tejedor de oficio, fue uno de los iniciadores del grupo Juventud Rebelde Anarquista, 1911-1915, con Vicente Tortosa y Francisco Vilaplana. En 1920 tesorero de la CNT alcoyana y miembro de la redacción de Redención, 1921-23. Adscrito a la vertiente treintista en los años republicanos, también fue director de Boletín (1935-36). Durante la guerra se responsabilizó del armamento confiscado en el cuartel de Alcoy. También fue miembro del comité de incautación de la Industria Textil y Fabril; y como titular del departamento de Fabricación ordenó el traslado de maquinaria. Encabezó el departamento de fabricación Textil e hizo un estudio sobre la marcha de la Industria textil colectivizada. Formó parte del CEPS desde marzo de 1937 hasta el final de la guerra y se incautó de un domicilio particular. Realizó muchos viajes, dando conferencias y fue concejal del Ayuntamiento, lo era en 1939. Al final de la guerra fue uno de encargados de rendir la ciudad. Fue apresado el 5-IV-1939 e ingresó en la prisión de Alcoi, de donde pasó al Reformatorio de Alicante el 15-IX-1941, para comparecer ante un consejo de guerra, el 27-IX-1941, que le condenó a 16 años de reclusión menor. Llevaba preso dos años, seis meses y 26 días cuando se le aplicó la LRP. Estuvo recluido en La Abastecedora. Se le denegó dos veces la libertad condicional, que obtuvo el 22-XII-1943, con destierro en Sabadell, que se levantó el 9-III-1944. Se le concedió el indulto el 19-XI-1946. Condenado por el TRP a dos años de inhabilitación, una vez comprobada su insuficiencia económica, por incautaciones. Posteriormente rechazó la oferta franquista de sumarse al Sindicato Vertical. Siguió ejerciendo su oficio, y fue detenido en 1947 en una redada contra la CNT en el Comptat y el Alacantì. Ingresado en el depósito municipal de detenidos de Alcoi, el 19-XII-1947 fue entregado de nuevo a la Policía con sus compañeros, para ser trasladados al Reformatorio de Alicante, a disposición del juez militar especial de esa ciudad. Estaba acusado de ser secretario administrativo de la CNT. El grupo alcoyano –que estaba en contacto con otro grupo, desarticulado en Alicante– disponía de dos máquinas de escribir y de unas cuatro mil pesetas en billetes de la República, pero no les encontraron más documentos al haberlos destruido, según declararon los detenidos, que se sentían vigilados “al ser todos libertos e indultados de penas graves por su actuación contra el Nuevo Estado antes y durante el GMN”. Apenas habían obtenido frutos de sus intentos de reorganización, bien por temor o por apatía de la masa obrera, a la que –pensaban– solo interesaba el asunto económico. Este grupo anarquista obtenía algunas sumas de dinero, más bien escasas, con el pretexto de ayudar a quienes lo necesitasen y de formar cuadros o grupos sindicales, que posiblemente empleasen en fines distintos, lo que causó gran malestar en la mayor parte de los detenidos, que se habían visto implicados en esa reorganización de la CNT, que se podía considerarse fracasada pues “ha quedado desarticulado lo poco que había conseguido organizarse”. Salió en libertad el 4-II-1948. Rechazó la oferta franquista de sumarse al Sindicato Vertical. Reconstituida la CNT tras la muerte de Franco, se afilió de nuevo.

———————————————————————————

ARACIL MAESTRE, JOSÉ: [Petrer, 02-04-1919 / 1975?] Anarquista y zapatero de Petrer. Militante de CNT, FAI y JJLL de Petrer en los años republicanos. El 22 de noviembre de 1931 presidió mitin confederal en Petrer. Después del 19 de julio, al parecer intervino en requisas de libros y mobiliario para uso de las JJLL, haciendo propaganda desde un micrófono instalado en el local del sindicato. Luego sería acusado de participar en el linchamiento de Joaquín Poveda, “Frescoreta”. Al poco marchó voluntario al frente, siendo destinado a la 83 Brigada de Maniobras y más tarde a la 32 Brigada de Levante con el grado de teniente, donde resultó herido. Apresado en el cepo de Alicante el 28 de marzo de 1939, pasó por el campo de Albatera, la cárcel de Alicante y fue trasladado el 18–05-1940 al Batallón de Trabajadores 26 de Lérida. El 24-II-41 llegó al Reformatorio de Alicante, siendo condenado en marzo a 8 años de prisión. Llevaba preso 1 año, 7 meses y 18 días; obtuvo la libertad condicional el 3 de julio 1941 y la libertad definitiva el 25 de julio de 1947. Fue desterrado a Castellón y autorizado a vivir en Burriana en noviembre de 1941. Fue enviado después a un BST, del que regresó a Petrer en octubre de 1945, con permiso ilimitado. Se encomendó al Gobierno Civil su vigilancia. Parece que murió con 56 años en Petrer.

———————————————————————————

ARACIL MAESTRE, VICENTE: Anarquista original de Petrer. Militante de la CNT en los años de la dictadura y perito industrial, de los más formados y preparados del anarquismo local. Marchó voluntario al frente, encuadrado en la 8º Compañía del Batallón “Octubre 11”, con destino en la Sierra de Guadarrama (sector del Escorial). Murió en el frente del Jarama con el grado de teniente, en febrero de 1937.

———————————————————————————

ARACIL MOROTE, MARIANO: [¿? / Alicante, 09-10-1900]. Republicano revolucionario alicantino y convencido librepensador, que ya en febrero de 1883 se significó en la campaña de rechazo a la misión de los jesuitas y pronto se implica en las actividades del grupo Paz, ocupando diferentes cargos orgánicos. Como miembro de la Juventud Republicana Revolucionaria, se hizo cargo de El Ciclón en diferentes momentos durante el primer lustro de la década de los 90, siempre que no estaba encarcelado o era atropellado por las autoridades, lo cual se convirtió en una constante a lo largo de estos años. Sin embargo, no fue represaliado tras la insurrección republicana de las navidades de 1896, aunque se dice que tuvo un papel relevante en la trama, y resucitó El Ciclón en 1897, para emprender una campaña en defensa de los encarcelados, junto a Antonio Aragonés. 

———————————————————————————

ARAGONÉS, ANTONIO: [¿? / Alicante, 14-01-1901]. Librepensador cercano al grupo Paz, activista societario de la Juventud Republicana y presidente de la sociedad de toneleros de Alicante durante la primera mitad de los noventa. Hermanos de ideal fueron los que cayeron en la Serreta de Novelda, a los que recordaba frecuentemente en sus escritos. Deja artículos en La Marina Mercante, y La Unión Democrática, en especial en los últimos años del siglo. En 1899, en nombre la Juventud Republicana reorganizada, forma parte de la comisión organizadora de los actos que en Alicante secundaban la campaña pro-revisión del proceso de Montjuich, y de la visita de Lerroux. Convencido republicano y revolucionario discrepó del proyecto de Unión Republicana, que abandona para militar en el librepensamiento rojo del grupo Nuevo Germinal a comienzos de 1900. Su muerte fue una manifestación de firme convicciones librepensadoras. Estuvo unido con la también librepensadora Carmen Soler.

———————————————————————————

ARAGONES BBoters_c._1900_AHPNOTELLA, LORENZO: [Alacant, ¿? / 20-09-1910]. Obrer boter alacantí. Asistí pels noranta boters federats de la secció d’Álacant al Xè congrés nacional de la Federació d’Oficials Boters celebrat a Tarragona, entre el 6 i el 12 de novembre de 1882, on parla també de les dificultats que la seva secció tindria si s’adoptes l’idioma castella com oficial per a la Federació, i va integrar la sub-comissió pericial que es va establir a Alacant. El gener de 1897 fou triat vicepresident de la secció de boters d’Alacant i va formar al comité de vaga de l’ofici a la primavera del 1900.

———————————————————————————

Manuel-Arbona-Cuesta.-Fons-Antoni-Arbona-Arxiu-Municipal-de-DéniaARBONA CUESTA, MANUEL: [Barcelona, 1898]. Natural de Barcelona i militant anarquista a Dénia. Membre del Grup Pro-Cultura Racionalista, 1917-1922. Colaboracions a Redención, 1922. Aleshores feia el servei militar a la marina. En novembre de 1924, sembla que va participar en un intent d’assalt a la caserna de Drassanes. Jutjat i absolt en Barcelona, 1928. Delegat del SU de l’Hospitalet en la conferència regional de Catalunya del juny de 1931. El 1932 donava mitins i conferencies en diferents llocs -Sans, Gava, Castelldefels, Vich, Llança..- Delegat del Baix Llobregat al Plè regional del març de 1932, alhora que integrava el Comité pro-presos. Detingut de forma preventiva en l’Hospitalet el gener de 1933. Un altra volta va ser detingut el juliol, ara en Gandia, mentres participava en una reunió comarcal declarada clandestina. Durant el primers mesos de revolució en Denia, on destacà per la seva total oposició a la violència. Va estar nomenat alcalde des del 27-04-1937 però va dimitir en desembre. En l’agost de 1938 era secretari de la Federació comarcal de Sindicats Únics de Dénia. Al final de la guerra va marxar al exili des de Cartagena amb l’Esquadra “Roja”, desembarcant en Bicerta (Tunis). Fou procesat per la Justicia Militar en 1941 i en l’agost de 1942 va ser reclamat por el jutge Militar de Dénia per al seu ingrès en presò.

———————————————————————————

ARNAU, FEDERICO: Alacantí del barri de Benalua, que vivía davant del Teatre Polo, on el seu pare tenía un establiment de Tiro al Pichón, tot just en el Velòdrom El Rayo. Present al congrès provincial de la CNT d’Alacant el 1919, posiblement en nom del obrers de La Defensa, d’on era vocal. El març de 1920 va ser detingut per pitar al gobernador Dupuy de Lome. Poc desprès sembla que va montar un quiosc de premsa davant del Mercat, que va dirigir fins el 1926, que va traspassar al Pepe Irlés.

———————————————————————————

ARNAU MARTÍNEZ, RAFAEL: [Biar, 1912 / Barcelona, 16-02-1934]. Anarquista y confederal que emigrado a Barcelona cerca de 1926, trabaja como ebanista. Según se dice, miembro del grupo Faros. Detenido en abril y en junio de 1933 en actividades de agitación en Barcelona. Muerto en Sant Andreu a consecuencia de las heridas inferidas por la policía en el transcurso de los enfrentamientos durante una huelga de tranvías de febrero de 1934, lo abatieron y le pegaron fuego al cuerpo. Por entonces trabajaba en un taller de ebanistería del barrio de Sants, Riego, 22.

———————————————————————————

ARRAEZ, JOSÉ: Por la CNT de Elda, integrante en la comisión que puso en marcha la Escuela de Artes y oficios de Elda en noviembre de 1936. Detenido al final de la guerra y encarcelado en el Reformatorio de Adultos de Alicante, fue fusilado en una saca en fecha indeterminada. Según Tomás Beltrán, al llegar los guardias para llevárselo a mitad de la noche, le apuraban para que se diera prisa, antes lo cual contestó: “..estoy aseándome y poniéndome colonia porque a la muerte hay que ir así”.

———————————————————————————

ASENCIO, ROMÁN: Sabater i sindicalista a Elx. Va estar un dels fundadors del gremi de sabaters i del Cercle Obrer Il·licità. Va morir el 1971 als 94 anys d’edat.

——————————————————————————— 

ASE00_AntonioAsencioNCIO LOZANO, ANTONIO: Militante socialista ilicitano, miembro de las Juventudes Socialistas, pero que fue paquetero de La Revista Blanca hasta 1926, al tiempo que era presidente sección literaria Coro Clavé y miembro de la Universidad Popular. Administrador de la Electromotora Equitativa en los años republicanos. Iniciada la guerra, fue uno de los iniciadores del Batallón Elche, llegando a ser comisario político. Impulsó el periódico La 110, órgano de la 110 Brigada Mixta, que editó su primer nº en Elche y los siguientes en Madrid. Murió el 10-03-1939 en la calle Fuencarral de Madrid, en los escarceos armados tras el golpe de Casado.

———————————————————————————

ASENSI GARCÍA, JUAN: [Alacant, 1849 / 02-04-1929]. Obrer fuster i lliurepensador del barri de San Antón d’Alacant.

———————————————————————————

ASENSI GOZALBEZ, FRANCISCO: Cantero anarquista del barrio alicantino de Benalúa. Hijo de un confitero local, su padre fue agraciado en el sorteo de viviendas construidas en aquel barrio por la sociedad Los Diez Amigos, 1887. Rebelde e inquieto, en 1905 es detenido por escandalizar en el Teatro de Verano, portando en el bolsillo un cartucho de dinamita, para pesca. El 24-09-1909 sería detenido, junto a su primo Juan Llopis Gozalbez, por una supuesta agresión y robo a un escritor ingles aficionado al sol alicantino y que gustaba de acercarse a las canteras de las afueras, para dar limosnas a los menesterosos. Estuvieron encarcelados sin juicio hasta bien entrado el año 1911, por los continuos retrasos a la hora de iniciarse la causa judicial. En noviembre de 1914, huye de la policía que amenazaba con detenerlo por promover escándalo en la vía pública. Por esta época figura como secretario de la sociedad de Canteros y coge peso, más bien por su postura reticente, en los acercamientos entre confederales, sindicalistas y socialistas en el llamado Pacto de Unión, y en un mitin de aquellos días, sería denunciado por injurias a la autoridad, al amenazar con declarar la huelga en el oficio si no se solucionaba el conflicto de los metalúrgicos de la casa Aznar. Miembro por entonces de la redacción de Alicante Obrero, colabora en otros rotativos locales como El Luchador y Un Periódico para Todos. En contacto con los ácratas ilicitanos y eldenses, se declara anarquista individualista. En junio de 1915, denuncia en la prensa que se había secuestrado a uno de sus hijos para bautizarlo a la fuerza, aprovechando su ausencia y la de su compañera, a la que estaba unido sin vinculo legal. De nuevo volvemos a saber de él a mediados de los años 20, cuando parece que trabaja en la industria textil local, y a principios de 1930 figura como miembro destacado de Alianza Republicana, poco antes de ser denunciado por insultos y amenazas, que seguramente no llegó a cumplir por la llegada de la República; momento en que retomaría su trabajo como cantero ya que en 1933, trabaja en las artes funerarias del Cementerio municipal.

——————————————————————————— 

AURA MIRA, SALVADOR: [Alcoi, 1908 / Alacant, 24-01-1941]. Teixidor alcoià, militant de la CNT. Desprès del 19 de juliol, va participar en l’assalt al cuartel militar d’Alcoi i tot seguit va martxar voluntari al front. Detingut al final de la guerra, ingressà en la presò d’Alcoi el 10-VI-1939 i fou traslladat al Reformatori d’Alacant el 24-II-1940. Un consell de guerra celebrat el 27-II-1940 en Alacant el va condemanr a la pena de mort per de l’assesinat del sargento de Infantería José Bellver Crespo. Fos executat el 24-I-1941 a Alacant, en cuyo cementerio fue enterrado.

———————————————————————————

AUSÓ CHACOPINO, RAMÓN: [Alacant, 1901 – Palma, 1936] Mariner anarcosindicalista, mes conegut com en Pitxorro. De molt xiquet la seua familia s’instalà al barri de Sta Catalina de Palma. Va ser un dels principals dirigents de la CNT a Palma durant la II Repùblica. Impulsà el Sindicat Ùnic del Mar i la vaga que va protagonitzar de novembre de 1931 a febrer de 1932. Fou assasinat l’agost de 1936 a Ses Quatre Campanes.

———————————————————————————

AZNAR, RAFAEL: Mecánico y militante confederal de Villena, implicado en la industria metalúrgica colectivizada durante la guerra.

———————————————————————————

AZNAR IVORRA, JOAQUÍN: Tintorer i internacionalista a Alcoi, original de Polop, on va neixer cap al 1832. Membre de la AIT alcoiana i de l’Unió d’obrers en Llana, va estar detingut el desembre de 1873, acusat dels fets del juliol. Va estar empresonat al menys fins al 1876.


BAENA PÉREZ, ANTONIO: [Villena, 1916 / Orihuela, 05-05-1940]. Campesino-carpintero de Villena. Aunque pertenecía a PSOE e hizo campaña en favor del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, después del 19 de julio marchó a recuperar Almansa y Albacete, y el 02-11-1936 se enroló en las milicias confederales. Fue apresado el 07-04-1939 e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 10-04-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 26-04-1939 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. Fue trasladado a la cárcel de Orihuela el 13-03-1940 y estando allí, en la Prisión Central de Orihuela -San Miguel- fue muerto por el disparo de un centinela el 05-05-1940, siendo enterrado en la localidad.

———————————————————————————

BAEZA BAÑULS, RAFAEL: [Alacant, 23-02-1898 / ¿?]. Militant anarco-comunista d’Alacant que apareix com a membre del grup Espartaco entre el 1914 i el 1915, i representant del anarquistes al Centre de Societats Obreres. A la mateixa ciutat, seria secretari de la societat de flequers El Alba, des de l’octubre de 1919 fins al 1928, quan protestà en la premsa local pel empijorament de les condicions de treball. El 1930 treballava al forn del carrer Argensola, i el desembre de 1931 va ser denunciat per repartir unes fulles demanant el boicot a un establiment del ram. Desprès del 19 de juliol, va integrar el Consell d’Administració de las Industries Flequeres Socialitzades d’Alacant. Detingut en maig de 1939, i l’ abril de 1940 es va ratificar el seu empresonament. Un Consell de guerra que tinguè lloc a Alacant el 29-IV-1941 el va condemnar a 6 anys i un día de presó menor ..”per actes delictius en l’incautació de panaderíes”. Sembla que tenia una germana, Vicenta, adscrita des del 1931 al Sindicat Tèxtil d’Alacant. Col·laboracions a El Selfactinero d’Alcoi el 1912.

——————————————————————————— 

BAEZA PAREDES, LUCRECIA: Ilicitana d’origen, va morir a Alacant el 2005. Va residir a Jerez en la década dels 60, on treballà com a monitora d’un centre d’educació especial i des dels anys 80 militant activa a la CNT.

——————————————————————————— 

BAEZA RUIZ, EMILIO: Delegat del sindicat de metalurgics d’Alacant en el Congres de 1931. En octubre de 1933 va ser procesat per injuries. A finals de setembre de 1936 va ser triat segón tinent d’alcalde del consell municipal d’Alacant per la CNT i poc desprès al front de la comisió de guerra, novembre. Amb la desfeta va aconseguir pasatje al Ronwin rumb a l’exili d’Argelia.

———————————————————————————

BAIDAL, FRANCISCO: Afiliat al sindicat metalùrgic d’Alacant abans de la guerra.

———————————————————————————

BAIDAL CRESPO, JUAN: [Benissa, 1900]. Jornaler confederal conegut com Sargantana. Adscrit a la CNT des dels anys republicans. En 1938 estava en Alcoi, com soldat de fortificacions. Detingut al final de la guerra, el 03-07-1939 va ser entregat al jutge Militar de La Vila, acusat de ser milicià o d’intervenir en les incautacions. Se trobava en la presó de Dénia l’octubre de 1939 i allí hi era encara el 1-XII-1939, segons el llistat de presos. Des d’Alcoi, fou traslladat el 23-VI-1941 al Reformatori d’Alacant des d’Alcoi, on un Consell de guerra el va condemnar a 6 anys de presó.

———————————————————————————

BAIDAL ROSELLÓ, JOSÉ: [Benissa, 1901]. Jornaler confederal de Benissa conegut com Pepe Puça. De jovenet va emigrar a Cuba i Nova York on va estar treballant fins al 1934, quan va tornar a Benissa on va fundar i presidir la CNT. Romanguè en el càrrec fins a mitjans de 1937. Desprès del 19 de juliol, va encapçalar el grup de milicians confederals que asaltaren la caserna de la guardia civil a Benissa, i pot ser tambè els de València i Alcoi. A més, va formar part del Comité del Front Popular Antifeixista, va ser conseller municipal i finalment alcalde de Benissa, entre l’octubre i desembre de 1937. En 1938 marxà voluntari al front de Granada. L’abril de 1939 va aconseguir fugir d’un camp de concentració en Úbeda i es va amagar a Benissa i d’altres indrets al llarg de 10 anys. Desprès va pasar a França, i visquè en Tours.

———————————————————————————

BAIDALL ROSELLÓ, VICENT: [Benissa, 30-09-1907]. Jornaler confederal de Benissa conegut com Puça. Afiliat a la Agrupació Socialista en 1931. Desprès del 19 de julio, representant de la FAI en el Front Popular Antifeixista de Benissa i membre de la Col·lectivitat Agrícola. Guardia municipal entre 1936 i 1938. També martxà al front amb la 71 Brigada Mixta. Detingut a mitjans de 1939 en Benissa. Va ingressar a la presó de Dénia el 8-VII-1939 i pasà a situació atenuada el 10-01-1940. En un Consell de guerra que tinguè lloc el 19-08-1941 va ser condemnat a 6 anys de presó. El 28-10-1941 va eixir del Reformatori d’Alacant en llibertat condicional.

———————————————————————————

BALAGUER, EVARISTO: Col·laboracions a El Selfactinero, 1912.

——————————————————————————— 

BALDALL ROSELLÓ, VICENT: Representant de la FAI en el Front Popular Antifeixista de Benissa.

———————————————————————————

BALDÓ, ANDRES: Confederal a Alcoi durant la guerra. Secretari d’abastiments. Asesinat pel fascisme.

———————————————————————————

BALDÓ BOU, FEDERICO: [Alcoi / Madrid, 13-06-1972]. Obrer tèxtil des dels 14 anys, rebel i perseguit, fugì a França cap al 1914. Exiliat el 1939 va patir el camp de Concentració de Vernet. Va escriure a la prensa confederal de l’exili amb el seudònim Federico Bolera i Simplicio. Col·laboracions a Le Combat Sindicaliste, Despertad, 1928, Espoir, Solidaridad Obrera, París.

———————————————————————————

BALDÓ GARCÍA, RICARDO: [Alcoi, 30-04-1911 / 29-10-2000]. L’anarquista alcoià Ricardo Baldó estudià a l’Escola d’Arts i Oficis d’Alcoi, però als 10 anys deixà els estudis per posar-se a treballar. Es guanyà la vida com a tècnic metal·lúrgic i ebanista. Força aficionat a l’esport (ciclisme, futbol i boxa), practicà el naturisme. Atret pel món de la literatura, durant els anys republicans formà part de l’Agrupació Cultural d’Alcoi, amb Rafael Mengual, Antonio Montava, Tomás Ferrándiz i altres. A mitjans d’agost de 1936 en Barcelona, delegat per la federación estudiantilde Conciencies Lliures en la fundació del Comité Pro-Cultura Popular. En 1937 col·laborà en Esfuerzo. El juny de 1938 estudiava al Institut Obrer de Barcelona. Amb el triomf franquista, s’exilià cap al nord d’Africa. Segons conta ell mateix… amb dos amics fugiren de la repressió en el African Trader i anaren a Orán, pasant pels camps Morand i Suzzoni, el regimient de treballadors de Bou Arfa, fins finalment restar lliures en desembre de 1943. En 1989 fou redactor i col·laborador de la revista Ateneo de Alcoi, i a partir de 1991 i fins la seva mort de Siembra. També col·labora en Ciudad del Serpis i Proa al sol. És autor d’Áspero amarre (sd), El don ensoñado (sd), Hermes el viejo (sd), Los impulsos venerados (sd), El largo monólogo (sd), El trazo inexcusable (sd), Un cuento escrito en la arena (1970), Del negro al amarillo. Relatos de exilio (1972), Exiliados españoles en el Sahara (1939-1943). Un punto negro en la historia (1977), etc. Ricardo va morir el 29 d’octubre del 2000 en una residència d’Alcoi.

———————————————————————————

BALDO ROCA, José: [Denia, 1905]. Flequer confederal de Denia. Fill d’Isabel i Ramón. Procesat i empressonat pels fets d’octubre de 1934 a Denia. Intervinguè juntament amb d’altres militants confederals en l’incendi fortuit de l’eglessia de les Agustines de Denia, gener de 1936, salvant diverses obres religioses -Crist de la Sang-, tot i aixó, li varen instruir judici a principis de juliol per danys. Al final de la guerra, Baldo va ser recluit en la presó provincial d’Alacant acusat de saqueig i destrucció de les esglésies de Dénia, en els quals intervingueren 5 afiliats a la CNT que apareixen a la foto. Respecte a la talla policromada del Crist, cal dir que havia estat entregada pel Consell Municipal de Dènia el 6 d’octubre de 1937, a la Junta Central del Tresor Artístic d’Alacant, que va ser l’encarregada de protegir·la durant la guerra, tornant a Dènia en 1939. Baldó de nou seria processat en 1951 i 1956 per furt, aleshores amb residència a Barcelona, carrer Sant Pau, 81.

———————————————————————————

BALLESTA CASTELLÓ, SEBASTIÁN: [Alicante, 1913 – 1989]. Anarquista alicantino empleado de comercio en una droguería de la rambla Mendez Nuñez de Alicante hasta el estallido de julio de 1936. Miembro de las JJLL, integró el grupo artístico Remenver, que representaba obras sociales y en valenciano por centro obreros y teatros de la comarca. También era socio de la Agrupación pro-escuelas racionalistas. Detenido por orden gubernativa en la huelga general de mayo de 1933 en Alicante, siempre se mostró activo en CNT y FAI. Mitinea en la misma ciudad en 1934 junto a Aliaga, Olcina y Zoila García, militando en el sindicato de oficios varios. Sublevados los militares, dirigió los grupos que tras un mitin en la plaza de Toros, se dirigieron a los cuarteles a someter a los militares y tomó parte de la organización de la Columna Marito que sale para Granada a principios de agosto. Secretario provincial de las JJLL de Alicante desde principios de 1936; colaboró en Liberación, animó actos de propaganda, radio incluida, y se desplazó a menudo a otros puntos de la provincia en el periodo bélico. Inclinado por el Frente de Juventudes, no dudaba en participar en actos de afirmación comunista -pro-Komsomol-. Durante la guerra en el Comité Regional de la CNT, mitin en Villarreal, septiembre de 1937. Tras la guerra se exilió al Norte de África. Vuelto a Alicante, fue delegado al V congreso de CNT. Su compañera Vicenta Gisbert Antón. Colaboraciones en La Verdad, 1933, Anarquía, 1937 y Liberación, 1937.

———————————————————————————

BALLESTER BAEZA, JAIME: [Alicante / Rubí, 1983]. Revolucionario alicantino. Parece que hizo el servicio militar en África en los años finales de la dictadura de Primo de Rivera. Hijo de Concha Baeza, profesora de partos en Alicante, y por vía paterna tenía familiares en el ejército. En los años republicanos era miembro de la redacción de Diario de Alicante y vocal de las Juventudes Radicales. Milita en las Juventudes Comunistas de Madrid en los meses finales de la República, y sublevados los fascistas los combatió en la toma del cuartel de La Montaña, Alcalá de Henares y Guadalajara, donde fue herido en una mano. Parece que desde mediados de 1938 era agente de la brigada de investigación, y después pasó a formar parte de la escolta de Negrín. Al final de la guerra fue detenido en Madrid, ingresado en la prisión de Yeserías y luego, el 25 de agosto de 1939, trasladado a la de Cuellar, de donde logró evadirse y alcanzar Francia. Retornado a España, fue detenido en Baleares y condenado a 20 años que purga en el Puerto de Santa María, de donde fue liberado en 1961. Quizás fue en estos años cuando afirma su militancia anarquista. Tras ser liberado se instala en Rubí, donde continuará en el bando libertario y en 1976 participa en la asamblea confederal de Sans, donde se concreta la reconstrucción de la CNT. Fue detenido el 30 de enero de 1977 en una reunión de la FAI. Fue secretario de formación de la Federación Local de Rubí. Murió de cáncer hacia 1983.

———————————————————————————

BALLESTER BAEZA, GREGORIO: Republicano de Alicante. Fue procesado por la Justicia Militar en 1939, en Alicante. En libertad provisional en octubre de 1941.

———————————————————————————

Oficinas Valencia_editado-1BALLESTER TORRENS, JOAQUÍN: [Orba, 1903 / Alacant, 12-06-1940]. Natural i veí d’Orba, encara que en alguna documentació apareix com veí de Dénia. Un dels principals militants anarcosindicalistes i gran propagandista de l’anarquisme a la comarca de la Marina Alta. Va ser activista en el sindicat de treballadors CNT i FAI del Verger, poble on residia. Va actuar també de secretari del Comitè Comarcal de la CNT i FAI a Dénia, havent estat encarregat de la propaganda pels pobles de la comarca, donant repetits mítings demanant la col·lectivització de les propietats i apuntant als emboscats. La Columna de Ferro li va lliurar unes proclames que ell va ser l’encarregat de repartir pels pobles en un cotxe -El Verger, Ondara, Dénia, Tormos, Benimeli, Orba, Murla, Sanet i Negrals, Vall de Laguar, Castell de Castells, Benialí , Vall d’Ebo, Benigembla, Parcent-. En alguns llocs gràcies a la seva tasca va arribar a organitzar-se la CNT. A l’octubre de 1939 estava empresonat a Dénia. Va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 29-11-1939. des de Dénia, on un Consell de guerra el va condemnar a mort. Joaquín apareixia relacionat amb alguns assassinats a la comarca. Va ser lliurat per a la seva execució el 12-06-1940 i soterrat al cementiri d’Alacant.

———————————————————————————

BAÑÓN HERRERO, PEDRO: [Villena, 1872 / Alicante, 29-03-1942]. Zapatero y socialista de Villena. Afiliado al Partido Radical y a la UGT. Fue juez municipal durante el periodo revolucionario. Tras la guerra fue detenido en marzo de 1940, junto a otros vecinos, tras aparecer en dos calles de la localidad unos letreros que decían “¡Viva la Revolución!” y unas calaveras bajo las cuales aparecían las siglas CNT, que coincidió con “el paso de diez presos por la estación de esta localidad con destino a Madrid, complicados en el asesinato del vecino de ésta Alfonso Giménez, suceso ocurrido en la mencionada capital durante la dominación roja”. Ingresó en la cárcel de Novelda el 06-08-1941 y el 06-12-1941 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un Consejo de guerra, que le condenó a la pena de muerte, que le fue conmutada en marzo de 1942 por la de 30 años de reclusión mayor. Murió en el Reformatorio de Alicante el 29-03-1942. Se le aplicó la LRP.

———————————————————————————

BAÑÓN LÓPEZ, JOSÉ: [Villena  / Alicante, 29-03-1942].  Confederal de Villena, fue juez municipal durante el periodo revolucionario. Ejecutado por los franquistas con más de setenta años.

———————————————————————————  

BARBER MOLTÓ, ANTONIO: [Alcoi, 1908 / Alacant, 06-03-1941]. Filador mecànic i militant confederal d’Alcoi. Desprès del 19 de juliol va combatre el feixisme a la comarca de l’alcoià, i tot seguit va marxar al front, adscrit al Batalló Ruesca-Taino, on asolí el grau de sargent. Al acabar la guerra, va ingressar a la presó d’Alcoi el 28-03-1940 desde el BDST n.º 90, en Bezanes (Asturias) i va pasar al Reformatori d’Alacant el 30-12-1940 per compareixer davant un consell de guerra, el 17-01-1941, que el condemnà a la pena de mort. Segons la sentencia, estava acusat de pertanyer a la CNT, de prestar serveis de milicià armat, i de participar, entre d’altres, en la mort en la Carrasqueta, de Terencio Navarro, jefe de la presó preventiva d’Alcoi, a qui traslladaven a Alacant. Fou afussellat el 06-03-1941 en Alacant, i soterrat al cementiri d’Alacant.

———————————————————————————

BARBERÁ, SANTIAGO: Activista de la FRE-AIT alcoiana, secretari de la secció paperera, 1873.

———————————————————————————

BARBERÁ BAEZA, MANUEL: [El Campello, 1920]. Mariner anarquista de El Campello, i que va viure a Algecires. Arrivada la revolució va tornar al seu poble i va prendre part a la col·lectividad de l’Industria Pesquera. Desprès de la guerra, va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 20-07-1939, i es presentà davant el Consell de guerra el 13-03-1940, on el condemnaren a 20 anys de presó menor. El 14-11-1942 fou traslladat a Barcelona. Va eixir en llibertat el 18-06-1945. Pot ser el mateix Manuel Barberá, exil·liat a França i adscrit a la Federació de Lunel en 1947.

———————————————————————————

BARBERÁ TOMÁS, ENRIQUE: [Alcoi, 11-04-1908 / Alacant, 16-09-1942]. Barreter anarquista apodat El Carrasca per les seus aptituts atlétiques i l’afició al naturisme. Després de fer els estudis primaris a Agres, on havien nascut els seus pares, entrà a treballar en una fàbrica de barrets a Alcoi i, quan aquesta tancà, com a cambrer en un cafè, moment en qual s’afilià a la CNT, arribant a ser delegat sindical en la seva empresa. Anarquista de la tendència naturista i vegetariana, creà una societat anarconaturista que disposava d’una petita biblioteca i on s’organitzaven excursions, cursos, conferències, audicions musicals, etc. En un indret alcoià anomenat Els Canalons, els membres de la societat, a cop de pic, van fer una explanada, construïren una presa al rierol i muntaren un trampolí a la roca, a més de plantar arbres fruitals i flors, convertint el paratge en un idíl·lic verger on practicar el naturisme. També fou un entusiasta de la gimnàstica i de l’esport, exercint de professor d’educació física i aconseguint una extraordinària resistència física, comparable a la resistència d’una carrasca, d’aquí el malnom. Va ser íntim amic del militant anarconaturista i escriptor alcoià Agustí Belda Carbonell. El juliol de 1931 participà en un míting amb Àngel Ferrer, Mira i altres. Durant els anys republicans, amb Rafael Martí, va ser l’animador del Sindicat d’Oficis Diversos de la CNT alcoiana. El gener de 1932 fou delegat pel SOD d’Alcoi al Ple Regional confederal i el juliol de 1934 al Ple Nacional de la Federació Sindicalista Llibertària. Arran de l’aixecament feixista de juliol de 1936, participà en la presa de la caserna d’Alcoi; i tot seguit es va fer milicià de la Columna Alcoiana que partí el 7 d’agost de 1936 cap al front de Còrdova, per lluitar a les zones de Pedro Abad, Espejo, Castro del Río i Cerro Muriano. Formava part del comisariat polític de la Columna en representació de les Joventuts Sindicalistes i del Comitè revolucionari d’Alcoi. Quan retornà a Alcoi, va ser membre del CEPS en representació de la CNT i nomenat vicepresident de la Conselleria d’Avituallament, càrrecs que exercí fins a la seva mobilització per combatre al front de Llevant. Després de fer un curs a l’Acadèmia Militar de Bètera, va ser nomenat tinent de l’Exèrcit republicà i el 15 de gener de 1939 capità de la 82 Brigada Mixta. El març de 1939, amb el triomf feixista, es trobava de permís a Alcoi on sa companya Francisca Llorens, davant el perill d’una detenció, l’animà a fugir, cosa que refusà argumentant que no havia fet res de dolent i que l’únic que se li podia reprotxar era haver anat al front. Després d’uns dies a València a casa d’un amic, retornà a Alcoi, on va ser reconegut, detingut i tancat a la presó valenciana de la cartoixa de Porta Coeli. Més tard va ser traslladat a Alacant, 08-12-1939, de camí a d’Alcoi, on ingressà en la presó el 23-12-1939. El 5 de juny de 1941 va ser jutjat en consell de guerra a Alacant acusat de diversos delictes (participació en l’atac de la caserna d’Alcoi, simulacre d’execució d’una persona, organització de la Columna Alcoiana confederal i haver donat conformitat a l’execució de sis persones de dretes a la població cordovesa de Pedro Abad) i, malgrat diversos testimonis favorables, condemnat a mort. Després d’un nou judici d’apel·lació el 5 de setembre de 1942 a Alacant, on testimonis l’exculparen –com el del seminarista Antonio García Sánchez, al qual Barberà havia salvat la vida–, la seva condemna de mort va ser refermada. Entre el 5 de juny de 1941 i el 14 de setembre de 1942 va escriure clandestinament, fent servir paper higiènic, un diari a la seva cel·la de la presó de Benalua d’Alacant, on descriu amb cruesa les saques, l’angoixa de les famílies dels presos, el patiment dels condemnats, etc. Enric Barberà Tomàs va ser afusellat el 16 de setembre de 1942 a Alacant i enterrat al cementeri d’aquesta ciutat –vint anys més tard les seves restes van ser traslladades al Cementeri d’Alcoi. El diari va arribar a sa vídua dissimulat al farcell del seu company i l’amagà en una ampolla hermèticament tancada que enterrà per por a represàlies. En 1994 aquest diari va ser transcrit i publicat modestament a Alcoi per sa filla Marcela i en 2003, gràcies l’interès de l’escriptora Rosa Montero, publicat a Barcelona per l’editorial RBA sota el títol Estampas de luz. Diario de un condenado a muerte (1941-1942).

———————————————————————————

BARCELÓ MEDINA, CRISTOBAL: [La Cañada, 1882 / Barcelona, 23-02-1939]. Confederal i faista a Barcelona, pages a Molins de Rei. Afusellat al Camp de la Bota amb nou companys mes de la FAI de Molins de Rei.

———————————————————————————

BAx_ernestobarkRK, ERNESTO; [Jogeva, Estonia, 1858-Madrid, 1922]. Periodista, traductor y escritor báltico-alemán, perseguido en Rusia por la policía zarista y que tras unos años en Madrid, recae en Alicante a finales de la década de los ochenta para ganarse la vida como profesor de idiomas y acabar su primera novela. Se hizo un hueco entre los librepensadores locales con aquel aire alucinado y extravagante que le confería su altura, la barba roja y aquella apariencia de cosmopolita proletario de levita que actuaba como correa de transmisión de las nuevas ideas sociopolíticas del momento. Se le vincula a la fundación de El Crisol, del que era también uno de sus plumas escribiendo bajo el seudónimo de A. de Santaclara. Posiblemente colaborara el la escuela laica del grupo Paz. Participa en la fundación local del Partido Demócrata Socialista en 1890. Posteriormente marchó a Murcia dónde en 1892 ejerciendo como periodista y luego a Madrid, aunque volvería a Alicante en otras ocasiones con motivo de alguna visita política.

———————————————————————————   

BARÓ, TOMÁS: Militante confederal y secretario de la Cooperativa cenetista de Campello durante la guerra. Exiliado al final del conflicto con su hermano Vicente, pasó a México dónde murió. Según Vicente Esteve, hijo adoptivo del que fue alcalde republicano de Campello, Antonio Baeza Santamaría.

———————————————————————————

BARRACHINA BORRELL, EMILI: [Gorga, 1908 / Alacant, 23-08-1939]. President del Comité Revolucionari de Gorga. Detingut al final de la guerra, ingressà en la presó d’Alcoi el 15-04-1939. Un consell de guerra celebrat el 25-05-1939 en Alcoi el va condemnar a mort per participar en la mort del cura de Gorga, Juan Francés Pastor. Fou traslladat al Regimient de Vizcaya el 22-08-1939 i executat al día seguent. A vegades, el segon cognom apareix com Sanz.

———————————————————————————

BARRACHINA MICHAVILLA, AGUEDA: Confederal de Villena. Vicepresidenta de la Colectividad de la fábrica de géneros de punto de Camilo Casanova desde el 31 de diciembre de 1936.

———————————————————————————

BARTHE, FORTUNATO: Escasos y contradictorios son los datos referidos a Barthe. Está fuera de duda que fue importante periodista obrero adscrito al anarquismo y buen prosista entre 1918 y los años republicanos, perdiéndose posteriormente su rastro. En los años veinte, maestro y pedagogo; con A1berola, Maymón y Cachó eu la escuela racionalista de Alicante y en la de Elda (1926?); en 1928 estaba preso. Unas noticias lo consideran francés, mientras otras fuentes aseguran que era de origen español. Nacido en Graus, su nombre verdadero era Nicolás Barrabés o Barrobés (la explicación tal vez esté en que pudo residir en Francia y volvió a España al iniciarse la guerra mundial). Es seguro que asistió al congreso catalán de Sants en 1918 en representación de las sociedades obreras de Palafrugell y que fue colaborador de La Revista Blanca entre 1925 y la República; también que durante un tiempo residió en Igualada desarrollado valiosa labor en la prensa obrera. En 1923 interviene en una encuesta en Páginas Libres. Colaboraciones suyas pueden leerse en Acción Social Obrera (se dice que la publicó con Iglesias), La Colmena Obrera, El Comunista de Zaragoza [1919-1920], Crisol, Estudios [1935], Generación Consciente, El Obrero Moderno, Páginas Libres, Redención de Alcoy, La Revista Blanca, Revista Única, Solidaridad Obrera de Huelva (1930), Solidaridad Obrera, Voluntad, Zaragoza (1922), Tierra y Libertad Redactor de La Bandera Negra de Barcelona. Rechazó en pro del universalismo las lenguas regionales (Solidaridad Obrera, 1918). Es autor además de varios libros y folletos: El cacique (Barcelona 1925), Los carrilanos (Barcelona 1928), El dolor errante (Madrid 1923), Floreal y Margarita (s. f. Vértice), El leñador y el niño (Tarragona s. r., [1923], El quinto (en La Novela ldeal 323).

———————————————————————————  

BA00_BasAguadoS AGUADO, FRANCISCO: [Orihuela, 1916 / ¿Octubre, 1950?]. Militante comunista y guerrillero antifranquista de la Agrupación Guerrillera del Levante, conocido como Pedro. Peluquero de oficio, su padre tenía un salón de peluquería en Orihuela. Durante la guerra civil, fue piloto de la aviación republicana. Exiliado al final de la guerra en el Mediodía francés, partió hacia la URSS para incorporarse a los cursos de la academia militar en Moscú, y regresar luego a la Francia ocupada para incorporarse a la resistencia frente a la ocupación nazi. Jefe de información de la Agrupación de Guerrilleros de Francia, el 4 de octubre de 1947, pasó a España con un grupo de 10 guerrilleros -Doroteo Ibáñez Alconchel Maño, Pedro Lozano Aparicio Vias, Mateo Oliver Juan y Agarria- portando un abundante armamento y material de propaganda. Pasando por Aragón, el grupo ganaría el campamento de Germán Amorrortu Martínez Manso en la zona de Linares de Mora. Los repetidos viajes de “Pedro” a Francia, condición síne qua non de supervivencia, le hizo ser muy conocido a un lado y a otro del Pirineo. Nombrado delegado político de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón en 1948, preside la reunión de mandos guerrilleros convocada en 1948 en el  Cerro Moreno, de Santa Cruz de Moya, para organizar “la ofensiva de primavera”. Cuando la AGL fue trasformada en Comité Regional de Levante, fue nombrado secretario de propaganda y agitación. En marzo de 1949, el estado mayor de la AGL, le envió a Francia acompañado de otros mandos guerrilleros – Mateo Martínez Martínez Mateo, Manuel Pérez Cubero Rubio et Doroteo Ibañez Alconchel Ibáñez- para exponer al Buró político del PCE en París la situación de la guerrilla, obterner nuevas instrucciones y por supuesto ayuda material. De camino a Francia, el grupo había sido interceptado el 7 de marzo por la guardia civil en Mosqueruela, y uno de los guías, Mateo Martínez Martínez Mateo fue abatido, aunque el grupo logró pasar. Retornó a España el 18 de junio de 1949 con Doroteo Ibañez Alconchel Ibañez como guía, con el dinero, los refuerzos – Ramón Escriba Furio José El Alicantino, Vicente Martínez Galindo Aniceto, León García García Ramiro, Manuel García Martín Lorenzo y el nuevo jefe de la AGL, Miguel Soriano Muñoz Andrés – así como las ordenes encaminadas a transformar las guerrillas en Consejos de la resistencia en el interior mismo de los pueblos. El grupo llegó al campamento de Cerro Moreno el 17 de septiembre. El 7 de noviembre de 1949 fue el único superviviente -junto a Francisco Serrano Corredor, Pepito- del asalto que realizaron efectivos de tres comandancias de la Guardia Civil, al campamento del Comité Regional de Levante y Aragón en Cerro Moreno (Santa Cruz de Moya) en el que murieron 12 guerrilleros, entre ellos Miguel Soriano Muñoz Andrés, León García García Ramiro et Manuel Gracia Jarque Lorenzo que habían llegado de Francia con él. En el asalto participaron entre 500 y 1000 guardias civiles de las comandancias de Cuenca, Teruel y Valencia, no sufriendo ninguna baja. Este hecho supuso el principio del fin de la guerrilla antifranquista. Después de este ataque, Francisco Bas retornó a Francia, donde, según apuntan algunas fuentes, fue ejecutado por orden del Partido Comunista.

———————————————————————————

BATALLER ¿GAZÀ?, RITA: Obrera cigarrera y republicana alicantina que fue presidenta del Club de Mujeres de Alicante, inaugurado posiblemente en 1869, y que estaba formado por las operarías de la fábrica de tabacos. Quizás pasara luego a residir en el barrio del Arrabal de Santa Catalina en Mallorca, donde falleció a consecuencia de un accidente doméstico el 25 de noviembre de 1904 con 60 y tantos años.

———————————————————————————

BAUDÍ, ANTONIO: Anarquista alcoyano iniciador del grupo Pro-Prensa Libertaria, 1910. Mitinea con Salvador Seguí en Alcoy, en 1915. Por entonces integraba el Ateneo Sindicalista Obrero.

———————————————————————————

BELDA CARBONELL, AGUSTÍN: [Alcoy, 1904 / 1995]. De vegades Velda. Jove rebel, va desertar quan va ésser cridat a files i fugí a Barcelona. Va militar en CNT, FAI i practicà el naturisme en la Societat Naturista Cultural d’Alcoi; patint diversos processaments. Delegat del sindicat d’Oficis Diversos d’Alcoi en el ple regional de gener de 1932. Dinàmic i competent, va treballar primer en el Comitè local de Refugiats d’Alcoi, des de desembre de 1936 fins a la seva dissolució al febrer de 1937, i després com a comptable de la Federació Regional de Camperols d’Andalusia, fins al seu pas a Catalunya. Acabada la guerra, va romandre 5 anys amagat en un soterrani. Donava conferències sobre naturisme i vegetarianisme al Centre Excursionista d’Alcoi en 1970. Assidu col·laborador de Ateneu d’Alcoi, 1989, Ètica i Terra i Llibertat. El 1984 va publicar el llibre Naturismo, filosofia universal. El 1993 va donar la seua col·lecció de llibres a la FAL.

———————————————————————————

BELDA CARBONELL, JOSÉ: [Alcoi, 1907]. Venedor ambulant, afiliat a la CNT. Incorporat a files, va ser nomenat comissari de guerra de l’Exèrcit Popular en el front de Terol i va romandre al front fins al final de la guerra. Va ingressar a la presó d’Alcoi el 23-05-1939 per comparèixer davant un consell de guerra i enviat al Reformatori d’Alacant el 01-11-1939. Segons un informe municipal, va intervenir en el saqueig d’esglésies però no en assassinats ni robatoris. Condemnat a 30 anys de reclusió major, va ser traslladat al penal del Dueso el 15-06-1940. En llibertat condicional el 31-05-1941. Va estar després sotmès a control de la Junta local de llibertat vigilada.

———————————————————————————

BELDA DOMENECH, ADELA: [Banyeres de Mariola, 1917]. Paperera de Banyeres de Mariola coneguda com La Mauricia. Militant de CNT y les JJLL, participà en l’asalt al convent de les Monjes en maig de 1936, i despres del 19 de juliol s’incautà de la casa del notari, on instalaren la seu de la CNT. Al final de la guerra, va ser detinguda el 6 de març de 1940 en Banyeres, ingresant en les presons d’Alcoi, Monòver, Alacant i d’altres fins al gener de 1943, quan va eixir en llibertat provisional, però marxà desterrada a Castellón. En 1947 va ser indultada..

———————————————————————————

BELDA DOMENECH, JOSÉ: [Banyeres de Mariola, 1914]. Pagès de Banyeres de Mariola. Afiliat a la CNT en els anys republicans, després del 19 de juliol va intervenir en l’assalt i confiscació del domicili del Dr. Valor. Al acabar la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 16-05-1939 i va sortir en llibertat provisional el 25-01-1940. Va reingressar a la presó d’Alcoi el 27-02-1940 i el 21-11-1941 va ser enviat al Reformatori d’Alacant. Finalment, un consell de guerra que va tenir lloc el 01-12-1941 el va condemnar a 20 anys de presó.

———————————————————————————

BELÉN CÁRCELES, ANTONIO: [Crevillente, ¿1897 o 1905? / Alicante, 22-05-1939]. Hilador y zapatero de Crevillente conocido por Caracol. Miembro del PCE, presidió la organización local desde 1931. despuès del 19 de julio, fue jefe de Milicias locales, participó en la incautación de industrias y dirigió la checa de la localidad instalada en el cuartel de la guardia civil. Luego marchó voluntario al frente, combatiendo en Madrid, Toledo, Guadalajara, Belchite y Ebro. Al final de la guerra, ingresó en la cárcel de Elche el 29-04-1939, y el 01-05-1939 pasó al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra que tuvo lugar en Alicante el 05-05-1939 le condenó a muerte acusado de haber participado en el asesinato de un cura, así como en el saqueo de la Iglesia y domicilios particulares. Fue fusilado el 22-05-1939.

———————————————————————————

BELLO PÉREZ, JOSÉ: [Elda, 1915]. Chófer mecánico y militante confederal de Elda. Adscrito a la CNT en los años republicanos, se opuso al fascismo desde los primeros momentos, marchando en agosto de 1936 al frente de Granada con su hermana María, donde resultó herido. Ascendió sucesivamente a Alférez, teniente y capitán; y tuvo el mando, accidentalmente y durante unos días, de una columna de internacionales. Al final de la guerra, fue detenido y un Consejo de guerra celebrado en Elda el 03-08-1939 le condenó a 20 años de prisión menor. Fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 10-11-1939, pasó luego a la cárcel de Orihuela el 13-03-1940 y volvió a Alicante el 25-06-1941. Obtuvo la libertad condicional el 21-09-1941, y el 03-06-1944 se le conmutó la pena por la de 11 años de prisión mayor. El TRP le condenó a 2 años de inhabilitación.

———————————————————————————

Maria BelloBELLO PÉREZ, MARÍA: [Elda, 1912 / 16-11-1939]. También Bellód o Bellot. Militante confederal en Elda y de Mujeres Libres durante la guerra. Iniciada la revolución, marchó voluntaria al frente junto a su hermano José enrolándose en la Columna Maroto, donde fue nombrada delegada de intendencia con la asimilación de teniente de campaña. Con la disolución de las milicias la desmovilizaron y tras contraer matrimonio civil con el abogado cenetista José Pérez de Vals, que actuaría como comisario del batallón 586 de la brigada 147, María continuaría colaborando en funciones de propaganda, leyendo artículos y dirigiendo arengas a los soldados desde la radio. Así permaneció en Baza, hasta que en abril de 1938 regresó a Elda para dar a luz a su único hijo, Gerardo. Detenida al final de la guerra por falangistas el 20-05-1939 y llevada al Cuartel de FE. Fue juzgada en Consejo de Guerra el día 23 de agosto y fusilada por el fascio en Elda el 16-11-1939. Su niño quedó a cargo de la abuela María, conocida en Elda como La Curandera.

———————————————————————————

BELLOT, ANTONIO: Secretario de propaganda y prensa de las JJLL de Monòver desde octubre de 1936 hasta agosto de 1937.

———————————————————————————

BELLOT ORG00_ManuelBellotOrgilés_ReformatorioAdultosAlicanteILÉS, MANUEL: [Elda, 1902 / Alicante, 11-07-1939]. Conocido como El Mona. Mayor de cuatro hermanos de una humilde familia pronto destruida, padre jornalero encarcelado por un crimen y huérfano de madre desde temprana edad, fue educado por sus abuelos. Aprendió de niño el oficio de zapatero, se afilió al sindicato de zapateros, La Racional, y asistió a las clases nocturnas de la escuela libre de Elda. Se imbuye tempranamente del ideario emancipador y destaca como anarquista luchador y puritano. Estuvo entre los iniciadores del Sindicato Único del Ramo de la Piel, 1920. En 1928 redactor de La Voz del Pueblo. En la década del 30 asiste a la conferencia madrileña de 1930 por Elda, y en el Congreso de 1931, representa a Elda y Monóvar. En su casa se edita Proa y es frecuentemente detenido por las autoridades; condenado a 4 años tras la huelga general de mayo de 1933, que encabeza, como presidente del Sindicato Único del ramo de la Piel, y encerrado largos meses en Alicante al responsabilizarse de los hechos. Por ello sería condenado, junto a otros, a cuatro años de prisión correccional, si bien fue amnistiado en marzo de 1936 por el Gobierno del Frente Popular, pero vuelve a encontrarse detenido en julio. Iniciado el periodo revolucionario es nombrado alcalde de Elda a finales de agosto en nombre del Consejo Municipal Antifascista, aunque también consejero delegado de defensa y miembro de la junta calificadora de expropiación de fincas rústicas. A su vez, ejerció cargos de responsabilidad en la Federación comarcal de Sindicatos en aquellos meses y como presidente de la Agrupación local Amigos de México. Es de destacar su colaboración en la creación de la Escuela profesional de la Industria del Calzado y derivados de la Piel, inaugurada en mayo de 1938. Su estancia en la alcaldía, que se caracterizó por la moderación, se extiende hasta junio de 1938, cuando dimite y acepta un cargo de responsabilidad dentro del Comité Regional de la CNT levantina. Fue propuesto por la Federación Local de sindicatos de Elda para comisario del Ejército. A medida que la derrota se acerca, participa en la preparación de la evacuación, negándose a abandonar el país hasta garantizar la seguridad de los más comprometidos, lo que a la larga impidió su huida. Se trasladó con este fin de Valencia a Elda, donde se le detiene. Ingresó en la cárcel de Novelda el 21-04-1939 y el 30-04 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Elda el 10-05-1939 le condenó a la pena de muerte tras testificar contra él gente que le debía la vida, sobre todo el maestro Francisco Alba. Fue fusilado el 11-07-1939 en Alicante. Según unos se negó a aceptar el indulto, y según otros, llegó tarde el indulto. Su compañera Barbará Cortés.

——————————————————————————— 

BE00_vicente belmonteLMONTE BOTELLA, VICENTE: [L’Alguenya, 1910]. Anarquista, col·lectivista i desprès comunista a Monòver i Elda. La familia de Vicente tenía una coveta i unes terres en l’Alguenya. De jove marxà a Elda, on va treballar de sabater. De formació quasi autodidacta, asistì a les classes nocturnes de l’Ateneu llibertari d’Elda per fer cursos de contabilitat, mecanogràfía, taquigràfía, etc. Membre destacat de la CNT comarcal, esclatada la Revolución assolì càrrecs de gestió d’una Col·lectivitat de Monòver i també càrrecs al Consell Municipal. Perduda la guerra, va patir l’angoixa dels ostatges al port d’Alacant i de seguit, va pasar pel camp de Los Almendros, primer, i a la plaça de bous desprès. D’allá, com d’altres, fou traslladat a la presó de Monòver el 02-07-1939, l’antic claustre d’un convent de Caputxins on ara s’alsa el mercat, abans d’ingresar en el Reformatori d’Adults d’Alacant el 15-03-1940. Presoner de guerra fou condemnat a 30 anys de reclusió. Mesos desprès va ser desplaçat al penal de El Dueso d’on no va eixir fins al 1944. Durant el franquisme va evolucionar des de posicions anarquistes fins al comunisme i es va acostar al PCE. De Vicente Belmonte es conserven d’altres escrits inèdits seus de la guerra civil.

———————————————————————————

BELTRÁN, MATÍAS: Dirigente confederal en Elda durante la guerra. Según la causa general franquista, implicado en varios asesinatos de guardias civiles de Elda en agosto de 1936. detenido al final de la guerra, fue fusilado en Alicante.

———————————————————————————

BELTRÁN GIMÉNEZ, ANTONIO: [Elda, 1878 / Alicante, 11-07-1939]. También Jimenez. Zapatero y militante confederal en Elda. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 5-VI-1939 desde la Comandancia Militar de Elda, el 20-06-1939 un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte. Fue fusilado el 11-07-1939 responsabilizado junto a su hijo de participar en la muerte de unos guardias civiles. Padre de Juan Beltrán Richarte.

——————————————————————————— 

BELTRÁN MONTESINOS, JOSÉ: [Petrer, 09-05-1917]. Militant confederal conegut per El Moro. Nascut en una família de modests sabaters socialistes de Petrer, va anar poc temps a l’escola, i als 12 anys es posà a treballar com sabater, intervenint en els principals conflictes laborals d’aquells anys a Elda i Petrer. Adscrit a les JJLL de la localitat, allí va rebre les seves primeres lliçons de cultura. Començada la guerra, va ser vigilant dels presos de dretes al Gran Cinema. A continuació s’allistà voluntari a la Columna de Ferro i eixì de Petrer amb l’expedició que marxa el 2 d’agost de 1936, però al cap de poques setmanes caiguè malalt i fou traslladat des del Front de Somosierra a un hospital de Madrid i d’allí a Petrer, on descansa uns dies abans de reincorporar-se aamb una companyia de morters de la Columna Durruti en el front d’Aragó. Desprès pasà a la 70 brigada de la 14 Divisió al front de Guadalajara. Estant ocasionalment a València, juntament amb Daniel Moltó, Mateo Molina i Enrique Maestre, a la eixida d’un cinema, casualment es va trobar amb Ventura Navarro, important industrial de dretes de Petrer buscat per ordre de Front Popular. Un grup de la CNT-FAI de Petrer es va desplaçar a aquesta ciutat per efectuar la seva detenció, tot i que li van donar mort en el camí de tornada. El final de la guerra li enxampa en una escola militar de Guadalajara, preparant-se per sergent, sent detingut i tancat a la plaça de bous, per passar després a unes instal·lacions d’un aeròdrom de Zepelins i mes tard a Sant Marc de Lleó, on va ser posat en llibertat a mitjan 1939. No obstant segons la documentació, va tornar a Petrer, on va ser de nou detingut i traslladat a Monòver, on va ser jutjat i condemnat a mort acusat d’haver col·laborat en la detenció d’un dretà després “passejat”ó. Va ser traslladat al reformatori d’Adults d’Alacant, tancat en “el tub” i a el temps li va ser commutada la pena per una de 30 anys. Traslladat succesivament a Santoña, Errenteria, Burgos i Carabanchel fins a la nit de Nadal de 1945 en què va ser posat en llibertat i confinat en un poble de València, Sense poder tornar a Petrer, s’instal·la a Elda on treballa i dorm en una fàbrica. Amb el temps acabaria militant en el Partit Comunista. Vivia a Petrer a finals dels 80.

———————————————————————————

BELTRÁN RICHARTE, JUAN: [Elda, 1906 / Alicante, 11-07-1939]. Zapatero cortador y militante confederal en Elda conocido como El Pipa. Iniciada la revolución participa en el control del fascismo en la población, y se incautó del Casino de Elda en nombre de la Milicias Populares CNT. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 05-06-1939 desde la Comandancia Militar de Elda, el 20-06-1939 un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte, responsabilizado junto a su padre Antonio de participar en la muerte de unos guardias civiles. Fue fusilado el 11-07-1939 en Alicante, en cuyo cementerio fue enterrado.

———————————————————————————  

BENEITO CASANOVA, JUAN:  [Alcoi, 1912 / Melbourne ¿?]. Metalúrgico y militante libertario de Alcoy. Al acabar la guerra, fue uno de los afortunados con un hueco en el Stambrook hacia Orán; y como otros tantos, internados en campos de concentración y compañías de trabajadores. Al terminar la guerra militó en Casablanca, integrado en la asociación Armonía. Juan y su compañera Elena Parga, originaria de Galicia, emigraron a Australia con la familia de Vicente Ruiz llegando el 17 de octubre de 1956 e instalándose en Melbourne. Durante los años 70, fue miembro, junto a Vicente Ruiz, del grupo Cultural de Estudios Sociales, que en 1975 envía su adhesión al congreso de la CNT en el exilio celebrado en Marsella. Muy afectado por la muerte de su compañera en 1990, Juan se apagó definitivamente al final de esa década. Fue autor de un informe sobre la evacuación del Stambrook.

———————————————————————————

B00_bocairentENEYTO CABANES, BALTASAR: [Bocairent, 1892 / Valencia, 26-01-1943]. Empleat municipal. Despre´s del 19 de julio, va ser jutge i president del Consell Municipal de Bocairent, des d’on va ajudar a nombroses persones de dretes. Detingut i traslladat a Valencia al final de la guerra, va patir, interrogatoris, tortures i empressonament a la Model. Va ser afusellat i llançat a la fosa comuna del cementeri de Valencia el 26 de gener de 1943.

———————————————————————————

BENITO ROMERO, BERNARDO: [Monforte del Cid, 1910 / Alicante, 07-03-1941]. Agricultor de Monforte del Cid. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 25-04-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 25-09-1940 le condenó a muerte acusado de haber tomado parte en un asesinato. Fue fusilado el 07-03-1941 en Alicante, en cuyo cementerio fue enterrado.

———————————————————————————

Daniel Berbegal_SO 22-09-1937.pngBERBEGAL RICO, DANIEL: [La Canyada, 02-03-1911]. Anarquista i anarcosindicalista de La Canyada i veí de Villena, els seus pares es deien Juan Bautista Berbegal i Margarita Rico. Barber de professió, en 1934 ja militava Daniel en les JJLL i col·laborava en Tierra y Libertad de Barcelona. El març de 1934 va ser detingut per repartir fulls clandestins. A partir de setembre de 1936 fou membre del Comitè Regional de Catalunya de la CNT i del Comitè Regional de Catalunya de la FIJL. Entre el 5 i el 6 de desembre de 1936 representà la Federació Local de Barcelona de la CNT en la I Jornada de la Nova Economia, celebrada al Palau Nacional de l’Exposició de Montjuïc per explicar la importància del decret de col·lectivització en la Revolució. En aquesta època col·laborà en Solidaridad Obrera. El gener de 1937 demanà la seva integració en el grup anarquista «Eliseo Reclus», adherit a la FAI de Barcelona. El febrer de 1937 assistí com a delegat de Catalunya al Ple de l’FIJL que se celebrà a València. El juny d’aquell any dimití del CR de Catalunya de l’FIJL per integrar-se l’1 de juliol d’aquell any, arran del Ple Nacional de Regionals de l’FIJL, en el Comitè Peninsular de l’FIJL com a delegat del Comitè Nacional de la CNT. El setembre de 1937 va ser nomenat president del Consell Nacional de l’Aliança Juvenil Antifeixista. Durant aquest any va fer nombrosos mítings a Russafa, València, Mislata, etc.. En 1938 va ser reemplaçat en els seus càrrecs per Serafín Aliaga Lledó i en novembre ocupà, de manera accidental, el secretariat del Comité Nacional (secció polìtic-social). En 1939, amb el triomf franquista, passà a França, on trobà feina de planxador. En 1941 vivia a Bordeus i, amb Pedro Mas Valois i Germinal Sentís Biarnau, defensà les posicions «col·laboracionistes». Membre de la Comissió de Relacions de la CNT, s’encarregà dels contactes amb la Zona Lliure (Marsella), especialment amb Diego Camacho Escámez (Abel Paz). En 1944 era membre del Comitè Regional clandestí de París i amb altres companys (Manuel González Marín, Olegario Pachón Muñoz, Liberto Ros Garro, etc.) participà en la reconstrucció de la CNT a la zona ocupada. Després de participar en els combats per l’alliberament de París entre el 19 i el 24 d’agost de 1944, s’enrolà voluntari en la II Divisió Blindada del general Philippe Leclerc de Hauteclocque, però sense fer-ho de manera oficial, com altres companys (José Mariño Carballada, Liberto Ros Garro, etc.). Després de l’escissió del moviment llibertari en 1945, s’arrenglerà amb les posicions del Subcomitè Nacional de tendència «col·laboracionista», en el Comitè Nord (Aurelio Pernia Álvarez, Liberto Ros Garro, etc.), i col·laborà en el seu òrgan d’expressió tolosà España Libre. A finals dels anys quaranta fou membre, amb altres companys (Carlos Calpe Pastor, José Mariño Carballada, Lorenzo Roig, Matías Suñer i Juan Zafón Bayo), del petit grup animat per Horacio Martínez Prieto i el 23 de gener de 1948 fou un dels signants del manifest pro creació d’un Partit Llibertari. En 1957, sota els consell de Horacio Martínez Prieto, retornà a les posicions ortodoxes de la CNT. En aquesta època vivia amb sa companya Monserrat Rodríguez en un edifici noble al carrer de la Huchette del Barri Llatí de París; posteriorment es traslladà a Bagnolet. Després de prohibir-li qualsevol responsabilitat orgànica dins de la CNT «ortodoxa» i una mica enemistat amb Horacio Martínez Prieto, Daniel Berbegal Rico va morir el 22 de maig de 1965 a l’Hospital Cochin de París a resultes d’una malaltia als ronyons.

———————————————————————————

BERENGUER ALBERO, JUAN: Natural de Banyeres de Mariola i militant de la CNT alcoiana. Treballador de l’tèxtil. Condemnat a 12 anys al maig de 1941. Al desembre de 1943 residia a Alcoi i després es va traslladar a Barcelona. La seva dona Luisa Seva Oriola.

———————————————————————————

BERENGUER BLEDA, MIGUEL: [Banyeres de Mariola, 1901 / ¿?]. Militant confederal a Alacant que va ser detingut el 9 de maig de 1933 durant una vaga al port d’Alacant. Aleshores era tresorer del Sindicat Unic de Treballadors de San Vicent del Raspeig i la seua residencia era al carrer Blasco Ibañez, 36.

———————————————————————————

BERENGUER FERRANDO, JUAN BAUTISTA: [Callosa d’Ensarriá, 1911 / Dènia, 03-11-1939]. Llaurador de Callosa d’Ensarrià conegut per Minyò, militant de la CNT local i vocal del Comité municipal durant la guerra. Estava empresonat en Dénia el 01-10-1939. Un Consell de guerra el va condemnar a mort. Fos afussellat el 3-XI-1939 a Denia.

———————————————————————————

BERENGUER SANCHIS, VICENTE: [Callosa d’Ensarriá, 1913 / Dènia, 04-03-1941]. Llaurador i militant de la CNT local conegut per Del Blanc ò Blanquet de la Savala. President del Sindicat Únic de Oficis Varis de Callosa d’Ensarriá als anys republicans. Desprès del 19 de julio va ser designat jutge municipal. Desprès de la guerra, va pasar per la presó de la Vila Joiosa. Va ingresar en la d’Alcoi el 23-05-1940 i el 23-01-1941 va estar traslladat al Reformatori d’Alacant. Un Consell de guerra celebrat el 07-02-1941 el va condemnar a mort per haver participat en l’incendi d’imágens i objectes de culte, l’incautació de finques, la destrucció d’Arxius o l’empresonament de persones de dretes.

———————————————————————————

Tomas Berenguer PicoBERENGUER PICÓ, TOMÁS: [Monòver, 1906 / Alacant, 17-12-1941]. Camarero confederal en Elda, conocido como El Camarero. Parece que desempeñó un papel relevante como miembro de los comités de huelga durante la República. Iniciada la revolución formó en el Comité de incautación de bares y hoteles y, el 8 de septiembre de 1936, en unión de otros compañeros, participó en la incautación y socialización del bar de Antonio González Amat, donde trabajaba -Bar Negresco-. Fue además delegado de compras en el consejo de administración del Sindicato de Camareros. Al final de la guerra fue detenido en Elda, mayo de 1939. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 9-05-1939 desde Elda. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 25-05-1939 le condenó a 30 años de prisión mayor. El 15-06-1940 fue enviado al penal de El Dueso. Regresó al reformatorio de Alicante el 27-07-1941 y otro Consejo de guerra celebrado el 27-07-1941 le condenó a la pena de muerte. Se le acusó de haber participado en la muerte de unos guardias civiles, viéndose implicado en varios delitos de sangre, y el fiscal pidió que se le ejecutase mediante garrote vil. Fue fusilado el 17-12-1941 en Alicante.

———————————————————————————

BERENGUER VALERO, JOSÉ: Militant de la CNT d’Alcoi. Filador. Condemnat a 12 anys en maig de 1941.

———————————————————————————

0_espectaculos-y-guerraBERMUDEZ NIÑO, SANTIAGO: [Alicante, 1906]. Músico, violinista y anarquista de Alicante. Vocal de la Asociación General de Profesores de Orquesta desde 1931. Suponemos que debido a la grave crisis en el sector en el verano de 1933 opositó a una plaza en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Civil. Después del 19 de julio de 1936 asumió la secretaría general del Sindicato Único de Espectáculos Públicos – CNT que se incautó de los cines de la localidad, y fue uno de los integrantes de la Orquestina Ideal. Afiliado a Solidaridad Internacional Antifascista desde el 10 de octubre de 1937, vivía entonces en el nº 12 de la calle de Belando. Tras la guerra, ingresó en el Reformatorio de Alicante el 23-07-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 18-10-1939 le condenó a 12 años y 1 día de prisión menor, a pesar de que se verificó que hizo algún favor a personas de derechas y que nunca se aprovechó en beneficio propio de sus cargos. Salió en libertad condicional el 16-10-1941, siendo autorizado a actuar como músico fuera de Alicante. Se le conmutó la pena por la de 12 años de prisión mayor el 30-01-1944, y quedó en libertad definitiva por indulto el 16-03-1949. Fue autor de las piezas musicales Samuelito, pasodoble; Como tú, mazurca; Lamento español, pasodoble, de 1932.

———————————————————————————

BERNABÉ, ANTONIO: Formó en la comisión de control del IMAS de Alcoy en 1936. Representó a la CNT en la comisión que puso en marcha la Escuela de Artes y Oficios de Elda en noviembre de 1936.

——————————————————————————— 

BERNABÉ, VICENT: Secretari del flequers l’AIT de Xativa el 1873.

——————————————————————————— 

BERNABÉ BERENGUER, RAMÓN: [Sax, 1896 / Villena, 31-10-1939]. Representante y contable de Sax, oriundo de Orihuela. Afiliado a Izquierda Republicana. Durante la guerra, miembro de la Comisión Provincial de Abastos, en representación de Sax; y luego solicitó ingreso como vigilante en campos de trabajo. En noviembre de 1939 estaba detenido en Villena, y un consejo de guerra le condenó a muerte, siendo fusilado en Villena el 31-X-1939, junto a Higinio Castelló Barceló y Juan Gil Hernández.

———————————————————————————

BERNABÉ CORZO, JOSÉ: [Madrid, 1901] Maestro anarquista en Floreal del Raspeig. Al parecer vivió en Argentina y allí se afilió a la FORA. En los primeros momentos de la revolución vino a Madrid, donde fueprofesor de la Escuela Racionalista del Ateneo Libertario de La Montaña; trasladándose luego a Alicante en 1937. Asentado en San Vicente del Raspeig, fou mestre de l’escola Floreal, sempre proper al mestre racionalista Felipe Muñoz. Present als actes de propaganda confederal a Tibi i Asp [1937]. Secretari del sindicat únic d’ensenyament de la provincia d’Alacant el setembre de 1937, miembro del Comité Regional de la Enseñanza en Valencia y delegado al Comité de Enseñanza en la federación local de Sindicatos CNT. A més, secretari general del Frente Popular Antifascista en 1938 y llevaba la contabilidad de la Colectividad de Fincas Incautadas. Afiliado a la FAI fue enviado delegado político a unas industrias socializadas en Altea y la Nucía. Textos a FIJL, Juventud Libre, Nuevo Rumbo i especialment Liberación d’Alacant. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 11-04-1939 desde comisaría. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 16-06-1939 le condenó a veinte años de prisión menor. El 13-III-1940 fue enviado a la cárcel de Orihuela; en noviembre de 1940 un primo suyo, párroco en Cepeda (Salamanca) -donde residían su mujer y sus hijos- rogó su libertad provisional en instancia dirigida al Gobernador Civil. El 26-06-1941 fue trasladado desde la cárcel de Orihuela al Reformatorio de Alicante. Luego fue trasladado a la cárcel de Salamanca.

——————————————————————————— 

BERNABÉ MIRÓ, ANTONIO: [Xixona, 1908]. Metal·lúrgic i militant confederal a Alcoi des de 1932. Després del 19 de juliol, va prendre part en l’assalt a la Caserna d’Infanteria d’Alcoi. A l’agost va ser nomenat vocal de la Comissió de Control del Sindicat Metal·lúrgic i va intervenir en la socialització de la Indústria Metal·lúrgica -IMAS-, sent nomenat al març de 1937 responsable de la Fábrica de Rodes i Aznar, que es va convertir en indústria de guerra. Així mateix, va representar a la CNT a la comissió que va posar en marxa l’Escola d’Arts i Oficis d’Elda al novembre de 1936. A la fi de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 22-04-1939, conceptuat com perillos. El 20-05-1939 va ser traslladat al Reformatori d’Alacant. Va estar reclòs a La Abastecedora. Devia quedar en llibertat provisional, ja que el 05-03-1942 es va ordenar el seu trasllat des de la presó d’Alcoi al Reformatori d’Alacant. Un consell de guerra celebrat el 31-03-1942 a Alacant el va condemnar a dotze anys i un dia de reclusió menor. Va sortir en llibertat atenuada del Reformatori d’Alacant el 26-07-1943 i se li va concedir l’indult el 28-12-1946. La seva dona Dolors Juan Cortés.

——————————————————————————— 

BERNABEU, ANTONIO: Confederal que conferència a Alacant el 1937. Exil·liat a França. Membre de l’Ateneu Cervantes de Lyon el 1974. El 1979 residía a Villeurbanne.

——————————————————————————— 

BERNABEU, JOAQUÍN: Secretario de la sociedad de albañiles de Alicante en 1920, que tiene que marchar de la ciudad a primeros de mayo, tras estallar un petardo en unas obras cuyos obreros estaban en huelga.

———————————————————————————

BERNABEU, MANUEL: Anarquista alicantino. Asistió a la escuela hasta los 13 años y durante los años republicanos militó en las JJLL, Ateneo Libertario de Alicante y grupo anarquista Optimismos, 1934 con Joaquín Dols, Pastor y Juan Lillo, y con el tiempo se labró una honda cultura. Sublevados los militares, se volcó en la labor revolucionaria y tuvo participación en la creación de la columna España Libre en Alicante, combatió en la 89 brigada e impartió conferencias en Alicante, 1937. Exiliado en Francia tras la derrota de 1939. En los últimos tiempos, 1982, afecto a los grupos de afinidad libertaria desde su residencia en Alicante. Colaboraciones en Liberación, 1937, Boletín Amicale 26 División, 1995-1996, Boletín Interior de Toulusse, 1953, Boletín Interno, 1961, Boletín Interno CIR, 1962, Boletín Rodano-Alpes, Espoir, desde 1962, CNT, 1961, Libre Pensamiento, 1988, y Nueva Senda, 1954-56.

——————————————————————————— 

BERNABEU AGUADO, SANTIAGO: [Elda, 28-02-1903 / Alicante, 15-06-1939]. Alias Taquilla. Zapatero, militante de la CNT y miembro del Comité de Salud Pública en Elda durante la guerra. Fue detenido en abril de 1939 e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 19-05-1939 desde la Comandancia Militar de Novelda. El 02-06-1939 un Consejo de guerra le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado el 15-06 -1939 en Alicante, acusado de haber intervenido en el asesinato de unos vecinos de Tibi: aunque él negó haber disparado contra ellos.

———————————————————————————

BERNABEU ARACIL, CARMEN: Afiliada al sindicat Textil y Fabril d’Alacant el 1931. Mestra de l’escola racionalista d’Alacant durant la guerra.

——————————————————————————— 

BERNABEU BARCELÓ, MIGUEL: [Vila Joiosa, 1899 / Alacant, 14-11-1940]. Jornaler afecte a la CNT. Afusellat.

———————————————————————————

BERNABEU COLOMA, DANIEL: [Alicante, 1905]. Confederal alicantino y vendedor de prensa con residencia en el Fondo de Roanes. Presidente del Sindicato “La Unión” de vendedores de prensa, antes de la guerra, y durante ésta fue nombrado tesorero de la CNT y dirigente del sindicato de Vendedores de Periódicos El Apoyo, en septiembre de 1936. Además fue juez de los Tribunales Populares. Fue apresado el 20-04-1939, ingresó en el Reformatorio de Alicante desde comisaría el 16-04-1939, un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 8-03-1941 le condenó a 20 años de prisión mayor. Llevaba preso 1 año, 11 meses y 12 días, obtuvo la libertad condicional el 12-05-1943, con destierro a Badalona, del que fue liberado el 23-09-1943 y pudo volver a Alicante. Se le concedió el indulto el 14-10-1946. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 7-11-1944 a disposición del Gobernador Civil, salió en libertad el 21-XI, acusado de extremista y comunista. Nuevo ingresó el 4-12-1947, también a disposición del Gobernador Civil, libertad el 7-12-1947.

———————————————————————————

BERNABEU COLOMA, JOSE: Militante confederal alicantino y de las JJLL durante la guerra. Al final de la guerra, huye con Manuel Diaz a Jijona donde se esconden unos días.

———————————————————————————

BERNABEU CORTÉS, FIDEL: [Tibi, 1885 / Alacant, 15-07-1939]. Pagès de Tibi. President d’Esquerra Republicana i vocal de el Comitè Revolucionari local i de la junta de confiscacions. Detingut a la fi de la guerra, va ingressar al Reformatori d’Alacant el 17-04-1939 des comissaria. El 13-06-1939 quan era traslladat d’un pis a un altre, en el departament de Períodes, va intentar suïcidar-se tirant-se per la barana de l’escala. Un consell de guerra el va condemnar a la pena de mort per adhesió a la rebel·lió i va ser afusellat a Alacant el 15-07-1939 per forces de la 9è Bandera de la Legió.

———————————————————————————

BERNABEU LLORENS, ANTONIO: [Muro, 1916]. Fonedor i militant confederal a Alcoi des dels anys republicans. Després del 19 de juliol es va incorporar voluntàriament l’agost de 1936 a la columna alcoiana que va marxar cap al front de Còrdova. Va tornar a l’poc temps i s’incorporà amb la seva quinta a l’Exèrcit Popular. Va ser durant uns mesos comissari de companyia. Després de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 1939.08.01 i va ser traslladat al Reformatori d’Alacant el 02-10-1941 per comparèixer davant un consell de guerra, 31-10-1941, que el va condemnar a dotze anys i un dia de reclusió menor. Se li va concedir la presó atenuada al seu domicili el 17-11-1942, i va obtenir la llibertat condicional el 23-02-1943 i la definitiva el 08-03-1947.

———————————————————————————

BERNABEU MIRA, LUIS: Natural de Tibi i militant de la CNT d’Alcoi. Condemnat pel franquisme a 12 anys de presó, excarcerat al juliol de 1943. La seva dona Antònia Garcia Grimalt.

———————————————————————————

BERNABEU MOLINES, GONZALO: [Alcoi, 1904]. También Molins. Militante confederal y fundador del sindicato metalúrgico de Alcoy en 1931. Según un informe del Ayuntamiento de Alcoi, perteneció a IR, y al parecer habría sido detenido en los sucesos revolucionarios de 1934. En 1936 por la CNT en la comisión de control del metal de Alcoy. Presidente del consejo directivo de las Industrias Metalúrgicas Socializadas, IMAS. Consejero de Control y Estadística, por CNT, en el Consejo Económico Político y Social de Alcoy -CEPS-, el 18 de octubre de 1936. Al final de la contienda, aunque tenía pasaporte para huir al extranjero, fue detenido e ingresó en el Reformatorio de Alicante el 01-12-1939 desde el campo de concentración de Oliver de Alcoi. El 11-01-1940 fue retornado a la prisión de Alcoi, conceptuado como “peligrosísimo”. Estuvo recluido en La Abastecedora y volvió el 8-VI-1942 al Reformatorio de Alicante para comparecer el 7-VII-1942 ante un consejo de guerra, que le condenó a doce años y un día de prisión menor. Salió en libertad condicional el 18-VII-1943 del Reformatorio de Alicante y obtuvo la libertad definitiva el 30-XII-1946. Detenido nuevamente el 13-XII-1947, con otros compañeros, en el marco de las diligencias policiales para “el descubrimiento total de la organización local de la CNT-FAI”. Ingresado en el depósito municipal de detenidos de Alcoi el 19-XII-1947, fue entregado a la Policía para su trasladado al Reformatorio de Alicante, a disposición del juez militar especial. Estaba acusado de ser delegado en el Ramo de la Metalurgia y el encargado de repartir entre los cotizantes y simpatizantes la propaganda que recibía. Acusado de propaganda ilegal, tras inhibirse la justicia militar, salió en libertad el 4-II-1948. Vivía en 1977. Autor del inédito Crónica para la Historia (1968) sobre los logros de las industrias metalúrgicas socializadas de Alcoy y su comarca.

——————————————————————————— 

BERNABEU SÁNCHEZ, VITORINO: [Crevillente, 1904 / Alicante, 03-02-1942]. Alias Bote. Alpargatero socialista, secretario de la Agrupación local y miembro del Comité Revolucionario local. Detenido al final de la guerra, ingresó en la cárcel de Elche el 10-09-1940 desde el depósito municipal de Crevillent y el 15-11-1941 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 29-11-1941 le condenó a la pena de muerte por adhesión a la rebelión y fue fusilado en Alicante el 03-02-1942.

———————————————————————————

B00_BautistaBernabeuERNABEU SIRERA, BAUTISTA: [Alcoi, 1866 / Valencia, 05-01-1927]. Teixidor internacionalista alcoià membre de la primera generació de lluitadors anarquistes alcoians. Actiu des de xiquet, segons el seu fill Gerardo va començar a militar als primers 80 -fundador del grup ácrata La Benéfica i/o pot ser de la secció de obrers teixidors del mateix nom- i va integrar aleshores diversos grups teatrals i artistics. L’agost del 1889 va signar des de València un manifest lliurepensador front dels reaccionaris. Va ser tambè un dels animadors de la prensa obrera local [El Defensor del Obrero, El Clamor del Oprimit, de 1891]. Aleshores es va unir amb Dolores Vilaplana, treballadora de la fàbrica de mistos d’Alcoi. Tambè segons Gerardo va fugir a Barcelona el 1891 amb Bautista Mira i Josep Paya per formar part del Comité revolucionari d’Alcoi. A Barcelona va treballar en el seu ofici i milità intensament als anys seguents. Allí varen neixer Gerardo, 1896 i Liberto, 1906. Poc desprès marxà a Catarroja, Valencia, però no va poder establirse per problemes econòmics i es traslladà a Valencia on va ingressar en el republicanisme. Al llarg de la década següent va ser president del Comité del districte de Ruzafa -Cercle Instructiu Republicà El Popular-, membre del sindicat de teixidors i passamaneria i destacat dirigent del partit republicà de Valencia -el seu retrat hi era a la galeria de personalitats del partit fins al 1939-. Germa de Rafael i Josep.

———————————————————————————

BArte fabril Terrassa vaga 1911ERNABEU SIRERA, JOSEP: Anarquista alcoià, d’aquells que van difondre l’ideal per terres catalanes. Germá de Rafael i Bautista, i va tenir dos fills, Jaime i Montserrat. Trobem per primera vegada a J. Bernabeu, en nom de la societat del ram de l’aigua i l’art fabril de Barcelona, signant un manifest pro-sindicalista el juliol del 1907; i el 1908 com membre de la Federació Obrera de Sabadell i director de Trabajo, 1907-1908. Pren  part al menys, del congrès on es va constituir la CNT, el 1910, representant als teixidors mecànics de Sabadell. El 1913 era dirigent de la Federació de l’Art tèxtil i Fabril de Sabadell i pren part a la vaga del ram d’aquell any i fou detingut amb la plana major de la FOS el 4 d’agost i encartat per la seua actuació.

———————————————————————————

BErafael BERNABEU SIRERARNABEU SIRERA, RAFAEL: Treballador alcoià del tèxtil, internacionalista i dirigent anarcosindicalista a Alcoi i Barcelona. Va viure de xiquet els fets d’Alcoi del juliol de 1873 i va esdevenir un dels referents del moviment obrer. Eixemple de continuitat sindical i revolucionaria, pot ser ell qui asistì com delegat de la Col·lectivitat Obrera de Palafrugell al I congrès de Solidaritat Obrera en 1908; i en nom del teixidors alcoians de l’Art Tèxtil present a l’Assamblea regional de l’ofici el juny de 1909 celebrada en Barcelona. Va participar intensament el 1910 en el congrés de constitució de la CNT, també en representació de l’Unió del Art Fabril d’Alcoi, on se diu que també va participar el seu altre germá Josep. En aquell congrés fou nomenat membre de la comissió revisora d’actes i va participar en una ponència sobre el treball de la dona. També prengué part al I Congrès de la CNT el 1911. Sembla que finalment va fixar residencia a Barcelona, on l’agost del 1913 es buscat per la policía en el marc de la vaga del Art Fabril. Tot indica que el contacte amb els anarquistes alcoians se va mantenir en el temps, i va ser ell qui el juliol 1914, des de Barcelona, desmenteix als radicals alcoians al voltant de la figura de l’alcalde Albors, i del paper dels Internacionacionalistes i anarquistes als fets del juliol de 1873. A Barcelona seguía el 1917 i pot ser el mateix Rafael Bernabeu, detingut allí el setembre de 1918 en el marc d’una vaga de flequers. El 1954 i 55 adscrit a la Federació Local de Roanne. No va tenir fills.

———————————————————————————- 

BERNABEU SOLER, JUAN: [Muro, 1914]. Confederal de Muro. Obrer paperer, integrat a la 153 Brigada Mixta.

———————————————————————————-

BERNABEU SOLER, ANTONIO: [Elx-Valverde Bajo, 1917]. Salinero y agricultor ilicitano. Tras el 19 de julio marchó voluntario al frente. Ingresó en la cárcel de Elche, el 11-05-1939, siendo trasladado el 22-01-1940 al Reformatorio de Alicante. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 23-01-1940 le condenó a 12 años y 1 día de prisión. Volvió a la cárcel de Elche el 21-05-1940, fue enviado al Reformatorio de Alicante el 02-06-1942, fue trasladado a Bielsa el 20-09-1942. Quedó en libertad en noviembre de 1944. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 28-02-1945 a disposición del Gobernador Civil, incomunicado, pasó el 06-05 a la jurisdicción militar, que se inhibió el 23-05, y salió en libertad el 19-06-1945.

———————————————————————————-

BERNABE00_Gerardo junto a su mujer Elisa en OránU VILAPLANA, GERARDO: [Barcelona, 06-02-1897 / Oran, 1964]. A veces su apellido escrito como Villaplana y Villaplán. Todavía en Valencia, en 1914 fue secretario de la Sociedad de Ajustadores y Forjadores. En junio de 1926 nace su hija Aurea en Alicante, y trabajaría gracias a sus conocimientos en mecánica como representante comercial para la casa Royal. Según la denuncia de Juan Bañuls Alemán ante el Tribunal de represión de la masonería, Gerardo se inició en la logia Numancia de Alicante en agosto de 1928, adoptando el nombre simbólico de Máximo Gorki, alcanzando el grado 3º en junio de 1931. Entonces vivía en la calle Poeta Carmelo Calvo, nº 2, 3º; y en 1933 tenía un establecimiento de venta de máquinas de escribir en el nº 8 de la calle Terol (Carolinas). Sindicalista relevante en Alicante, estuvo afiliado al sindicato provincial de Viajantes, UGT, mayoritario en su gremio. Con la revolución asume el cargo de director comercial en el Consejo Obrero de la Industria Metalúrgica Socializada de Alicante -IMSA-. En abril de 1937 fue elegido concejal por CNT en el ayuntamiento de Alicante y en octubre representó a la CNT en el comité de enlace provincial UGT-CNT. Según las autoridades franquistas que le procesaron en rebeldía en 1948, elemento significado de la CNT-FAI que asistía a las reuniones en donde se organizaba la vigilancia de personas de derechas y se perseguía a quintacolumnistas. Exiliado en marzo de 1939 a Orán, fue a parar al campo de concentración de Camp Morand hasta febrero de 1940, momento en el que se asentaría en Argel hasta 1942. Rota la CNT se une a los escindidos y aparece en 1946 adscrito a la Federación de Orán. Entre 1961 y 1963 las autoridades franquistas reabrieron su procesamiento en busca de nuevos datos, afortunadamente sin éxito. Sobrino de Rafael Bernabeu.

———————————————————————————-

LIBERTOBERNABEU VILAPLANA, LIBERTO: [Barcelona, 19-08-1906 / Santa Pola, 1971]. Hermano del anterior, también nacido en Barcelona. Según Serafín Aliaga, tenía en los primeros años treinta un quisco de periódicos y fue iniciador del sindicato de vendedores de periódicos. Tuvo una gran participación en la vida de la CNT Alicantina, siendo nombrado secretario provincial el 7 de septiembre de 1936, y durante la guerra tuvo un cargo en la seguridad de Alicante. Exiliado muchos años en Oran, regresó a España, avecindándose en Santa Pola, donde murió y fue enterrado en 1971. Sobrino de Rafael Bernabeu.

———————————————————————————-

BERNAL PUJANTE, ANTONIO: [Cabezo de Torres / Sierra Palomera-Teruel, 06-02-1938]. Miliciano ilicitano peteneciente a la 82 brigada de Montaña. Desapareció en el frente de guerra en la sierra Palomera en la provincia de Teruel. Un hermano, Marcos, nacido en 1919 y zapatero de oficio, también luchó en esa misma brigada, donde sufrió una herida de metralla en la mano derecha, aunque desertó en febrero de 1939; por entonces era cabo de la 29 Brigada Mixta.

———————————————————————————-

BERNAL PUJANTE, FELIX: [Cabezo de Torres, 1909 / ¿12-11-1938?]. En la Guerra Civil fue dado por desaparecido en los frentes de guerra. Su unidad militar fue la 209 Brigada Mixta y su muerte fue comunicada al Ayuntamiento de Elche el 12 de noviembre de 1938. Sin embargo, al acabar la guerra uno del mismo nombre fue trasladado desde la cárcel de Elche al Reformatorio de Alicante, para comparecer ante un Consejo de guerra que tuvo lugar el 23-01-1940.

———————————————————————————-

BERNAL PUJANTE, FRANCISCO: [Cabezo de Torres, 1911 / Elche, 16-05-1976]. Comerciante y zapatero conocido en Elche por El Olivero. Se afilió durante la guerra a la CNT, tomando parte en el asalto a la sede del Partido Radical y Tómbola Benéfica de Elche. Luego marchó voluntario al frente en la Columna de Hierro, donde permaneció toda la guerra. Al final de la contienda la Guardia Civil le detuvo el 22-07-1939 tras una denuncia de varios vecinos. Ingresó en la cárcel de Elche el 24-07-1939, fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 27-12-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 28-12-1939 le condenó a condenado a 12 años y 1 día de prisión menor acusado de “destrucciones”. Reingresó en la cárcel de Elche el 21-01-1941, obtuvo la prisión atenuada el 14-10-1941, y fue desterrado a Cuenca, desde donde se le autorizó a marchar a Granada, en busca de trabajo. El destierro se extinguió el 25-08-1943, se le conmutó la pena por la de 8 años el 20-04-1944, obteniendo la libertad definitiva el 18-07-1947. El Gobernador Civil le sancionó con 30 días de arresto en octubre de 1944, por promover escándalos en estado de embriaguez, cuando se encontraba en libertad condicional.

———————————————————————————-

BERNAL PUJANTE, JOSÉ: [Cabezo de Torres, 15-03-1914 / Elche, 26-12-1963]. militante socialista y luego de las JJLL durante la guerra, donde desempeñó el cargo de secretario. Al acabar la guerra, un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 22-12-1939 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. Fue trasladado a la cárcel de Orihuela el 13-03-1940. Quedó en prisión atenuada el 28-10-1940. En abril de 1944 se le conmutó la pena por la de 6 años de prisión menor.

———————————————————————————-

BERTOMEU CREMADES, CIPRIANO: [Sant Vicent del Raspeig, 1893 / ¿?]. Militant anarquista i periodista a Alacant. Va ser detingut per primera volta el 1914 per escàndol pùblic. El 1920 col·labora en El Comunismo Libertario d’Alacant, i l’abril de 1921 escriu en nom dels sindicalistes i anarquistes alacantins rebutjan les tàctiques terroristes. Aquell mateix any declarà com testic de la defensa, en un judici contra un grup d’anarquistes locals, acusats de possar una bomba a una fustería. Detingut en març de 1922, per considerar-lo autor d’un manifest clandestì. Sembla que publicà alguna cosa a La Revista Blanca al llarg del periode de Primo de Rivera, alhora que acomençà a col·laborar en la premsa burguesa local. Va ser repudiat pels delegats confederals de la Federació el 1928 -el seu germa Antonio era diputat provincial-. Durant la guerra apareix afiliat a l’UGT i asolí el càrrec de delegat al Consell Municipal d’Alacant. L’octubre del 1936 apareix a la premsa local defensat l’antimilitarisme i la revolució cultural. Col·laboracions a Redención, 1921-22.

———————————————————————————-

BERT00_VoluntarioMiliciaCantonal_1873OMEU MENOR, TOMAS: [Petrer, ¿? / Madrid, 06-11-1888]. Militant socialista, federal i revolucionari del segle XIX, conegut com El Tomaset de Petrer. El 1859 ja el trobem afiliat al partit democratic de Petrer, i el 1867 s’unì a una partida revolucionaria que encapçalava Francisco Sempere (a) Palloch i se’l declara en rebeldía per actes sediciosos, juntament amb altres de la localitat com Josèp i Vicent Montesinos. Els mesos seguents se’l nomenà amb frequència a la premsa nacional i provincial com un dels revolucionaris més actius, especialista en la lluita de guerrilles contra els carlistes, però també fent front a les forçes del gobern. Amic del Froilán Carvajal, l’agost de 1868, es van reunir a Villena per organitzar la Columna Republicana de la Provincia. El 22 de setembre de 1868, juntament amb Carvajal i al front de 80 homes, pren  Sax i Elda, tallant les comunicacions, cremant els registres i un retrat de la reina, i constituint una Junta Revolucionaria, avans de eixir cap a Monòver. Un any desprès, 03-10-1869, des de la Serra de Castalla, recolçà l’aixecament del Froilán Carvajal. El desembre de 1872 intentà prendre la ciutat d’Alcoi, parapetant-se a les montanyes del Comptat amb una partida d’uns 200 homes, i tot seguit, se dedica a perseguir als grups de carlistes armats, amagats a les serres del Vinalopó Mitjá i l’interior de Murcia. El maig de 1873 acceptà la plaça de guarda a El Pardo de Madrid, i desprès, al juny, se va desplaçar a Valéncia per comprar armes. En desembre d’aquell any, s’implicà a fons a l’insurrecció cantonal de Cartagena. No tornem a saber res d’ell fins al 1879, quan de nou es detingut a Madrid, relacionat amb l’enviament d’armes cap a València. Es posible que for condemnat a desterrament, donat que el 1880 apareix nomenat vicepresident del Partit Democràtic Historic de Petrer, i un altra volta el novembre de 1885 a Alcoi, perseguit per la policia allá on anava. Tomaset va morir pocs anys desprès a Madrid, i va ser ensorrat al Cementeri de l’Est davant la plana major del federalisme, i sembla que la seua familia retorná i es va instalar a San Vicent del Raspeig.

———————————————————————————-  

BERTOMEU SANCHO, SALVADOR: [Dénia, 1887 / Palencia, 22-02-1937]. Ferroviario natural de Dénia, y factor de la Estación de Palencia. Fusilado por el fascismo.

———————————————————————————-

BITO ALBERO, CAMILO: [Alcoi, 1918]. Natural y vecino de Alcoi. Ebanista afiliado a la CNT. La Justicia militar le incoó diligencias.

———————————————————————————-

Camilo BitoBITO LINARES, CAMILO: [Alcoi, 1914 / Junio, 1981]. Natural y vecino de Alcoi. Tejedor. Militante de CNT-FAI. Fue detenido durante la revolución de Asturias y registraron su domicilio, donde hallaron numerosa prensa revolucionaria. Al estallar la guerra, participó en el asalto al cuartel de Infantería de Alcoi. De seguido prestó servicios como oficial de milicias. Se le considera uno de los organizadores del Batallón Ruesca-Taino donde combatió. En enero de 1937 pasó a la Escuela de Guerra, de donde salió con la graduación de teniente. Durante la guerra asistió a un curso literario organizado por la FIJL de Valencia. Como activista sindical fue muy destacado el mitin que celebró el 31 de enero de 1937 en el Teatro Circo, en nombre y representación del Batallón Ruesca-Taino, dio charlas en el Ateneo Libertario y por Radio Alcoy. Formó parte del consejo de redacción de Humanidad, colaboró en Ruta Confederal y en Solidaridad Obrera, con frecuencia en sentido colectivista. Secretario de prensa y propaganda del CR las JJLL de Levante, diciembre de 1938. Cuando finalizó la guerra pasó del campo de concentración de Alcoi a la cárcel de Portacœli. Pasó en junio de 1940 a la cárcel de Alcoi, donde se casó con Nieves Giner Jiménez. Estuvo recluido después en La Abastecedora y el 2-X-1941 fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Un consejo de guerra celebrado el 15 de octubre de 1941 en Alicante le condenó a 25 años y un día de reclusión mayor. <Obtuvo la libertad definitiva el 21 de julio de 1953. Abrazó el cincopuntismo y en 1961 fue designado presidente de la sección social del Sindicato Textil y años más tarde se incorporaría como redactor jefe del periódico Ciudad de Alcoy, además de ser autor de sainetes festeros. Falleció en junio de 1981.

———————————————————————————-

BLANES, FRANCISCO: Apodado el Gato. Miliciano de la Centuria de Alcoy en la Columna de Hierro. Uno apellidado Blanes, alcoyano miembro de la FAI y militante del sindicato del ramo del Papel y Cartón, enterrado en Alcoy el 01-01-1937 tras ser abatido en el frente.

———————————————————————————-

BLANES, JOSÉ: Papelero, miembro de la AIT de Cocentaina en 1873.

———————————————————————————-

BLANES, MIGUEL: En 1920, con Juan Pastor y otros en el Ateneo Sindicalista de Alcoy, del que sería presidente en 1922.

———————————————————————————-

BLANES MOLLÁ, FRANCISCO: [Alcoi, 15-01-1907]. Militante confederal alcoyano, presidente de la Agrupación de Jurados Mixtos de Alcoy, 27-10-1937. Uno del mismo nombre y procedencia enrolado en la 70 Brigada Mixta.

———————————————————————————-

BLANES RUZAFA, MARIANO: [Monforte del Cid, 1884]. Sindicalista y albañil en Alicante. Estudió en la Escuela de Artes y oficios de Alicante, 1902-1905. Contador de la Sociedad de albañiles La Constructora, en octubre de 1920 actuaba como delegado de los abastecedores de yeso, siendo detenido por coacción contra los obreros del sindicato católico, que se nutría de trabajadores forasteros, ante los cual, unos setecientos albañiles marcharon desde la Casa del Pueblo hasta el Gobierno Civil para pedir la libertad de Blanes, que fue liberado poco después. Sería detenido por motivos similares a primeros de 1921 y retenido hasta abril. En enero de 1932 era secretario del Circulo republicano de Los Angeles y estaba afiliado a Izquierda Republicana. Durante la guerra, un idem afiliado al Sindicato Metalúrgico-UGT. Al final de a guerra, fue apresado el 13-05-1939. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 21-12-1939 le condenó a 12 años y 1 día de prisión mayor. Pasó a la cárcel de Orihuela el 13-03-1940 desde el Reformatorio de Alicante, donde volvió el 26-06-1941 / 13-07-1941, el 8-10 obtuvo la prisión atenuada, la libertad condicional el 16-10, se le conmutó la pena por la de 7 años el 05-06-1944, obtuvo la libertad definitiva el 16-10-1945.

———————————————————————————-

0_Fabrica Sabates_anys 30BLANQUED GARCÍA, ANTONIO: [Villena, 1906 / 1975]. También Blanquer o Blanquet. Zapatero de oficio, culto y con aficiones poéticas. Confederal desde su juventud, esta considerado miembro de aquella primera hornada anarquista villenense crecida sindicalmente en la segunda década de del siglo XX. Fue miembro del grupo Humanidad Libre, y activo en los tiempos de clandestinidad de la dictadura de Primo de Rivera. Delegado por Villena en el Congreso de 1931 y durante el periodo republicano impulsor del sindicato de Calzado. Huido a Barcelona después de los hechos de octubre de 1934 junto a otros de la localidad, vivió en casa de Ginés Camarasa, hasta que en 1936 regresa a la ciudad y luchó contra los fascistas. Cumplió un papel destacado en la colectivización de la industria del calzado en la localidad, siendo delegado del Sindicato Unico de la Piel al congreso regional CNT, 15-07-1937. Presidente del Frente Popular Antifascista de Villena, noviembre de 1937. También fue vocal del Comité agrícola del Frente Popular desde el 25 de febrero de 1937 y representó a la CNT en el ayuntamiento como responsable de abastecimientos de marzo de ese año a junio de 1938, fecha en la que se incorpora al frente. Aunque tenía salvoconducto para salir al exilio, fue detenido al final de la contienda en el puerto de Alicante, padeciendo en Los Almendros y Albatera, siendo encarcelado sucesivamente en Villena, Monóvar y Alicante. Ingresó el 22-04-1939 en el Reformatorio de Alicante desde Villena. Un consejo de guerra celebrado en Alicante el 7-03-1942 le condenó a 12 años y 1 día de reclusión menor. El 22-12-1943 obtuvo la libertad condicional y emigró a Barcelona. El 22-03-1947 se le autorizó a regresar desde Badalona a Villena, el 8-04-1951 quedó en libertad definitiva. Tras regresar a ]Villena en 1947, la hostilidad del ambiente le llevó a desplazarse a Orán en 1948, donde residía desde 1939 su hermano Francisco. En esta ciudad montó un taller de calzado que le dio de comer hasta su jubilación. Retornó a Villena en 1968.

———————————————————————————-

00_Organigrama-CRESVillena_1937BLANQUED GARCÍA, FRANCISCO: [Villena, 1910 / Orán ¿?]. También Blanquer o Blanquet. Hermano menor de Antonio y también pronto afiliado a la CNT. Trabajó en el campo y a la llegado de los primeros impulsos revolucionarios intervino en la incautación, socialización y colectivización de las grandes fincas de la comarca (presidente del SU de Campesinos, secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos y vicepresidente por la CNT en la Comisión local de Incautaciones y Administración, creada el 27 de septiembre de 1936). Permaneció en la retaguardia a causa de una minusvalía en una pierna -posiblemente derivada de un accidente de tráfico sufrido en 1928-. Delegado del Sindicato de Campesinos al congreso regional de la CNT, 15-07-1937. También ocupó la secretaría de la CNT local y fue miembro del Consejo Regulador de la Economía Socializada (CRES). Exiliado en 1939 en el Stanbrook a Orán, murió en el exilio. Colaboraciones en Solidaridad Obrera, 1931.

———————————————————————————-

BLANQUER, JOSÉ: Presidió la asamblea de obreros papeleros de Alcoy, que en mayo de 1931 acordó ingresar en la CNT.

———————————————————————————-

BLANQUER FERRI, JOSÉ: [Alcoi, 1898]. Xofer confederal natural de Banyeres de Mariola i veí a Alcoi. Després de la guerra, va ingressar a la presó d’Alcoi el 24-04-1939 i va quedar en llibertat el 19-06-1939, absolt en consell de guerra celebrat a Alcoi el 05-06-1939, després d’haver sol·licitat el fiscal pena de mort.

———————————————————————————-

BLANQUER REIG, MIGUEL: [Alcoi, 16-06-1911]. Metalúrgico confederal y faista de Alcoi. Vicesecretario de Justicia y Orden público por las JJLL, en el Consejo Económico Político y Social de Alcoy en octubre de 1936 -uno de los responsables de la GPA-. Se mostró dispuesto a dimitir, a petición del PCE, cuando se denunciaron en el CEPS los atropellos del departamento de Orden Público y Vigilancia. Al acabar la guerra marchó al exilio en el Stanbrook.

———————————————————————————-

00_CirculoObrero-Elx.JPGBLASCO LLEBRES, TOMÁS: Presbítero liberal que abandona los hábitos con La Gloriosa, milita como republicano conservador y es uno de los referentes del primer librepensamiento ilicitano. Miembro del grupo Fraternidad, 1887, debió dedicarse esos años a compaginar las actividades industriales, con labores pedagógicas, ya que en los años del cambio de siglo aparece como secretario de la Junta de Instrucción Publica provincial. A mediados de 1899 es la cabeza visible de la comisión organizadora que acoge a Belén Sárraga a su llegada a Elche.

———————————————————————————-

BPuente sobre el Vinalopo-Elx s XIXLASCO ARQUÉS, ADELFA: [Elche, ¿1895?]. También nombrada Adela y Mendiola de 2º apellido. Republicana, librepensadora y feminista ilicitana. A principios de 1912 dirigía una Escuela Neutra en Elche, que fue cerrada por falta de condiciones higiénicas y por la persecución de los reaccionarios ilicitanos. También fue la directora del periódico La Voz Femenina, que editó un único número en mayo de 1912. Su intensa actividad societaria, tras el cierre de la escuela a quiebra del periódico, quizás la obligaron a dejar Elche en el verano, desplazándose a Petrer donde se implica como delegada sindical en la huelga declarada allí. En general se mantiene activa entre 1908 y 1916 por toda la provincia, participando en actos de los republicanos radicales alicantinos y en mítines cercana tanto a los socialistas, mitin contra la guerra de enero de 1912, como a los anarcosindicalistas, apoyando a los metalúrgicos en huelga en 1913, además de sus colaboraciones en el alcoyano El Selfactinero, 1912. Evidentemente, se convirtió en el blanco de las críticas de la prensa conservadora. Todo parece cambiar tras asistir a un certamen cultural de Cádiz en 1916, donde parece que conoce a un joven tinerfeño, Ubaldo Rodríguez, y se casa. El matrimonio concluye en 1919 con la muerte de éste, y al decir de la prensa sufre una especie de conversión religiosa que la aleja del radicalismo que sostenía. En julio de 1918 habría obtenido el título de maestra de primera enseñanza. Con el periodo republicano se ocupó como expendedora de billetes en la estación de Murcia, al parecer compaginándola con labores pedagógicas, posiblemente en el Colegio provincial de ciegos; retoma sus convicciones y su actividad propagandística a todo trapo, pide incansable el voto para la mujer adscrita a la candidatura de Acción Republicana, toma parte en la huelga de ferroviarios de octubre de 1931 con diferentes actos en el Ateneo Ferroviario e intenta organizar un grupo femenino en Alicante. Desded 1933 presidenta de la Sociedad Socorro de la República, que destacó en el apoyo a los niños huérfanos de octubre del 34, pero vio frustradas sus expectativas al no recibir el apoyo de la Junta de protección de menores y la sociedad fue disuelta en marzo de 1936. Al final de la guerra fue depurada y fue separada definitivamente de su puesto de expendedora. Se desconocía su domicilio. Fue colaboradora de La Libertad (1910-20), La Voz Femenina (1912) y El Obrero (1925-39).

———————————————————————————-  

BLASCO PASTOR, BERNARDO: Militant confederal alcoià. Delegat en la comissió de Control del ram de l’Alimentació en setembre de 1936.

———————————————————————————-  

BOFI DONAT, ANTONIO: [Dènia, 1914 / 06-10-1939]. Militant socialista a Dènia. Ingresà en el cos de carabiners, 08-03-1937, i nomenat sargent del Batallón nº 19 -forces de xoc-, 20-04-1937. Detingut al final de la guerra va ser acusat de formar part de la Pepa, suposat grup d’anarquistes que, de nit i amb cotxe, feien els coneguts passeigos a la comarca. En junio estaba preso en Dénia. Un Consejo de guerra le condenó a muerte y fue fusilado el 06-10-1939.

———————————————————————————-

BONET GIMENO, JUAN: [Alcoi, 1907 / Francia, 1987]. Tambè Jimenez. Confederal alcoià. Exiliat el 1939, ocupà càrrecs en la CNT regional Ródano-Alps i a la Federació Local de Oullins. Tambè secretari regional de SIA. Delegat per Lyon al Congrès Tolosà de CNT-MLE el 1947. Col·laborador de la guerrilla, fou detingut el 1950.

———————————————————————————-

BONMATÍ PÉREZ, MANUEL: O Monmatí. Natural de Manzaneque (Toledo), y vecino de Santa Pola. Militante confederal del ramo de la construcción. En 1956 se hace un llamamiento en la prensa confederal del exilio para su localización.

———————————————————————————-

BORACINO CACantonalistas en Torrevieja_04-10-1873LDERÓN, CONCHA: Nació en Torrevieja hacia 1831. Hija de Giuseppe Boracino, original de Génova. Se supone que su familia paterna llegó a Torrevieja, vía Gibraltar, entre los años 1800 y 1810, y una década más tarde Giuseppe contrajo matrimonio con una hija de la familia Calderón, comerciantes afincados en La Mata, por lo que años más tarde entraron a formar parte del círculo mercantil de Torrevieja. De su niñez y juventud apenas se sabe nada, debió recibir la educación reservada por entonces a las mujeres de familias acomodadas, completada con lecturas independientes. Concha se casó con Tomás Parodi hacía 1845, patrón y armador de buques también de origen genovés, y que en 1866 se vio envuelto en un proceso por contrabando, del que sin embargo salió absuelto por el respaldo del propio alcalde, José Castell Satorres. Adherido Tomás desde años atrás al Partido Demócrata, sería elegido en octubre de 1868 vicepresidente de la Junta Revolucionaria encabezada por el alcalde, José Castell. Sus negocios marcharon más que bien, de forma que en tres o cuatro años amasó una fortuna de importancia. Tomás estaba además relacionado con la masonería a través de su cuñado Pedro Cacciaro Lobato (o Casciaro), natural de Gibraltar y de origen italiano, empresario con negocios mineros, con propiedades en Cartagena y Torrevieja; y militante republicano y masón que se casó con Carolina Boracino Calderón. Al contrario que su hermana Carolina, cuando Tomás murió a comienzos de 1870, Concha emergería como la líder local del federalismo y el cantonalismo en Torrevieja. Sabemos que Concha vivía en 1874 en el número 34 de la calle de Quiroga -actual Ramón Gallud-, próxima a la plaza de la Constitución y que tuvo siete hijos -cuatro mujeres y tres varones-, en edades comprendidas entre los 5 y los 19 años. Uno de ellos, Tomás Parodi Boracino, sería elegido presidente del Club Republicano Federal de Torevieja tras la muerte de su padre; y en homenaje a los guerrilleros federalistas Froilán Carvajal y Tomás Bertomeu, pasaría a llamarse Club Republicano Federal Carvajal y Tomeu. El 12 de febrero de 1873 Concha quedó ligada para siempre a la historia local al liderar al grupo de federales durante la proclamación de la república independiente de Torrevieja. Aquel breve pronunciamiento tuvo continuidad en el mes de julio del mismo año cuando Concha encabezó la proclamación de Torrevieja como estado independiente y su adhesión posterior al cantón de Cartagena. El 19 de julio, la flota cantonalista comandada por Antoñete Galvez fondeó en Torrevieja, donde se establece una Junta Revolucionaria liderada por Concha que decidió apoyar al cantón Murciano entregando como contribución para la guerra los 70.000 reales.

———————————————————————————-

BORDES, FRANCISCA; professora racionalista de Dénia que sostenia en aquella població, una escola mixta per la qual demanava des de les pàgines de Tierra y Libertad en 1906, l’enviament de llibres d’ensenyament racionalista pels companys. 

———————————————————————————     

BORELL GARCÍA, FEDERICO ANTONIO: [Benilloba, 03-01-1912 / Cerro Muriano, 05-09-1936]. El 5 de setembre de 1936 mor al turó de La Loma de las Malagueñas, de Cerro Muriano, en plena batalla, el militant anarcosindicalista Federico Antonio Borell García, Taíno. Havia nascut a Benilloba i era el quart de cinc germans i sa mare, María García va enviduar –son pare Vicente Borell era llaurador– quan ell tenia cinc anys i es va veure en la necessitat de marxar a Alcoi per fer feina a les fàbriques de paper. Teixidor de professió, va fundar la secció local de les Joventuts Llibertàries a Alcoi en 1932. L’octubre de 1934 va ser detingut per participar, amb altres companys de la Federació Anarquista Ibèrica, en la destrucció d’un transformador elèctric. Quan va esclatar l’aixecament militar de 1936 va participar en l’assalt de la caserna d’infanteria d’Alcoi i durant la Guerra Civil va lluitar en les milícies de la Confederació Nacional del Treball. Va sortir d’Alcoi el 7 d’agost de 1936, amb son germà petit Evaristo, en un dels primers camions cap el front de Còrdova. Quan va morir, en el seu honor, i en el de Juan Ruescas Ángel, alcoià que va morir el 25 de setembre de 1936 a Espejo, una columna de milícies es va denominar «Ruescas-Taíno». Federico Borell es va fer mundialment famós, encara que el seu nom es va descobrir fa pocs anys, quan el 23 de setembre de 1936 la revista francesa Vu va publicar la instantània de la seva mort en combat realitzada pel fotògraf Robert Capa. Mort d’un milicià, que així s’anomena la fotografia, s’ha convertit en una de les fotografies més mítiques no només de la Guerra Civil espanyola, sinó de la fotografia de guerra mundial. Ha existit, i existeix, polèmica sobre la veracitat de la foto i amb dues postures tenen molts fonaments: per a uns, Borell hauria posat al matí i mort a la tarda; i per a altres, Borell no va posar. El que sí està clar és que Federico Borell va ser l’únic milicià que va morir en combat aquell dia. En 2004 el director alemany Jan Arnold va realitzar una pel·lícula documental sobre aquest fet titulada Heroes never die (Els herois mai no moren). El 19 de desembre de 2008 s’estrenà el documental La sombra del iceberg, realitzat per Hug Domènech i Raúl M. Riebenbauer, on s’intenta demostrar, amb testimonis i documents, que el cèlebre milicià fotografiat per Capa no era Borrell, tornant de bell nou a ser un soldat anònim.

———————————————————————————

BORRELL SOLIVERES, FRANCESC: [Benissa, 1896 / Agost, 1939]. Mecànic i militant confederal de Benissa. Representant de la CNT en el Front Popular Antifeixista de Benissa i president de la Colectivitat Agrícola de ese sindicat. Va morir en l’agost de 1939 per “hemorragia debida la herida por disparo de escopeta”, que se va presentar oficialment como un suicidi.

———————————————————————————

BORONAT RIPOLL, VICTOR: [Alcoi, 1916]. Socialista alcoyano. Estudió comercio con muy buenas notas en la Escuela de Comercio de Alicante. Profesor, opositó en julio de 1933 a una plaza de auxiliar administrativo del ministerio de Instrucción y bellas artes. Después del 19 de julio, secretario de la Comisión de Control e Incautación del metal en agosto de 1936. Ingresó a comienzos de 1937 en la Escuela de Guerra, siendo incorporado al frente como teniente de ingenieros. Marchó al exilio en el Stanbrook, Aunque también aparece en las listas del buque Ronwyn. Vivía en 2007.

———————————————————————————

BOTELLA CERDÁN, NICOLÁS: [Fondò de les Neus, 1884]. Jornaler confederal o socialista a Asp conegut com Botellica. Candidat a concejal de l’ajuntament del Fondó en les eleccions de 1931. Detingut al final de la guerra, va ingresar en la presó de Novelda el 08-02-1940 i restá en presó atenuada el 17-12-1940. Un consell de guerra celebrat a Alacant el 05-05-1942 el condemnà a 6 mesos i 1 día.

———————————————————————————

BOTELLA CERDÁN, JUAN: [Fondò de les Neus, ¿?]. Militant confederal a Asp. Secretari del Consell provincial de l’Aliança de Joves Antifeixistes, 1937. Va solicitar l’ingrès en l’Academia d’Artilleria. Col·laborà en Liberación.

———————————————————————————

0_miembros-de-la-fai-alicante-con-domingo-germinal-1935BOTELLA LILLO, CARLOS: [Alacant, 1882 / ¿?]. Militant destacat de l’anarcosindicalisme a Alacant, va ser responsable directe del creixement de l’anarquisme a la ciutat d’Alacant. A començaments de segle va ser alumne destacat a l’Escola d’Arts i Oficis. Membre fundador de la societat de obrers pintors i decoradors La Lucha, va colaborar en l’organització del Congrés de la Federació nacional celebrat a Alacant a l’octubre de 1904, va ser corresponsal de Tierra y Libertad i prengué part del miting contra la guerra del 1905. Entre el 1906 i 1908 va fer el servei militar. Parlà contra el projecte de llei de repressió del terrorisme en el mitin celebrat al Teatre Circ el 7 de juny de 1908. Va asistir en nom d’esta organització i d’altres al primer Congrés de la CNT celebrat a Barcelona el 1911, portant la veu dels obrers alacantins fins algunes sesions de treball i a la sesió de tancament. Va ser detingut arran la declaració de vaga tot just finalitzat el congrés. Tot seguit, va participar en la fundació del Ateneu Sindicalista on va ser secretari general poc després, i va presidir diversos mítings pro-presos celebrats a la ciutat entre el 1912 i 1915. Al llar d’esta dècada, ocupà carrecs de responsabilitat a la junta de delegats del Centre de Societats Obreres i va actuar com a negociador en nombroses vagues. El 1919 pertanyía al Consell de delegats de la Casa del Poble i presidía les seues reunions. En el Congrés provincial de la CNT de 1919 desenvolupá una activitat força important en presidir el miting de clausura i tres de les seus sesions. Tambè va acudir en representació dels anarcosindicalistes alacantins al I congrés de la Confederació Regional de Llevant i al Congrés nacional de Madrid el 1919. Detingut per ordre del governador civil, Dupuy de Lome, a principis de 1920, va ser empressonat al castell de Sta. Bárbara i poc després deportat a peu fins un poble de l’interior de la provincia de Albacete. El 1923 prenguè la paraula al acte contra el terrotisme organitzat pel Ateneu Racionalista d’Alacant en memòria del Salvador Seguí. Als primers anys de la dictadura, prop dels cercles lliurepensadors, fou detingut l’estiu de 1926 pero rapidament posat en llibertat. Estava casat amb la filla d’un conegut republicà lliurepensador i sembla que es va dedicar a escriure estos anys, sense deixar la seua faena de mestre pintor. Tot i estar en una possició acomodada, a principis dels anys 30 repren la seua activitat, ja fora a mitins pro-amnistia a la Casa del Poble o donant conferències al Centre d’Estudis Socials. A partir del 1931 assolí diversos càrrecs a la Federació Local de Sindicats -president, secretari, contador..-. Pot ser donara clases de pintura o dibuix donat que el 1934 fou president de l’Asociacio profesional d’Estudiats, ligada a la FUE. El gener de 1937, com president de la Federació Local de Sindicats Ùnics, presidì l’acte de Juan López a Alacant, al març asistì al plè provincial del SRI i a l’abril va assolir el càrrec de regidor per la CNT al Consell municipal. El maig de 1938 fou designat responsable d’organització en nom de la CNT en el Front Popular Antifeixista d’Alacant. Al finalitzar la guerra va marxar a l’exili. El TRP el va condemnar el 1941 a una multa de 2.500 pesetes, inhabilitació i exili a 250 kms. d’Alacant. Textos en Tierra y Libertad [1905-1911], Liberación [1912], La Raza Ibera [1925] i Nuestra Bandera, 25-09-1937.

———————————————————————————- 

BOTELLA LILLO, FRANCISCO: [¿1886? / Alacant, 1966]. Militant destacat del moviment anarquista alacantí, germà de Carlos. Les primers noticies son de 1911, quan signà -en nom de la Secció Varia- amb altres delegats de societats anarquistes i sindicalistes contra la presencia de l’Agrupació Socialista en la Casa del Poble. Pocs mesos desprès, el trobem al capdavant dels metalúrgics de La Montadora en diferents vagues i el gener de 1915 va participar a un mitin en Álcoi, en el marc de la vaga provincial del metal, delegat pel Comité Central de la Federació Metalùrgica –que tenía aleshores la seu a Alacant-. Va ser delegat pels ferroviaris d’Alacant en los congressos confederals de 1919 i 1931. Segons ens informa el seu descedent Carlos Lillo Botella, durant la guerra sembla que va tindre un paper molt actiu, sobretot amb el tema de les expropiacions. Tambè va formar part de la colla que va “rescatar” la relíquia de la Santa Faç abans que el monestir fóra destruït al començament de la guerra. Per altra banda, també va representar a la CNT en la directiva de l’Associació Popular d’Inquilins i a la junta directiva del Front Popular Antifeixista, on assolì el càrrec de secretari d’organització, 13-05-1938. Estava casat amb Maria Zaragoza i va tindre dos fills -i una filla morta a la infància-. Tots van fugir d’Alacant el març de 1939 a l’African Trader cap a Algèria, i van viure a Blida. En Algèria van mantindre l’activitat de la CNT en l’exili. Va tornar amb la seua família l’any 1962, en proclamar-se la independència d’Algèria. En principi, no sembla que patira represàlies, segurament perquè ja era molt major.

———————————————————————————-

BOTELLA LÓPEZ, LUIS: [Pinoso, 1896]. Jornalero confederal de Pinoso. Presidente del sindicato único de Oficios Varios – CNT de Pinoso en los años republicanos. Despuès del 19 de julio, fue vocal del Frente Popular, con responsabilidades en Abastos. También trabajaba en un pequeño taller de fabricación de bombas donde perdió a dos de sus hijas en un explosión accidental. Detenido al final de la guerra, fue el testimonio inculpatorio en el que se basó la represión en la localidad, en connivencia con los falangistas locales. El 21-04-1940 fue trasladado desde la cárcel de Monóvar al reformatorio de Alicante y compareció ante un Consejo de guerra al día siguiente, en el que fue condenado a 3 años y 1 día. Salió de la cárcel, en libertad vigilada, el 07-08-1941.

———————————————————————————-   

img_6106_-_copiaBOTELLA TELLO, JOSÉ: [Elche, 1864 / ¿?]. Alpargatero ilicitano. Desde la década de los años noventa del siglo XIX, fue miembro del  Círculo Obrero Ilicitano, quizás influido por  su militancia republicana, aunque es probable que fuera quien envía dinero desde Elche a El Corsario para las familias de Francisco Ruiz y Pallás, 1893, como J. Tello. Conocido como Tello, en 1912 figuraba como propietario de una fábrica de alpargatas. Actor amateur, fue además presidente del Elche CF, Diciembre 1929.

———————————————————————————-   

BOTELLA VICEDO, ROSARIO: [Hondón de las Nieves, 14-09-1919]. Modista afiliada a la UGT en los años republicanos, que pasó a ser militante de la CNT y las JJLL en Aspe durante la guerra. Después del 19 de julio participó en la incautación del domicilio y taller de construcciones eléctricas de Ángel Boronat Sánchez, donde se instalaron las JJLL, que abrieron un ateneo, del cual Rosario fue secretaria. Así mismo, trabajó como metalúrgica en la fábrica de material bélico de Novelda. Al acabar la guerra, fue detenida el 19-04-1939 y el 18-08-1939 fue puesta a disposición del Juzgado Militar de Novelda. Ingresó en la cárcel de Novelda el 14-12-1939 desde Monóvar, quedando en prisión atenuada el 17-12-1939. Un consejo de guerra la condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor. Algunos de los datos de Rosario pueden cruzarse con los de su hermana Asunción, nacida en la misma fecha, y a la que un consejo de guerra celebrado en Alicante el 06-07-1942 la condenó a 3 años de prisión menor.

———————————————————————————-

BOTI SOLER, JOSÉ: Teixidor, dirigent obrer local i militant de la FRE-AIT alcoiana naixcut prop del 1837 i present a la vaga de l’any 1854. Delegat per Alcoi al congrès de Córdoba el 1872-1873. Actiu als fets revolucionaris del 1873, va ser agafat pres, encausat i encara estava empressonat el 1876. Pren part a les converses de la Comissió de Reformes Socials a la tardor de 1884 pel seu ofici i va ser un dels iniciadors de la primera Biblioteca popular oberta aquells mateixos mesos. El maig de 1885 va ser nomenat estanquer en propietat al nùmero 8 del carrer Sta. Elena d’Alcoi. Encara viu el 1906.

———————————————————————————-   

BOU NADAL, JOSÉ: [Alcoi, 10-03-1915]. Teixidor anarquista d’Alcoi conegut pel Groch. L’11 d’octubre de 1934 va ser detingut a Alcoi acusat de la col·locació d’artefactes explosius. Detingut de nou al gener de 1935 per atracament. A l’acabar la guerra estava empresonat al BDST n.º 90, en Bezanes (Astúries). Segons altres fonts, desaparegut en combat.

———————————————————————————-

BOU NADAL, JUAN: [Alcoi, 1905 / Fuerte de San Cristóbal, 22-05-1938]. Paleta i militant de la CNT alcoiana conegut per Groch. Detingut el 20 de maig de 1934, i condemnat el 14-06 a Alacant a 25 anys, nou mesos i onze dies de reclusió, per un atracament a mà armada que va provocar una víctima mortal. Al desembre va ser sotmès a una nova causa per amenaces a l’autoritat. Durant la guerra estava empresonat en el Fort de Sant Cristòfol (Pamplona) i va participar en la fugida de prop de vuit-cents reclusos que es va produir el 22-05-1938., quan va ser mort a trets.

———————————————————————————-

BOU VALERO, GONZALO:  [Alcoi, 1902]. Obrer metalùrgic i militant confederal alcoiá. Abandoná l’UGT el 1931 i de seguida es designat delegat de la Federació Local de Metalùrgics-CNT; participant el gener de 1932 en el plé regional del ram. El setembre de 1934 parla en nom del metalùrgics al mitin de la plaça de bous d’Alcoi. Desprès del 19 de juliol, va prendre part a la Comisió de Control ampliada del Metall Socialitzat, va ser triat president del IMAS, 08-01-1937, i també del Comité Regional de la Industria Metalùrgica, abril 1937. Aixó el portá a treballar un temps a Xátiva. La seua tasca sindical va ser força discutida i l’acusaren de pactista amb la patronal. Després la guerra, va ingresar en la presó d’Alcoi el 29-04-1939, calificat com d’excepcional perillositat. Tancat a La Abastecedora, va ser traslladat el 16-02-1942 al Reformatori d’Alacant el 02-01-1942 per compareixer davant un consell de guerra. Inicialment condemnat a 30 anys, tot i que el fiscal havía demanat pena de mort, finalment li va ser conmutada por 20 anys i un día. Va acopnmseguir la llibertat condicional el 14-03-1944, i restá en llibertat definitiva l’octubre de 1946, per indult. Des de la seua eixida de presó no havia aconseguit treball en cap empresa, per la qual cosa es va dedicar a la recollida de ferralla. Encara que no va ser detingut en la batuda contra la CNT alcoiana de 1947, informacions posteriors van confirmar la seua implicació. Bou sempre va propugnar l’acció conjunta entre CNT i PCE i va intentar un acostament que va fracassar. Sobretot, va establir freqüents contactes amb Francisco Carbonell Sirvent, cenetista i conductor dels cotxes de línia entre Alacant i Alcoi. El 31-01-1951 la Direcció General de Seguretat va recomanar al governador d’Alacant què prengués les mesures oportunes contra Bou Valero.

———————————————————————————-

BOU VALERO, JUAN: [Alcoi, 1896]. Teixidor mecànic i militant de les JJLL i la CNT alcoiana. Desprès del 19 de julio, va participar en l’incautació de la fábrica on treballava i formá part del Comité de Control. Al acabar la guerra, ingresà en la presó d’Alcoi el 14-06-1939, va estar reclòs a La Abastecedora i va ser traslladat el 20-09-1941 a l’Reformatori d’Alacant per a comparèixer el 6-10-1941 davant un consell de guerra, que el va condemnar a vuit anys de presó major. Va sortir a la presó atenuada al 24-10-1941, va obtenir la llibertat condicional el 23-02-1942, va estar sotmès a el control de la Junta local de llibertat vigilada i se li va concedir l’indult el 23-09-1946.

———————————————————————————-

BOU VALERO, RAFAEL: [Alcoi, 1910]. Teixidor mecànic i militant de les JJLL i la CNT alcoiana. Als anys republicans era jugador del Alcoyano CF. Desrprès del 19 de juliol, va fer front al feixisme a la comarca de l’Alcoiá i tot seguit va marxar voluntari al front de Espejo amb la columna alcoiana; i desprès al front de Teruel amb la columna de Ferro -Puerto Escandón-. Va ser un dels organitzadors de les JJLL de Gandia. Col·laboracions a Humanidad, 1937. Al acabar la guerra, va ingressar a la presó d’Alcoi el 10-06-1939. Va ser condemnat en consell de guerra celebrat a Alcoi el 09-10-1939 a 20 anys de reclusió menor. Va pasar al Reformatori d’Alacant des de la presó d’Alcoi el 11-03-1940. A l’abril de 1943, el seu pare va escriure a director de l’Reformatori d’Alacant demanant que es sol·licitessin nous informes sobre Rafael, ja que podien haver-li confós amb un altre fill seu, Gonzalo, també pres allà. Va sortir en llibertat condicional de l’Reformatori d’Alacant el 12-03-1942, i de nou el 11-11-1943. Se li va concedir l’indult el 29-05-1946.     

———————————————————————————-

BRAVO RAMÍREZ, ALFONSO: [Villena, 1905]. Zapatero de la CNT desde su juventud y miembro de la banda municipal, siendo conocido como Alfonso el del Bajo. Vencido el fascismo en Villena, se encargó del comedor comunitario. Se libró de tomar las armas, al ser reclamado para integrar a banda militar de Madrid dentro de la 39 brigada. Acabada la guerra, en noviembre de 1939 estaba encarcelado en Villena. Ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y salió en prisión atenuada el 18-09-1940. Fue procesado por la Justicia Militar en 1940. Al salir en libertad no volvió a Villena, asentándose en Alcoy. Mantuvo cierta actividad clandestina, en contacto con Pedro Pujalte y Gines Camarasa. Murió en Alcoy a finales de la década de 1970.    

———————————————————————————-

BRAVO DE LA ROSA, LEÓN: [Dolores, 1915]. Agricultor y militante confederal en Aspe conocido por El Pelao. Estallada la guerra participó en el asalto al Sindicato Agrícola Católico de la población. Posteriormente estuvo en la 70ª Brigada. Batallón 1º. Centro. Fue detenido el 20-06-1939 por la Guardia Civil, que le puso a disposición del Juzgado de Novelda el 29-06-1939. En 1947 residía en Elche.     

———————————————————————————-

BRAVO DE LA ROSA, TERESA: [Dolores, 1919]. Militante confederal en Aspe. Al acabar la guerra, un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 06-07-1942 le condenó a 3 años de prisión menor. Según la sentencia, participó en la manifestación que pedía la muerte para cinco vecinos acusados de montar una emisora de radio clandestina; era entonces menor de edad.

———————————————————————————-

BRAVO DE LA ROSA, SOLEDAD: [Dolores, 1917]. Militante confederal en Aspe. Al acabar la guerra, un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 06-07-1942 le condenó a 6 años de prisión menor. Como su hermana, había participado en la manifestación que pedía la muerte para cinco vecinos acusados de montar una emisora de radio clandestina.    

———————————————————————————-     

B0_Milicianos alicantinos de la CNT-FAI_AFPA.pngRAVO UGIDOS, JULIO: [San Sebastian, 03-06-1898 / Cuathémoc-México 11-09-1983]. Confederal y faista en Alicante. En abril de 1932, mitinió en Burriana y firmó manifiesto desde la cárcel de Valencia en junio. Según Bernardo López, el 9 de mayo de 1933 intervino en los choques con la policía durante la huelga del puerto de Alicante. A continuación orador en diferentes actos en el Levante. Afincado en Alicante, representó al sindicato único de la construcción en el IV Congreso de la CNT en Zaragoza, entre el 1 y el 12 de mayo de 1936, firmando el dictamen sobre comunismo libertario. Detenido en Alicante con Maroto y Aliaga en julio de 1936. Al estallar la revolución tomó parte en uno de los primeros mítines de afirmación anarquista, 10 de agosto, al frente de la Federación regional de la FAI en Alicante y adquirió responsabilidades en comité de orden público del Frente Popular Antifascista. Secretario de exterior de la Federación Local de sindicatos CNT. El 18 de abril de 1937 pronunció un discurso en el mitin de clausura del pleno de la Federación Regional de Grupos Anarquistas de Levante, celebrado en Alicante en el Monumental Cinema, y por entonces destacó en la defensa de Maroto del Ojo. Habló, compartiendo tribuna con Rafael Millá, por los anarquistas de Alicante en el mitin de apoyo a Rusia y México de octubre de 1937 celebrado en el Teatro Principal. Al parecer desempeñó cargos en la Comite nacional de la Industria de Espectáculos públicos y fue presidente del Comite de enlace CNT-UGT del ramo, julio 1938. Tras la derrota en 1939, exiliado en México, desembarcando en Veracruz en marzo de 1941. Su mujer Redención Vega Alvarez. Redactor de Liberación, 1937, y colaboraciones en Solidaridad Obrera de Alcoy, 1936, Nosotros, 1938.

———————————————————————————-

BROTONS ANDREU, LIBERTAD: [Petrer, 1918]. Militante de la CNT y las JJLL de Petrer. Joven zapatera conocida como La Capotilla, durante la guerra fue delegada en la fábrica de calzado incautada de Francisco Agatángelo Soler donde se confeccionaron prendas militares. También participó en un grupo artístico que actuaba por los pueblos de la provincia, representando la obra España en Sangre, para recaudar fondos a favor de SRI. Al acabar la guerra, ingresó en la cárcel de Monóvar desde el centro de detención de mujeres, situado en el dispensario de higiene de Petrer el 27 de Septiembre de 1940; y el 5 de octubre de 1941 fue trasladada al Reformatorio de Alicante. Un consejo de guerra celebrado el 12 de noviembre 1941 la condenó a 20 años de prisión menor, acusada de ser miliciana armada y de participar en el saqueo de imágenes de culto y objetos religiosos. Llevaba presa 1 año y 7 días cuando fue trasladada a la cárcel de Málaga el 27 de mayo de 1942, donde trabajó como auxiliar de oficina. Consiguó la libertad condicional el 22 de mayo de 1943.

———————————————————————————-

BROTONS JORDÁ, FRANCISCO: [Alcoi, 1906]. Cambrer comunista i treballador de la plaça de bous d’Alcoi en els anys republicans. Membre de Comitè provincial del Partit Comunista. A l’esclatar la guerra va ser milicià voluntari. Va marxar a l’exili a l’Stanbrook i després es va traslladar a l’URSS, tornant a Espanya al vaixell Crimea, procedent d’Odessa, al juny de 1957. Aleshores va muntar a Alcoi una indústria tèxtil en 1958. En 1960 va ser detingut i interrogat arrán la detenció de Francesc Ferrer.

———————————————————————————-

BR00_mario brotonsOTONS JORDÁ, MARIO: [Alcoi, 23-01-1922 / Alicante 10-06-1995]. Militante anarquista y de las JJLL en Alcoy. Nacido en una familia republicana de obreros alcoyanos, su padre, Tomás Brotons Ferrándiz (Gorga), era albañil y su madre, Camila Jordá Botí, panadera y la que sustentaba la casa por el alcoholismo del padre. Comenzó a trabajar a los 8 años como panadero, permaneciendo en este oficio hasta el principio de la guerra, en que pasó al sector textil. Desde niño en los entornos libertarios, autodidacta y gran lector, lo que suscitaba el recelo de sus padres, a los 12 años ya se interesaba por los estudios de química aplicada y acudía a las clases nocturnas que daba Enrique Vañó. Mintiendo sobre su edad, con 12 años se afilia a la JJLL, que tenían su sede cobijadas en el Centro de Estudios Sociales, situado al final de la calle san Nicolás, y frecuenta los entornos esperantistas y naturistas de la zona-Los Canalones- y participa en sus publicaciones. Combatió al fascismo sublevado en la ciudad, participó en el asalto del cuartel del regimiento Vizcaya el día 3 de agosto y fue el soldado alcoyano más joven en la guerra civil, partiendo con la Columna Alcoyana que sale para Andalucía el día 8, desplazándose después al frente de Teruel. Parece que llegó a ocupar algún cargo político durante la guerra. Al final de la guerra fue detenido en Alcoi en agosto de 1939 como conocido elemento “marxista” y la Justicia militar le incoó procedimiento judicial. Al salir de prisión trabajó como pintor de brocha gorda, y participó en los primeros intentos de reorganización confederal en la clandestinidad, formalizada a partir de una reunión celebrada el 23 de abril de 1939, día de la festividad de san Jorge, en la ciudad del Serpis. Pocos días después fue detenido y torturado primero por la guardia civil y luego por los falangistas, pero viendo su vida en peligro huye de Alcoy a Valencia, donde discretamente comienza a trabajar de pintor de letreros y se integra en el grupo Ponzam de Valencia, encargados de trasladar a perseguidos políticos de los nazis llegados desde Barcelona, hasta Alcazar de san Juan, con destino final a Portugal. Realizó el servicio militar en el Regimiento Vizcaya establecido en Alcoi, porque así se lo indicó la organización, hasta que fue detenido por conspiración el 24 de octubre de 1944, y condenado a 3 años que cumple en el penal de Mahón, en las oficinas y favoreciendo con ello a muchos compañeros, del cual salió el día 22 de noviembre de 1946. En marzo de 1947, estando en situación de permiso ilimitado, aunque clasificado por Capitanía General como extremista peligroso y sujeto, por tanto, a vigilancia, fue detenido por orden del gobernador militar. Pasó al Reformatorio de Alicante el 25-IV-1947, en tránsito para la prisión militar de La Mola (Mahó), de donde salió en libertad en noviembre de 1947. En los años 40 también había participado en la Agrupación teatral La Cazuela, que tuvo que abandonar por tener antecedentes penales. Esos mismos años, mediados los 40, después de unos estudios de peritaje mercantil, tenía abierta una librería que le fue bien, pese a los altibajos carcelarios, y que le dio para montar un almacén de papel en los años 50 y luego una fabrica de cartón ondulado que vendió a finales de los 70. Excursionista y arqueólogo aficionado descubrió, con Héctor García y Juan Pastor, algunos yacimientos prehistóricos, uno de ellos las pinturas de la Sarga. Evolucionó a posiciones socialistas y reformistas hasta la llegada de la transición, momento en que ingresa formalmente en el PSOE, y refunda la Agrupación Socialista de Alcoy en 1952. Fue expulsado posteriormente del sector histórico y se integró en el PSOE renovado en 1974. Murió en junio de 1995. Escribió unas memorias tituladas Retazos de una época de inquietudes. Poco antes de morir investigó sobre la foto “El miliciano caído o muerte de un miliciano” de Robert Capa, y dijo que el conocido miliciano era Federico Borrell “Taino”.

———————————————————————————-

BUIGUES SEGARRA, ANTONIO: [Xàbia, 1906 / Alacant, 05-03-1941]. Pagés de Xábia conegut com Antonio del Forn. Membre del Comité de Salut Pùblica de Xàbia durant la guerra i vigilant dels presos. Detingut al final de la guerra, va ingressar a la presó de Dénia el 19-04-1939 i el 11-09-1940 va ser enviat a l’Reformatori d’Alacant des de la presó d’Alcoi. Un consell de guerra celebrat a Alacant el 25-09-1940 el va condemnar a la pena de mort i va ser afusellat el 05-03-1941 a Alacant, on va ser enterrat.

———————————————————————————-

BUSQUIER, ANTONIO: A comienzos de 1934 vocal de la agrupación de la FSL en Elda.

———————————————————————————-

BUSQUIER BOTELLA, RAFAEL: [Elda, 1912]. También Busquiel. Zapatero confederal de Elda, afiliado desde 1931. Durante la guerra pertenenció a las Brigadas Internacionales, delegado político de la 10ª División. Detenido al final de la guerra, fue condenado a 30 años de prisión.

———————————————————————————-

BUSQUIER SANTA, JUAN: [Monòver, 1919 / Alicante, 05-03-1941]. También Busquiel. Zapatero confederal de Monòver y que militó en Elda. Durante la guerra, miliciano del batallón Alicante Rojo. Detenido al final en Alicante fue encerrado en el castillo de Santa Barbara, donde fue torturado en los interrogatorios por unos falangistas de Santomera. Según la documentración oficial, ingresó en el Reformatorio de Alicante desde la prisión de Alcoi el 30-11-1939, pasando a la cárcel de Novelda el 06-09-1940 y siendo devuelto al Reformatorio de Alicante el 22-01-1941. El 06-02-1941 un consejo de guerra le condenó a muerte, a pesar de que denunció la forma en que fue maltratado y se reconoció que su confesión se había obtenido “bajo presiones”. Fue fusilado el 05-03-1941 en Alicante.

———————————————————————————- 

BUSQUIER VERDÚ, ARACELI: [Elda, 1912]. Zapatera confederal en Elda. Ingresó en el campo de concentración de Monóvar ek 27-11-1939, desde la cárcel de Elda, y pasó al Reformatorio de Alicante el 12-12-1939, asistió a Consejo de guerra el 14-07, fue condenada a 12 años y 1 día. El 09-12-1940 fue trasladada a la cárcel de Santa Clara (Valencia), quedando en libertad provisional desde el 12-12-1942. Se le concedió el indulto el 26-IV-1948.

———————————————————————————-  

BUSQUIER VERDÚ, EDUARDO:´[Villena, 1900 ]. Alias Mina. Trasladado en su juventud a Elda, cerca de 1923, ejerció como zapatero, milito en la CNT y FAI ya en dictadura de Primo de Rivera. Director de La Voz del Pueblo de Elda en 1928. Envía dinero pro-presos a La Revista Blanca desde Elda en 1929. En agosto de 1932 representa a la Federación local de Elda en un mitin confederal en Alicante. Condenado con Manuel Bellot a 4 años tras la huelga de mayo de 1933 y encerrado en Alicante durante 2 años. Iniciada la guerra, formó en el comité de incautación de las industrias del calzado, se le atribuyen responsabilidades en el orden público en la localidad y figura desde diciembre de 1936 como agente de investigación y vigilancia de la comisión de orden público de Alicante. También representante de la CNT en la comisión depuradora de Alicante. En 1938 emitió un informe sobre Francisco Maroto. Decretada la movilización marchó al frente. Terminada la contienda, se camufló en una masía del Cabañal, Valencia; pero ante el riesgo de ser detenido, acusado de haber participado en varios asesinatos de los llevados a cabo en Elda y otras localidades como Almoradí y Granja de Rocamora, pasó a Francia con la ayuda de Ginés Camarasa en 1948. Vivía en Toulusse en 1960. Colaboraciones a La Verdad de Villajoyosa, 1932-33; Nosotros, 1937.

———————————————————————————-  

BUSQUIER VERDÚ, LUIS: [Villena, 1888]. Zapatero confederal de Villena. Ingresó en el Reformatorio de Alicante el 12-VI-1939 desde el Juzgado Militar de Guardia, el 9-IX-1939 pasó a Villena; Ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 2-XII-1939 y fue enviado al Reformatorio de Alicante el 4-III-1940.

———————————————————————————- 

BUSQUIER VERDÚ, VICENTE: [Elda, 1902]. Zapatero mecánico afiliado a CNT y al PC. Miembro de la ejecutiva comarcal del PC en 1938, vocal del Frente Popular. Ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y salió en prisión atenuada el 04-09-1940. Un consejo de guerra le condenó a 4 años de prisión.

———————————————————————————-  


CABANES GARCÍA, ANTONIO: [Alcoi, 1910 / Alicante, 14-01-1941]. Xofer i militant del Sindicat del Transport de la CNT alcoiana conegut com Rató. A l’acabar la guerra, va ingressar a la presó d’Alcoi el 15-04-1939 i va passar al Reformatori d’Alacant el 01-11-1939 per comparèixer davant consell de guerra, el 30 i 31-01-1940. Va ser jutjat el 31-05-1940 i condemnat a mort. Segons un informe de l’Ajuntament d’Alcoi, havia estat un dels conductors del Cotxe de la Calavera, vehicle que es dedicava a traslladar detinguts i “passejats” a la comarca. Va ser afusellat el 14-01-1941.

————————————————————————— 

CFirma Cabot_CDMH_MASONERIA_B_C0012_0029ABOT Y CAHUÉ, JUAN: [Vilasar, 1859 / Barcelona, 04-01-1923]. Marino federal que debió formarse en alguna de las escuelas laicas fundadas por Gabarró en Palamós, donde integraba un grupo librepensador en 1887 y fue iniciado en la masonería, Logia Redención. Llegado a Alicante como discípulo de Gabarró, se integró en el grupo Paz, donde fundó diversos periódicos -El Crisol- y desempeñó el cargo de director del colegio laico entre 1888 y 1897, momento en que volvió al mar, esta vez como capitán de marina mercante y para el resto de su vida, aunque también desde aquí realizó una intensa labor asociativa creando en Alicante la Asociación de Capitanes y Pilotos, o editando el semanario La Marina Mercante Española a partir de 1900, al frente de los cuales seguía en 1913. Fue siempre un activo masón vinculado en Alicante -al menos hasta 1918- a las logia Numancia y Constante Alona con el nombre simbólico de Magallanaes, aunque también aparece como director de El Alicantino Masón [1892-1893], periódico órgano de la masonería local pero que acogía los postulados del librepensamiento. Esto le llevo a ser procesado judicialmente y anatemizado por la iglesia, en ambos casos sin éxito aparente. Moderó su anticlericalismo y aparece en 1896 como uno de los fundadores del Ateneo Popular y también del Ateneo Científico y Literario de Alicante. Fue además de un convencido espiritista que colabora en la fundación y dirección de la sociedad de estudios psicológicos La Caridad en 1899 en la que permaneció muchos años, pero tuvo que abandonar el cargo de presidente en 1908 por sus repetidas ausencias. Establecido en Barcelona, se dedicó a su profesión y durante la primera guerra mundial corrió graves riesgos por la amenaza de los submarinos alemanes. Su hijo, Juan Cabot Vilar, que en 1908 aparecía en los círculos radicales, se sacaría el título de maestro poco después. Llegado el periodo republicano, padre e hijo, que ejercía entonces como maestro de la Escuela Libre de Terrassa, obtendrían la calificación honorífica de Maestros Laicos Históricos.

———————————————————————————-  

CALABUIG, JOQUÍN: Col·laboracions a Boletín, d’Alcoi, 1935-36.

—————————————————————— 

CALABUIG MARTÍNEZ, ANTONIO: [Villena, 26-10-1913 / ¿1982?]. Ebanista-barbero y militante desde su juventud de la CNT y JJLL, muy activo en el ramo de la madera, amigo de todos los grandes confederales de la localidad. Sublevados los fascistas, tomo parte en la conquista de Albacete y combatió como voluntario en Madrid y Guadalajara. Ingresó en las milicias confederales el 03-01-1937. También figura como capitán de la 70 Brigada Mixta y jefe accidental del 279 Batallón. Colaborador en Germinal, 1936-37. Según algunas fuentes, al final de la guerra cayó en el cepo de Alicante; padeció las alambradas de Los Almendros y Albatera, fue torturado por los falangistas de Villena y encarcelado en Alicante. Otras sin embargo afirman que fue detenido el 16-08-1939 e ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y fue enviado al Reformatorio de Adultos el 04-03-1940. Un consejo de guerra en Alicante el 14-03-1940 le condenó a 20 años de prisión menor. Liberado en 1944, en la década de los 50 montó una librería con papelería que fue bien, y que sirvió para proporcionar libros prohibidos. Murió en Villena hacia 1982.

—————————————————————— 

CALABUIG MOLINA, MATIAS: [Alcoi, 1896]. Militant anarquista alcoià. Al maig de 1919 era secretari de el Sindicat d’Obrers del Paper de València. Tancat a la presó València al setembre de 1921 al costat d’altres dirigents sindicals, acusats sense proves d’un assassinat. Alliberat al gener de 1922, va assistir a la conferència de Saragossa d’aquest any. De nou detingut al setembre de 1922 per portar a sobre segells de cotització; i seguia com a pres governatiu a la cel·lular de València a l’octubre de 1923. Col·laboracions en Redención, 1921-1923.

——————————————————————

CALABUIG MOLINA, MIGUEL: [Bocairent, 12-01-1912]. Teixidor afiliat al sindicat Tèxtil i Fabril d’Alcoi. Va marxar voluntari al front amb el Batalló Ruesca-Taino. Va estar destinat al BDST n.º 90, en Bezanes (Astúries). Desaparegut en combat en Sierra Palomera-Terol.

—————————————————————— 

CALABUIG PERALTA, FRANCISCO: [Villena, 1907 / Julio, 1939]. Zapatero confederal de Villena, que fue detenido en julio de 1939 y asesinado por un grupo de falangistas.

——————————————————————

CALAFAT MENGUAL, JOSÉ MARÍA: [Dénia, 1899 / 21-10-1939]. Jornaler, jogueter i dirigent de la Fraternidad Obrera Dianense, 1917, que s’havia destacat en la declaració de diverses vagues en aquesta ciutat. Delegat de la Federació Local de Societats Obreres entre 1917-1918, va influenciar la seua incorporació a la CNT en l’any 1919 -Unión Obrera Dianense-. Puede ser el mismo que tomó parte en el mitin de afirmación sindicalista junto a Salvador Seguí celebrado el 3 de septiembre de 1922 en Dénia. En 1930 era membre del Centre Fraternitat republicana de Dénia. A l’any 1932, va ser president de la Unión Obrera Dianense, en un any caracteritzat per una forta conflictivitat social que va acabar amb la clausura del sindicat, arran la vaga general de setembre i l’assalt a l’Ajuntament. Desprès del 19 de juliol, va pertanyer al Comité de Enllaç del Front Popular. Tambè fou membre del Consell Municipal en representació de la FAI, del Comité comarcal d’Abastos i vocal de la junta d’incautació de finques rùstiques. Secretari general de la Federació comarcal de SU de Denia, 16-06-1938. Al final de la guerra, un consell de guerra en Alacant el 30-06-1939 li va condemnar a pena de mort. Va ser afusellat pels franquistes el 21-10-1939 en Dénia.

—————————————————————— 

CALAFAT MENGUAL, JAIME: Jogueter i militant anarquista de Dènia. Membre fundador del Grup Juventud Rebelde, 1923. En 1930 era membre del Centre Fraternitat Republicana-Federal de Dénia i secretari de l’Alliança Republicana, 08-05-1930. Va exercir el càrrec de secretari de la Unión Obrera Dianense, entre 1932-1933. Procesat per la justicia militar en 1932. Durant la guerra va ser representant de la Indústria Joguetera Cooperativa, i fou regidor municipal per la FAI, des de maig de 1938 fins gener de 1939. També vocal de la Junta calificadora de expropiació de finques rústiques. Va demanar des de Dénia, 16-01-1937, l’ingrès en la Direcció General de Seguretat -secció d’investigació i vigilancia-. Va aconseguir exiliar-se al nord d’Àfrica al final de la Guerra.

—————————————————————— 

CALAFAT MENGUAL, SILVESTRE: [Dénia, 1901 / Alicante, 30-11-1940]. Mecànic naval afecte a la CNT de Dénia. En març de 1930 era vocal del Centre Fraternitat republicana. Durant la guerra, president del Control de Xofers. Detingut al final de la guerra va ser acusat de formar part de la quadrilla La Pepa, suposat grup d’anarquistes locals que, de nit i amb cotxe, feien els passeigos a la comarca. En septiembre de 1939 estava empresonat en Dénia, en el depósit municipal. Un consell de guerra en Dénia el 11-10-1939 el va condemnar a mort. Traslladat al Reformatori d’Alacant el 29-11-1939 i afusellat pels franquistes el 30-11-1940. Fou soterrat al cementeri d’Alacant.

——————————————————————  

CALAFAT SEGUÍ, SALVADOR: [L’Orxa, 1910 / Alacant, 05-12-1941]. Paperer i pagès de L’Orxa. El 01-05-1932, contador del comité republicano radical de L’Orxa. Desprès del 19 de juliol afiliat a les JSU, fou designat president del Comité revolucionari local i membre de la junta calificadora d’expropiacions de finques rústiques. Al final de la guerra, va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 29-04-1940 des de Madrid, el 05-05-1940 va ser enviat a Alcoi, on va estar a la presó de La Abastecedora. Va reingressar al Reformatori d’Alacant el 06-06-1941. Un consell de guerra celebrat a Alacant el 25-06-1941 el va condemnar a mort acusat d’haver pres part en saquejos i requises, així com en la destrucció de l’Església i del Calvari. Va ser afusellat a la matinada del 12-05-1941 a Alacant, sent enterrat al cementeri.

——————————————————————

CALAFAT SEGUÍ, MIGUEL: [L’Orxa, 10-01-1913]. Pagès i socialista de L’Orxa conegut com Cantaque. Al final de la guerra, va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 29-04-1940 des de Madrid en trànsit per la presó d’Alcoi -va sortir el 05-05-1940 i va estar a la presó de La Abastecedora-, va reingressar al Reformatori d’Alacant el 21-11- 1941, va assistir a Consell de guerra el 05-12-1941 i va sortir a la presó atenuada aquest mateix dia, a l’ésser condemnat a una pena inferior a 12 anys i 1 dia, acusat d’haver pres part en saquejos i requises, així com en la destrucció de l’Església i del Calvari. Va reingressar al Reformatori d’Alacant el 12-10-1943 i va sortir en llibertat el 18-01-1944. Va ser capturat una altra vegada al setembre de 1945, acusat d’haver ajudat els guerrillers que van ocupar l’Orxa i haver-los prestat ajuda, tot i que a la fi va ser absolt en un consell de guerra celebrat a València, el 25-03-1950.

—————————————————————— 

CALPENA, RAMÓN: Anarquista y albañil eldense que fue uno de los impulsores de la publicación individualista Al Margen y miembro de la Asociación anarquista-individualista de Elda. Murió en el frente de Aragón a comienzos de 1938.

———————————————————————————-

CAMARASA GARCÍA, DIEGO: [Villena, 14-04-1914]. Afiliado a la CNT en octubre de 1936. Cabo de la 70 Brigada Mixta, 277 Batallón.  

———————————————————————————-  

CAMARASA GARCÍA, GINÉS: [Villena, 23-11-1898 / Barcelona, 06-06-1972]. Su biografía confederal y anarquista arranca en la segunda década del siglo XX. Hijo de un campesino y el mayor de 4 hermanos comienza a trabajar de sillero con 9 años en el taller de un pariente, con catorce se afilia a la Agrupación Socialista junto a Enrique Guardiola. Poco después, 1913, pasarán ambos a las filas anarcosindicalistas en la sociedad de oficios varios La Prosperidad. En 1914, abandona el taller familiar descontento con las condiciones de trabajo, y logra perfeccionarse como ebanista en otro taller, que a la postre sería su oficio definitivo. En 1916 emigra a Barcelona, según algunas fuentes tras haber herido con una maza al empleador para el que trabajaba quién le había ofendido, y se afilia al sindicato de la Madera para curtirse como militante (activo en la huelga de la Canadiense integrado en un grupo de defensa Confederal). En 1920 termina este periodo porque le envían a cumplir el servicio militar en Mahón, dónde entra en contacto con Juan Ripoll, los hermanos Pons, Joaquín Fornaguera, José Caseles y otros y ayudan en lo que pueden a los presos desterrados en La Mola (Seguí, Arín…). Vuelto a Villena en 1923, interviene en la creación del Ateneo Racionalista y de la sociedad La Solidaridad, ambos organismos que funcionaban como tapaderas de la CNT, y ayuda a crear el grupo Humanidad Libre. En 1927 asiste a la reunión fundacional de la FAI, y un año despues, ante la presión patronal, emigra a Elda; y al poco a Barcelona, dónde le ayuda Sirvent. Caída la dictadura, regresa a Villena y refuerza su militancia; presidente de la CNT de febrero de 1932 a abril de 1934. La represión de Octubre le obliga a marchar de nuevo a Barcelona hasta 1936. Tras tomar parte en las jornadas revolucionarias de julio aparece por Villena en agosto, sobresaliendo en la reorganización revolucionaria de la comarca, presidente de la comisión de asistencia social dentro del comité de defensa antifascista, vocal del Comité agrícola del Frente Popular y secretario de la FL de sindicatos de CNT el 15-07-1938 y concejal entre febrero de 1937 y octubre de 1938. Estuvo presente en el Congreso Regional de la CNT, 15-07-1937, en representación de la Industria del Mueble Socializada de Villena y como vocal del Consejo Regulador de Economía Socializada -CRES-. Movilizada su quinta en octubre de 1938, es enviado al sección de defensa del subcomité nacional de la CNT en Valencia y finiquitada la guerra es uno de los acorralados en la ratonera del puerto de Alicante, pese a que tenía un salvoconducto para marchar al extranjero. Estuvo recluido en el campo de concentración de Albatera y el 07-04-1939 fue enviado a Villena, en libertad provisional, donde permaneció escondido hasta iniciarse su procesamiento por auxilio a la rebelión en octubre de 1939, cuando se dirigió clandestinamente primero a Xativa y luego a Barcelona. Aquí vivió con nombre falso y montó un taller de ebanistería, pronto convertido en la sucursal de la CNT durante largos años. Es seguro que en la década de los 40 ocupó la secretaría de la CNT en varias ocasiones, que en 1947 encabezaba la secretaría pro-presos, que siguió manteniendo hasta 1957, y que sufrió detenciones por redadas policiales en medios sindicales en 1941, 1945 y 1947. Fue procesado de nuevo en 1948. En la década del 50, cuando el desmoronamiento de la CNT se intensifica, se mantuvo firme en sus convicciones, y con ayuda de José Bueso y Germán Esteve constituyó un comité nacional provisional de 1958 a 1960. Detenido a fines de 1958, se le liberó pronto al desconocerse el cargo que ocupaba y porque la detención se llevó a acabo en el marco de una redada contra militantes socialista. Otra razzia policial en 1962 le obliga a marchar con Torremocha a Valencia y Madrid, pero no se exilia a Francia, prefiriendo refugiarse en Villena un par de años. De nuevo en Barcelona, 1965, enferma gravemente de Parkinson. Se ha dicho de él que siempre demostró una extraordinaria solidaridad, que toda la vida orgánica de la regional catalana pasó por su casa a lo largo de 30 años y que aceptaba los cargos cenetistas cuando nadie los quería. Se mostró contrario en todo momento a la ASO y al Cincopuntismo. Parece fuera de toda duda su importante labor en los años clandestinos del franquismo. Casado en su juventud con Francisca Camús, tras enviudar se unió a Antonia Ugeda Fuentes.

———————————————————————————- 

CAMPELLO GARCÍA, JUAN: [Elx, 10-04-1906]. Panadero socialista y luego militante confederal en Elche durante la guerra. Después del 19 de julio fue secretario de la FAI y concejal por CNT al frente de abastos, vías y obras, y luego segundo teniente de alcalde hasta su incorporación al frente el 13 de octubre de 1937. Le sustituyó Joaquín Lozano Charco en Abastos. Así mismo, fue miembro del Tribunal de Desafectos y del Comité de Orden Público. Al acabar la guerra se exilió en Orán, siendo acusado de ser inductor de los sucesos de febrero de 1936 y de ser uno de los que sacaron a los presos en septiembre de 1936. Volvió a Elx tras la muerte de Franco, estableciéndose como comerciante de zapatos junto al Puente Nuevo.

———————————————————————————-

CAMPUS GALIANA, JUAN BAUTISTA: [Callosa d’Ensarriá, 1912 / Alacant, 03-10-1940]. Mestre afecte a la CNT de Callosa i proper a l’republicanisme conegut per Campets. Secretari contador del Sindicat Únic d’Oficis Diversos de Callosa. Després del 19 de juliol va ser vocal per CNT del Comité Revolucionari local i va marxar al front. A la fi de la guerra, empressonat en el Castell de Santa Bárbara d’Alacant. Va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 29-11-1939 des de Dénia. Un consell de guerra el va condemnar a mort acusat d’haver participat en l’incendi d’imatges i objectes de culte, en la confiscació de finques, la destrucció d’arxius o l’empresonament de persones de dretes. Afusellat pels franquistes a Alacant el 03-10-1940.

———————————————————————————-

CAMÚS, ANTONIO: Miliciano confederal, original de Salinas. Colaboraciones en Nuevo Rumbo, desde Osera de Ebro, en 1937.

———————————————————————————-

CANALES GRAU, JAIME: [Orihuela, 1912 / Barcelona, 08-11-1939]. Militant de la CNT a Vilanova i la Geltrù. Afusellat al camp de la Bota.

———————————————————————————-

CANDELA, JOSE: Anarquista alcoyano. Miembro del grupo ácrata Arte y Cultura, 1922.

———————————————————————————-

CANDELA AGULLÓ, RAFAEL: [Alcoi, 1898]. Teixidor i anarquista alcoià conegut per Mitra. Afiliat a IR en els anys republicans. Durant la revolució va ser delegat d’Abastos per la FAI. A la fi de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 24-10-1939 i va quedar en presó atenuada el 25-01-1940.

———————————————————————————-

CANDELA ANTON, JOSE: [Elx-Asprillas, 20-06-1913]. Pages afiliat a la Federació Local de SU d’Elx conegut com Marinero. Desprès de la guerra va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 14-03-1945 i un Consell de guerra celebrat el 01-02-1946 el va absoldre i va sortir en llibertat. Estava acusat d’organització i propaganda subversiva. Segons la sentència era un simple membre d’Unió Nacional, sense participació activa. De nou va ingressar a la presó del partit d’Elx el 01-09-1953 per “organitzar comunisme”(sic).

———————————————————————————-

CANDELA ANTÓN, MANUEL: [Elx-Asprillas, 1919]. Agricultor confederal de Elx y miliciano durante la guerra conocido como El Marinero. Al final de la contienda fue apresado el 23-04-1939, ingresó en la Fábrica nº 2 de Elche el 05-05-1939, pasando al Reformatorio de Alicante el 14-06-1941. Un consejo de guerra celebrado en Alicante el 28-07-1941 le condenó a 6 años de prisión menor. Salió el mismo día 28 en prisión atenuada, pero se le denegó la libertad condicional por informes desfavorables, por lo que reingresó en el Reformatorio de Alicante el 05-08-1942. Obtuvo la libertad condicional el 22-02-1943, con destierro en Alicante, y la definitiva el 29-04-1945. Pasó a residir en Alicante, donde trabajó en Obras del Puerto.

———————————————————————————-

CANDELA GARCÍA, FRANCISCO: [Alicante, 1896]. Confederal en Petrer conocido por Gasparet y operador de un taller de carrocería en el Camino de Elda. Aficionado a la caza. Afiliado al Partido Sindicalista y a la CNT desde los años republicanos. Durante la guerra, movilizado por su quinta, siendo destinado a la policía militar CRIM. Al acabar la guerra, fue detenido el 1 de mayo de 1939, ingresó en la cárcel de Monóvar el 2 de diciembre de 1939 desde el campo de concentración, y pasó a la prisión de Novelda el 19 de agosto de 1940. El 14 agosto de 1941 fue enviado al Reformatorio de Alicante para comparecer ante un consejo de guerra el día 6 de septiembre de 1941. Recibió diversos testimonios favorables y fue condenado a tres años y un día de prisión.

———————————————————————————-

CANDELA GARCÍA, JOSÉ: Vocal de la societat de camperols de l’Alted durant la revolució.

———————————————————————————-

CANDELA ROCAMORA, JOSÉ: También Rocamor. Socio de la Agrupación Pro-escuelas Racionalistas de Alicante. Afiliado a SIA de Alicante durante la Guerra.

———————————————————————————-

CANO RUIZ, BENJAMÍN: [La Unión, 24-03-1908 / Ciutat de Méxic, 05-04-1988]. Dibuixant, pintor, mestre i editor anarquista en Alacant que va fer servir el pseudònim Ben-Karius. Benjamín va neixer a La Unión en una família llibertària molt humil –sos germans Tomás Francisco i Juan també destacats militants anarquistes– que per motius econòmics emigraren al País Valencià i a Barcelona. Des de molt infant, malalt d’asma, es dedicà al món de l’art (poesia, pintura, etc.) i ja adolescent començà a militar en el moviment anarquista. En les JJLL destacà com a editor de periòdics i de llibres i com a pedagog seguidor de Francesc Ferrer i Guàrdia. Instal·lat a València, en 1927 participà en la fundació de la FAI. En aquesta època polemitzà amb Progreso Fernández sobre el plataformisme revolucionari rus («Plataforma d’Arshinov»). Fugint de la policia valenciana, tornà a Barcelona i en 1929 s’exilià a París, on aprengué francès i freqüentà els cercles anarquistes i destacats militants (Sébastien Faure, Nestor Makhno, Émile Armand, etc.). Més tard marxà a Alger amb sos germans i sa mare on visqué de la pintura de manera bohèmia, venent estampetes, il·lustracions i quadres pels carrers i tavernes. Amb l’establiment de la II República tornà a la Península. Entre 1931 i 1932 va fer de mestre racionalista a Gavà. En aquests anys milità en les JJLL i realitzà diversos mítings (Castelldefels, Gironella, Sabadell, l’Hospitalet de Llobregat, etc.). En aquesta època, maig del 1933, fou detingut a Alacant per participar en una vaga, però fou alliberat poc després. Tots els germans Cano Ruiz, Vicente, Tomás y Benjamín, vivien aleshores a la plaza Chapí d’Alacant. Durant les jornades de juliol del 1936 participà en els combats i fou membre del Comitè Revolucionari d’Alacant. En 1937 ocupà la secretaria de les Joventuts Llibertàries de Sant Gabriel, alhora que treballava com a mestre racionalista en la barriada de Carolines. En 1938 fou secretari de les JJLL de Catalunya, va fer de mestre en una escola racionalista del Poble Nou de Barcelona i dirigí Ruta fins al final de la guerra. Introduït en el món editorial per Elías García, publicà Tiempos Nuevos i la revista infantil Porvenir. En 1938 també va fer conferències a València i a Barcelona. Fou nomenat secretari general de la Federació Regional Catalana d’Escoles Racionalistes, contrària al governamental Consell de l’Escola Nova Unificada. A començaments de 1939 fou nomenat director de Solidaridad Obrera, l’últim abans de la desfeta. Amb el triomf feixista passà els Pirineus i pogué eludir els camps de concentració, establint-se a París i vivint amb l’anarquista romanès Ionesco Capatzana. Amb Capatzana edità en 1939 la revista Artistocratie. Revue mensuelle d’art et de littérature, rédigée en français, espagnol, roumain et esperanto, on van col·laborar Eugen Relgis i Gérard de Lacaze-Duthiers. A la capital gala travà amistat amb el científic llibertari Paraf-Javal i amb Jean Grave. Amb l’entrada dels alemanys a França fugí cap al sud i finalment pogué embarcar a Bordeus cap a Mèxic, dues hores abans que els nazis prenguessin el port. A Mèxic treballà en diversos oficis (pintor de parets, corrector, venedor de perfums que ell mateix feia, etc.) i amb Patricio Redondo i altres mestres intentà muntar escoles racionalistes, però el projecte fracassà a causa del boicot comunista. Es relacionà amb el grup editor de Renovación (Efrén Castrejón, Nicolás T. Bernal, Jacinto Huitrón, la vídua de Ricardo Flores Magón, etc.). Acabà muntant una impremta que esdevingué l’editorial «Ideas». Destacà en el sector més anarquista de l’exili llibertari americà, editant Solidaridad Obrera (1952) i dirigí Tierra y Libertad. En 1964 també dirigí a Mèxic Mundo Editorial. Mantingué una famosíssima polèmica amb Josep Peirats sobre el tema del determinisme i el voluntarisme. Publicà –amb el suport de Víctor García, Ángel J. Cappelletti, Tomás Cano Ruiz, José Muñoz Congost, Ismael Viadiu– la traducció castellana de l’Enciclopedia Anarquista, de la qual només sortiren els dos primers toms, en 1970 i 1983, respectivament. Com a anarquista no congenià amb l’anarcosindicalisme. Durant sa vida va col·laborar en nombroses publicacions llibertàries, com ara Adarga, Cenit, Espoir, Faro, Humanidad, Ideas-Orto, Inquietudes, Liberación, El Nacional, Nervio, A Plebe, Ruta, Simiente Libertaria, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, etc. Publicà nombrosos llibres, alguns signats com Ben-Karius, i diverses antologies sobre figures destacades de l’anarquisme mundial, com ara La vida amorosa de Lord Byron (1952), La enseñanza laica ante la racionalista. La Escuela Moderna (1960, amb Costa Iscar), Ronda de la luna. Cuento(1960, amb Campio Carpio), Discusiones sobre ¿qué es el anarquismo? (1960, amb Formós Plaja), Excursión sobre los fundamentos del anarquismo. Albores del anarquismo (1961, amb George Woodcock i introducció de Víctor García), Determinismo y voluntarismo. Polémica (1966), Marxismo y anarquismo (1972), Ricardo Flores Magón (1976), William Godwin. Su vida y su obra (1977), La moral del apoyo mutuo (1977), El pensamiento de Pedro Kropotkin (1978), El pensamiento de Malatesta (1979), El pensamiento de Miguel Bakunin (1979), El pensamiento de Ricardo Mella (1979), Narraciones y cuentos anarquistas (1979, amb Salvador Hernández), El pensamiento de Sebastián Faure (1980), La obra constructiva de la Revolución española (1982, amb altres), ¿Qué es el anarquismo? (1985, amb pròleg d’Ignasi de Llorens), etc. Sa companya fou Maria Rosell Rosell, filla d’una família anarquista de Rubí, que col·laborà en Tierra y Libertad de Mèxic. Benjamín va morir el 5 d’abril de 1988 a la Ciutat de Mèxic i fou enterrat l’endemà al Panteó Espanyol del Districte Federal.

———————————————————————————-  

CANO RUIZ, TOMAS F.: [La Unión, 13-10-1901 / Murcia, 1986]. Periodista, mestre racionalista i propagandista anarquista i anarcosindicalista, també conegut com Altea, i feia servir a voltes el sobrenom de José Altamira Roca. Fou membre d’una coneguda molt humil família anarquista, entre els quals destaquen sos germans Benjamín, Vicente i Juan. En 1915 començà a col·laborar amb el periòdic anarquista El Rebelde i l’any següent durant unes vacances a Melilla, conegué Rueda i Paulino Díez, essent expulsat per les autoritats militars de la plaça africana. Afiliat a la CNT, en 1918 participà en la Campanya Nacional de Propaganda Anarquista a Múrcia. El desembre de 1919 assistí al II Congrés de la CNT a Madrid. Entre 1919 i 1920 visqué a Barcelona, on milità en la CNT i en la Federació Nacional de Grups Anarquistes. En aquesta època va fer mítings amb Salvador Seguí i formà part –amb Simó Piera Pagès, Josep Molins, Andreu Nin i Gener Minguet– del Comitè Nacional clandestí de la CNT, però fou detingut gairebé immediatament. També en 1920 assistí a un acte antirepressiu amb la UGT a Granada. El 28 d’octubre de 1920 va ser detingut en qualitat de delegat de la CNT del barri barceloní de Gràcia amb segells, carnets confederals i documents. Per guanyar-se la vida feia, en aquest període, de forner a Barcelona. El 28 de maig de 1921 va ser detingut al Sindicat Únic del Ram de la Construcció de Barcelona, clausurat aleshores per les autoritats, en qualitat de membre de Comitè Pro-Presos, amb segells, rebuts de cotitzacions i textos i fullets subversius. Entre l’11 i el 12 de juny de 1922 participà en la Conferència de Saragossa. Aquest any va fer mítings amb Ginés Ros per la zona del llevant peninsular. Per aquest temps va ser requerit per diversos jutjats de Barcelona i de València per delictes d’estafa. El 16 de novembre de 1922, arran del robatori de 66.900 pessetes al caixer i a uns empleats de la Companyia Arrendatària de Tabacs a València aquell mateix dia quan pretenien ingressar els diners al Banc d’Espanya, va ser detingut amb Vicente Altamira i José Miró Lázaro acusats d’haver perpetrat aquest delicte i de pertànyer al grup d’acció «Brazo y Cerebro» de València. Sense judici, va ser tancat un temps i sortí en llibertat provisional. En aquests anys col·laborà en Alba Social, Redención y Estudios. En 1927 participà en la fundació de la FAI i, amb Pedro Vargas, en una campanya exigint llibertats públiques (Alzira, Burriana, etc.). El 29 de novembre de 1928 començà el judici per l’atracament a mà armada de novembre de 1922, considerat l’últim judici de l’època del pistolerisme. A ell, a José María Tadeo Navarro i a Francisco García García, se’ls demanà 12 anys i un dia de cadena temporal per atracament, més sis mesos i 250 pessetes de multa per ús il·lícit d’armes; a Eustaquio Teruel Sánchez, sis anys i un dia de presó major; i a Manuel López Rigel, nou anys de presó correccional. El 27 de novembre de 1928 la sentència el condemnà a 10 anys de presidi major per atracament i a dos mesos i un dia per ús de nom fals, a més d’indemnitzar amb 278.750 pessetes a la tabaquera, a més d’una condemna per injuries a la magistratura en el periòdic Cultura Proletaria de Nova York. En sortir de la presó s’exilià, amb sa mare, Maria Ruiz, i sos germans, primer a París, on fou secretari de la Federació Anarquista del Sena, i després a Alger. En 1930 tornà a Barcelona, on dirigí Tierra y Libertad. En 1931 fou redactor de Solidaridad Obrera, publicació que més tard, amb Felipe Alaiz, dirigí. El 5 de juliol de 1931 participà en un míting anarquista al Palau de Belles Arts de Barcelona, organitzat per CNT, amb Francisco Ascaso, Santiago Bilbao, Mariano Durruti i Arturo Perera, per protestar contra la carestia de la vida. En aquesta època va fer ocasionalment de professor a l’Acadèmia Pestalozzi que dirigia Pilar Grangel. Durant la II República portà a terme una intensa tasca periodística, faceta que compaginà amb la realització de conferències i mítings. Entre maig i juny de 1931 assistí a la Conferència catalana, on va proposar que la FAI fos convidada al proper congrés de la CNT, proposició que va ser acceptada. L’agost d’aquell any participà, amb Joan García Oliver i Gregorio Jover, en el míting pro presos realitzat al Palau de les Arts Industrials de Barcelona. El 13 d’octubre de 1931 parlà, juntament amb Ramón Acín i Antonio Martínez Novella, en un míting al Teatre Principal d’Osca per celebrar la legalització d’aquest sindicat a la ciutat. Arran del Ple Regional de Sindicats de Catalunya, celebrat a Barcelona entre l’11 i el 13 d’octubre de 1931, va ser nomenat membre del consell de redacció de Solidaridad Obrera. El gener 1932, arran de la insurrecció de l’Alt Llobregat, va ser detingut amb la resta de membres d’aquest consell i fou tancat al vaixell «Buenos Aires», per ser deportat amb Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso –amb aquest dos organitzà una vaga de fam al vaixell i per la qual cosa van ser separats a compartiments aïllats de la resta dels companys confinats– i molts altres a Bata i a Fuerteventura fins al setembre. Desprès intervingué en el míting de la FAI a Barcelona i en diversos actes celebrats a Alcoi i a Sant Adrià de Besòs. Durant aquest ùltim tram de 1932, amb Sebastián Ballesta, José Pastor, Serafín Aliaga i altres, fundà les JJLL d’Alacant, i fins al 1934, amb son germà Benjamín, participà en l’Agrupació Pro-Escoles Racionalistes d’Alacant i ambdós varen fer classes a les dues escoles racionalistes que funcionaven en aquesta ciutat, la del carrer Mestre Marquès, promoguda per l’Ateneu Llibertari d’Alacant, i la situada al barri de Sant Gabriel, al voltant del Sindicat Ferroviari de la CNT i de les JJLL. El 9 de maig de 1933 resultà greument ferit, i un company seu (Manuel Martínez Castellanos) mort, en un xoc amb la policia durant una vaga al port d’Alacant, en el qual morí l’agent Vicente Aracil Cortés; d’aquesta topada li quedà esguerrada la mà dreta. El juliol repren les tasques de propaganda amb un mitin confederal a Torrevieja i l’octubre a un acte conmemoratiu del pedagog Ferrer Guardia a la Casa de la Republica del barri de Carolines, pero nomès unes setmanes desprès empressonat per carrècs que sumaven 3 anys. El judici va tenir lloc a Alacant el gener i va ser absolt juntament amb el seu germà Ramón. En aquell mateix 1934 va ser nomenat secretari del Comitè Peninsular de la FAI, i es dedicà a tasques de difussió de l’ensenyança racionalista des de les pàgines de La Soli. En 1935 entrà en el Comitè Peninsular de la FAI, formà part de la redacció de Liberación, encapçalà l’iniciativa per construir un hospital proletari, alhora que dirigia el periòdic La Voz Confederal, òrgan de la CNT i de la FAI fins que el 2 de juny de 1935 va ser detingut a Barcelona, juntament amb altres sis companys que treballaven a dues impremtes clandestines, i poc després -agost- traslladat a Alacant per ser novament processat. El 18 de novembre participà en un míting d’afirmació confederal contra la guerra a la Plaça de Toros de València, organitzat pels Sindicats Únics de la CNT, amb Manuel Pérez Feliu, Pau Monllor, José Villaverde i Francisco Ascaso. El cop militar feixista de juliol de 1936 el va sorprendre a Madrid i va treballar com corrector en el periódico CNT, fins que el setembre torná a Alacant per representar a la FAI en el Consell municipal. A l’octubre presideix un mitin d’afirmació confederal antifascista al Salón Moderno, amb la presencia de Pedro Falomir i Juan López, i un altre semblant el desembre, amb la presencia de Serafín Aliaga, Federica Montseny i Mariano R. Vazquez. Durant l’any seguent, desprès d’una accidentada manifestació a Alacant el febrer, va ser un dels representants de «Els Amics de Mèxic» a Alacant en un acte celebrat a Elx en març, i tambè milità a Múrcia i criticà duríssimament la fugida de Madrid del Govern republicà i el governamentalisme confederal. Colaborador del diari anarquista alicanti Liberación. L’abril de 1937 representà el Sindicat de Professions Liberals d’Alacant en el Ple Regional de Llevant. També fou mestre racionalista en una escola d’Alacant i delegat municipal de primera ensenyança, 30-09-1936. Entre 1937 i 1939 dirigí el periòdic Confederación. En 1938 va ser nomenat delegat del Consell Nacional de la Infància Evacuada del Ministeri d’Instrucció Pública i Sanitat a Múrcia, 27-10-1938; i participá al Congrès nacional de les JJLL de l’octubre a Barcelona en nom del CR de Catalunya. Durant els anys bèl·lics també va fer diversos mítings i conferències –Villarreal (1937), València (1937 i 1938), etc. El 27 de gener de 1939 va ser elegit membre del Consell Municipal de València per la FAI. Amb el triomf feixista, va ingressar al Reformatori d’Alacant el 18-06-1939 i va assistir a consells de guerra el 22-11-1939, el 09-04, 23-11 i 18-12-1940, sent condemnat a l’última data a 20 anys de reclusió menor. El 15-07-1943 va obtenir la llibertat condicional, amb desterrament a Alfajar (Tarragona) -se li va autoritzar a tornar a València el 21-08-1943- i se li va concedir l’indult el 09-04-1946. Desprès d’un temps fent de professor, va creuar els Pirineus. A l’exili ocupà càrrecs de responsabilitat orgànica i dirigí publicacions. Durant els anys posteriors recorregué Amèrica, s’establì un temps a La Paz i després s’instal·là a París treballant com a professor de castellà a Nanterre. Durant els anys posteriors recorregué Amèrica i després s’instal·là a París com a professor de castellà a Nanterre. Durant aquests anys d’exili va defensar Indalecio Prieto i fins i tot s’afilià al PSOE, fets que van decebre força molts companys encara que després corregís. En 1962 i 1971 va fer conferències a París. En 1974 fou nomenat secretari de la Regional de Llevant de la CNT de l’Exili. Instal·lat a Les Lilas, va fer conferències arreu. Després de la mort del dictador, féu classes en escoles d’estiu a Múrcia. En 1983 s’establí a València i posteriorment a Múrcia. Trobem articles seus en nombroses publicacions periòdiques, com ara Ação Directa, Adarga, Aurora, A Batalha, Cenit, Le Combat Syndicaliste, A Comuna, ¡Desperdad!, España fuera de España, Espoir, Estudios, Los Galeotes, Liberación, Manha, Mujeres Libres, Nueva Humanidad, Ruta, Solidaridad Humana, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, La Voz de las Artes Blancas, Umbral, etc. Ajudà Manuel Buenacasa en la seva història del moviment obrer i col·laborà en l’edició castellana de l’Enciclopedia Anarquista. És autor de Nuestra odisea en Villa Cisneros, Recordando a Antero de Quental, Recordando a Francisco Giner de los Ríos, La FAI y los momentos actuales (1937), El Cantón de Cartagena (1973), Binomio CNT-FAI. 19 de julio de 1936 (1975, amb Eleuterio Quintanilla i Antoni García Lamolla), Homenaje a Ferrer Guardia, fundador de La Escuela Moderna (1976), Cuestiones ibéricas (c. 1977), La Commune de París (1871) (1977), Zarabanda insular (1977), Doña Anastasia (1979), Memorial de Chicago (1979), Miguel Bakunin. Su vida y su obra (1980), Homéricas regionales (1981), Escuela de verano (1982), etc. Pensem que la foto adjuntada, tot i que va apereixer la foto a una revista que afirmava pertanyia a Vicente Cano Ruiz, el mateix Tomás va escriure a la revista per acusarlos de difamació i falsetat, i afirmant que era ell. Era gendre de Santiago García, militant confederal asessinat per pistolers monàrquics el decembre de 1930. Al seu poble natal un carrer porta al seu nom.

———————————————————————————-

CANO RUIZ, VICENTE: [La Unión, 1894]. Vendedor ambulante y militante confederal en Alicante. Despuès de la guerra ingresó en el Reformatorio de Alicante el 12-05-1939 desde el Juzgado Militar de Guardia. Un Consejo de guerra celebrado en Alicante el 26-06-1939 le condenó a 6 años y 1 día de prisión mayor. El 13-03-1940 fue trasladado desde el Reformatorio de Alicante a la prisión Central de Orihuela. Obtuvo la prisión atenuada el 13-08-1940. El 17-06-1944 se le conmutó al pena por la de tres años de prisión menor. Al salir en libertad condicional de fecha indeterminada quedó en paradero desconocido.

———————————————————————————- 

CANTÓ CANTÓ, JUAN: Dirigent obrer a Alcoi que el 1908 era president de la Societat de Metal·lúrgics, vocal suplent en la Comissió de Reformes Socials i tresorer de la societat musical Lirico-Moderna. A l’octubre de 1913, secretari de la Societat d’Oficis Varis La Piqueta.

———————————————————————————-

CANTÓ MIRA, ANTONIO: [Alcoi, 1900]. Cenetista en Barcelona, trabajador de la empresa Alena. Durante la guerra conserje del colegio de farmaceúticos. Apresado tras la guerra, pasó por un campo de concentración en Tarragona, siendo juzgado en julio y liberado poco después.

———————————————————————————-

CANTÓ MIRA, LORENZO: [¿Novelda?, 1896]. También Mora de segundo apellido. Ebanista confederal residente en Barcelona. Repetidas detenciones, en febrero de 1920 acusado de reunión clandestina, y de nuevo en septiembre en Novelda, tras el atentado contra el conde de Salvatierra.

———————————————————————————-

C00_ConsejoTecnicoSindicatoIndustriaTextilFabrilAlcoyANTÓ MIRALLES, ROGELIO: [Alcoi, 1884 / 1940]. Teixidor i dirigent socialista a Alcoi. Sembla que va arrivar a Alcoi a principis de segle, procedent de Terrassa com a consequència d’una vaga del tèxtil que va haber-hi a aquella localitat. El juny de 1905 primer president i confundador del sindicat de l’Art fabril en Llana. Sembla que era socialista, donat que fou dirigent del setmanari Conciencia Obrera, de la Juventut i la Agrupación Socialista locals d’Alcoi, de la Mutualidad Obrera i varies societats obreres. Va representar a la Societat de Teixidors Mecànics La Única d’Alcoi al Congrès Obrer celebrat a Barcelona entre el 30 d’octubre i el 1 de novembre de 1910, on es constituí la CNT. Va formar part de la cinquena ponència que va estudiar els mitjans per a aconseguir la jornada de vuit hores, el salari mìnim, el carácter de les vagues generals i la solidaritat entre les societats federades davant la repressió de la força pùblica. També penguè part destacada al congrés de l’any seguent. Prova de la seua movilitat entre Catalunya i Alacant es troba a començaments de 1910 quan pertanyia a la comissió pro-pressos a Terrassa i tambè va intervenir en diversos mitins en esta ciutat per demanar la llibertat dels detinguts arran de la vaga general de septembre de 1911, i poc després integrant en el mateix organisme a Alcoi, a principis de 1912. Per aquelles mateixes dates, l’Agrupació Socialista d’Alcoi l’envià a Banyeres per organitzar els obrers paperers d’aquella i intensificà la seua militancia socialista i cooperativista. Va col·laborar també en la formalització de les agrupacions locals de Onil i Castalla. Col·laboracions a Conciencia Obrera, 1912-1914. Triat concejal el 1913, destacà per la seua oposició a la guerra de Marroc. Va patir processaments, el 1912 per encapçalar la vaga en Banyeres del paperers, el 1916 per no treures la gorra davant d’una processió o el 1919 per recolçar una vaga en solidaritat amb els obrers catalans. A causa de la seva participació en la vaga general d’agost de 1917, va patir deportació, i el 1919 va ser processat de nou per liderar una vaga en solidaritat amb els obrers catalans, encara que la causa es va sobreseure en 1920. Va representar a les societats obreres d’Alcoi en alguns congresos de l’UGT i el PSOE i sembla que des d’una possició crítica, sempre solidari amb els presos polìtics. Va presidir la comissió alcoiana al enterrament de Pablo Iglesias a Madrid. El 1927 al capdavant de les protestes obreres pels abusos patronals al tèxtil i a la comissió encarregada per negociar. El 1929 va prendre part a l’assemblea pro-reorganització del ram i en els debats sobre els tribunals industrials. Durant els anys de la guerra apareix com a director de delegació alcoiana de la Caixa de Previsió Social i vinculat al Sindicat de l’Industria Textil i Fabril. També va ser cap d’abastiments del Manicomi Provincial fins al final de la guerra. Va morir poc desprès.

———————————————————————————-

CANTÓ PEIDRÓ, REMIGIO: Confederal i metalùrgic alcoià. En 1911 era vocal de la Societat de Metalùrgics d’Alcoi. Durant la revolució desenvolupà un important paper al costat de Santamaría i Bou en el metal socialitzat alcoià.

———————————————————————————-

CANTÓ REIG, BRUNO: [Cocentaina, 11-09-1911 / 1952]. Confederal, ateneista y naturista conocido por Brunet. Encerrado tras la guerra en un campo de concentración de Castellón.

———————————————————————————- 

CANTÓ RICO, JOSÉ: [Monòver, 1913 / Alicante 12-02-1942]. Alias Cullá. Marbrer i militant confederal a Monòver des dels anys republicans. Milicià de la 115 Brigada Mixta. Al final de la guerra fou detingut al seu poble el 14-07-1939 i internado en el campo de concentración de Monóvar. Pasó luego a la cárcel de Alcoi el 18-08-1939. Va ser traslladat a la presó d’Alacant el 06-11-1941, on va ser jutjat el 27-11-1941 i condemnat a mort, acusat de pendre part en l’afusellament de dos soldats que intentaren pasar a les files franquistes en el front de Toledo. Va ser afusellat el 12 de febrer de 1942.

———————————————————————————-

CANTÓ RI00_JuanCantó-als18anysCO, JUAN: [Monòver, 1905 / Veracruz, 01-06-1967]. Alias Cullá. Barber i militant confederal de Monòver des dels anys republicans. Va asolir càrrecs al Consell Municipal durant la guerra i fou membre destacat del proces col·lectivitzador als camps de Monòver integrat a la Col·lectivitat de treballadors camperols, al capdavant del Consell d’Agricultura-CNT i com secretari del consell d’administració de la Fàbrica de licors socialitzats, 14-11-1936. Com a membre del Comité d’Incautacions-CNT, des de novembre de 1936 fins al març de 1938, va ser secretari dels consells d’administració i socialització dels bens de Leoncio Corbi Poveda i de Faustino Verdú Rico, 14-11-1936. Tambè vocal de la Comisió d’Ordre Públic. Incorporat al front amb el grau de tinent de Sanitat. Exiliat a Mèxic, va tenir força resò com escultor (obra entre Veracruz i capital federal). En 1947 organizat a la regional del Levant dins de l’Agrupació CNT de Mèxic. El 1966 era membre de l’Agrupació de Militants de CNT en l’exili. Asesinat amb la seua dona a Veracruz, 01-06-1967.

———————————————————————————-

CANTÓ RICO, SILVESTRE: [Monòver, 1910]. Zapatero i electricista afiliat a la CNT des de 1932, conegut com Botones. Durant la guerra va participar en l’incautació de la fàbrica de sabons i va ser membre de Comitè d’Ordre Públic. Va exercir com carabiner, pel que va fer controls i guàrdies a la presó local. Després va ingressar voluntari en l’exèrcit republicà. Va ser capturat el 18-04-1939 i internat en el camp de concentració de Monòver, passant al Reformatori d’Alacant el 11-03-1940. Un consell de guerra celebrat allà el 15-03-1940 el va condemnar a 30 anys de reclusió. El 21-06-1943 va ser traslladat a la presó de Novelda, i es va ordenar el seu trasllat a Sevilla, però des de la presó de Novelda es va demanar -i es va aconseguir- que s’anul·lara aquest trasllat perquè estava malalt i a més eren necessaris els seus coneixements en el taller de buidatge d’escaiola. Va sortir en llibertat condicional de la presó de Novelda el 21-12-1945 i va fixar residència a Elda. Va rebre l’indult el 11-06-1946.

———————————————————————————-

CAÑAVATE CONESA, GINÉS: [Portman, 1903 / Orihuela, 17-11-1939]. Zapatero y herrero en Elche. Militante de UGT y del PCE. Fue presidente del Sindicato de la Alpargata y secretario de agitación y propaganda del PCE desde 1934. Formó parte del comité de organización de las Milicias Antifascistas de Elche, marchó voluntario y fue elegido capitán del Batallón Elche. Formó parte de la 42 Brigada Mixta, propuesto para el ascenso a comandante, donde combatió el golpe de Casado en marzo de 1939. Fue detenido en el puerto de Alicante, e ingresó en la cárcel de Orihuela desde el campo de concentración de Albatera el 15-04-1939; siendo enviado a la prisión de Elche el 27-05-1939. Un Consejo de guerra celebrado allí el 14-09-1939 le condenó a muerte. El 24-10-1939 pasó al Reformatorio de Alicante y fue fusilado el 17-11-1939. Posteriormente, le llegó el indulto.

———————————————————————————-

CAÑIZARES, ANTONIO: [Villena, 1894 / Combs-La-Ville, 01-12-1956]. Militante confederal de la FL de Sitges antes de la Revolución. Tras la derrota, exiliado en Combs-La-Ville donde fue fundador de la FL, a la que pertenecía en el momento de su muerte. Puede ser el mismo que figura como secretario de jurídica del comité departamental de la CNT ortodoxa de Seine-Marne en 1946.

———————————————————————————-

CAÑIZARES AMORÓS, JACINTO: [Villena / Alicante 12-02-1942]. Confederal fusilado por el fascio. 

———————————————————————————-

Fco Cañizares Amoros_noviembre de 1938_revista FirmezaCAÑIZARES AMORÓS, FRANCISCO: [Villena, 1909 / Alicante 12-02-1942]. También Jacinto. Peluquero-barbero y socialista de Villena desde los años republicanos, participó en los altercados con la guardia civil en octubre de 1934. Después del 19 de julio, integró la expedición miliciana que tomó Almansa y Albacete. Incorporado el 25 de septiembre de 1936 al Batallón Alicante Rojo, frente de Guadalajara, como teniente al mando de la 2ª compañía del primer Batallón. Tras un periodo en Villena para recuperarse de sus heridas en combate, 18-04-1937, y tras pasar por la Escuela Popular de Guerra, volvería al frente de Guadalajara alcanzando el grado de comandante de la 2ª compañía del 281 Batallón, 71 Brigada Mixta. Detenido al final de la guerra, en noviembre de 1939 estaba encarcelado en Villena. Ingresó en la cárcel de Monòver desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y fue enviado al Reformatorio de Alicante el 04-03-1940. El 08-03, el 24-07-1940 y el 18-12-1941 asistió a un consejo de guerra que le condenó a muerte, siendo fusilado el 12-02-1942.

———————————————————————————-

CARB012_EusebiCarbóÓ CARBÓ, EUSEBIO: [Palamós, 13-12-1883 / Ciutat de Mèxic, 16-01-1958]. Nascut en una família republicana federalista i anticlerical, Eusebi Carbó Carbó –signava Eusebi C. Carbó, va militar en les Joventuts Federals, però va evolucionar ràpidament cap a l’anarquisme després de llegir Godwin, Proudhon, Kropotkin i Bakunin. Quan tenia 18 anys -1901- s’esmenta que va ser empresonat per primer cop, i pot ser tinga relació amb les seues activitats lligades als esmentats cercles federalistes de Palamós, com diu Hermoso Plaja, o a les activitats del grup racionalista Germinal, en nom de qui parla el dia del soterrament laíc de sa mare el 1901. A la tardor del 1902, treballant a l’industria local i de segur adscrit a la Federació corcho-taponera, alhora que poper al grup Solidaritat a Palamós, que se proposava l’edició d’un periòdic. El 1903 a la comarca de La Bisbal, i se uneix lliurement a Luisa Garriga. El 1905 el trobem per primera vegada a Barcelona, al voltant del grup Avenir. Carbó fou detungut el novembre de 1906 a la frontera de França, el procesaren per varis delictes pendents, i el condenaren a 10 anys. Al final de l’estiu de 1910, en llibertat condicional, se diu que duia uns mesos a Barcelona treballant a una fábrica de taps de suro, i posiblement relacionat amb l’Ateneu Sindicalista. El 10 de setembre de 1910, durant la conmemoració del aniversari del afusellament del carboner García i de Ferrer Guardia al cementeri de Montjuich, fou detingut juntament amb d’altres  militants anarquistes després d’un enfrontament en els radicals de Lerroux. No va ser alliberat i desterrat fins al 22 de desembre. Aleshores, apareix establert a Asti -Italia- fins que, després de l’assesinat de Canalejas va ser expulsat a Espanya, d’on va tenir que martxar davant les dificultats per aconseguir faena. Finalment se traslladà a Marsella a principis del 1913, on el trobem a actiu a la Comisió Pro-Amnistía i força vigilat per la policía fins que, amb l’esclat de la primera guerra mundial, fou expulsat de Francia. De tornada a la península a finals del 1914, participà en la publicació Reivindicació, que primer es va editar a Sabadell i posteriorment a Barcelona. També aleshores va assistir al Congrés de Ferrol en representació de Solidaridad Obrera, i va fer una gira de mítings per Galícia amb Castiñeira i López Bouza. A finals d’any, viatjà a Elda per estructurar la Federación de Grups Anarquistes del Llevant, donar una nova dimensió a la publicació local La Guerra Social i consolidar el projecte sindicalista i educatiu de La Racional, societat de aparadores i sabaters. El maig de 1916 visità Valencia com a profesor de l’Escola racionalista de Valladolid, participá en l’assamblea nacional obrera i va estar fent propaganda anarquista i racionalista al llarg de l’estiu, fins que va ser detingut i expulsat pel gobernador civil a l’agost. Eixe mateix any va assistir amb Mauro Bajatierra al Congrés de la UGT i va ser membre del grup «Los Iguales». En 1918 va participar en la Conferència Internacional del Treball de Ginebra, en el VI Congrés de la Federació Nacional d’Agricultors a València defensant la línia dura i al Congrés Nacional Anarquista de Barcelona en representació de Llevant. El gener de 1919 fou traslladat empressonat des de València al vaixell Pelayo, acoraçat en reparació anclat al port de Barcelona i protegit per submarins alemans; que feia de pressó flotant per una trentena de destacats militants sindicals. En 1919 va ser nomenat delegat per entrevistar-se amb les organitzacions sindicals Italianes i es va posar al front de Solidaridad Obrera de València. En representació de la Confederació Regional de Llevant va assistir a Madrid el desembre de 1919 al Segon Congrés de la CNT, on va ser un dels 24 signants del dictamen sobre la definició ideològica de la CNT, que declarava «la finalitat que persegueix la CNT és el Comunisme Llibertari», a més d’intervenir en la ponència sobre propaganda, defensar la Revolució russa com a superació de la socialdemocràcia –va ser nomenat per anar a Rússia amb Pestaña i Quemades, però va estar detingut a Italia toto just desprès del congrés– i va combatre les tesis de Quintanilla. Durant els anys posteriors es va caracteritzar per representar la tendència més anarquista i des del 1921 va condemnar la dictadura del proletariat. Entre 1921 i 1923 va estar pres a València processat pel «Cas Conde de Salvatierra». En 1922 va dirigir Cultura y Acción a Saragossa. Durant la Dictadura de Primo de Rivera es va exiliar a Perpinyà, on va fer de taxista, però mantenint una intensa activitat política. Així, va participar en el complot de Prats de Molló. Va tenir amistat amb Malatesta, Borghi, Fabbri, i va ser amic personal de Joan Peiró. Va participar en la controvèrsia que va enfrontar Peiró i Pestaña. En 1927 va signar el manifest en defensa de la CNT. El març de 1930 va ser un dels signants del «Manifest d’Intel·ligència Republicana», i també redactor de La Guerra Social. Aleshores, col·laborant amb el Centre Enciclopèdic de Cultura, eixemple de la emergència editorial post-dictadura, asociat a Manuel Navarro i Alfredo Meseguer. En la Conferència Regional de la CNT de Catalunya (Barcelona, 6 de juliol de 1930), va ser nomenat redactor de Solidaridad Obrera, dirigida per Peiró. Va participar en la Conferència de la Confederació Regional del Treball de Catalunya, celebrada a Barcelona entre el 31 de maig i 1 de juny de 1931. Entre el 10 i el 16 de juny de 1931 va presidir a Madrid la novena sessió del Tercer Congrés Confederal de la CNT, on va ser elegit delegat per assistir al Congrés de l’AIT. L’agost de 1931 va assistir a Barcelona al Ple de Sindicats de la CRTC. Es va instal·lar a València, on va ser redactor del periòdic Solidaridad Obrera d’aquella ciutat. Les seves activitats i les seves opinions el portaren repetidament a la presó, on s’hi passà un total de deu anys repartits entre seixanta empresonaments. En 1933, des de la secretaria de l’AIT amb Schapiro, es va oposar a la supremacia de la FAI i va rebutjar representar la FAI en el Comitè Revolucionari de Saragossa. En 1934 es va entrevistar amb Companys en nom de la CNT i va formar part de la comissió encarregada de recollir els infants dels vaguistes de Saragossa. El 23 de juny de 1934 a Madrid va representar Catalunya en el Ple Nacional de Regionals, on va polemitzar amb José M. Martínez sobre l’aliancisme asturià al qual s’oposava. Es va integrar en la redacció de Solidaridad Obrera amb Felipe Alaiz. El 1935 va crear el setmanari Más Lejos, on va defensar la no intervenció de la CNT a les eleccions del febrer de 1936, postura que li va suposar l’enfrontament amb sectors de la direcció. Abans d’esclatar la guerra des de la Secretaria de l’AIT va reafirmar l’ortodòxia anarcosindicalista, però durant el conflicte bèl·lic va ocupar càrrecs polítics: vocal del Consell d’Economia i del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, i càrrecs en el Ministeri d’Educació i Instrucció. Entre 1937 i 1938 va dirigir el diari de la CNT en català Catalunya. Fou l’animador, amb Armand Schoffer, Fosca Corsinovi i Enrico Zambonini, de la Colònia Infantil «L’Adunata dei Refrattari», que fou finançada gràcies a una «col·lecta intercontinental» organitzada per la revista italoamericana L’Adunata dei Refrattari i que va ser inaugurada el 7 de novembre de 1938 a Pins del Vallès –actual Sant Cugat del Vallès– i que assistia sanitàriament i pedagògicament una trentena d’orfes espanyols de guerra. Exiliat a França i després a Santo Domingo en 1940, va establir-se a Mèxic. En 1943 va ocupar la secretaria de CNT i es va oposar a les tesis de García Oliver des de la nova FAI. En 1945 va ser secretari de la Delegació General de la CNT a Mèxic i va refusar el càrrec de ministre del Govern Giral de la República espanyola en l’exili. Després la faceta periodística va predominar, sempre, però, al servei del seu ideal anarquista. Va fer servir nombrosos pseudònims, com ara XXX, Mario Negro, Gustavo, Simplicio, Negresco, H. Horizonte, Romano, Rodrigo, Gran Orador, etc. Va publicar, entre altres llibres, Gestas magníficas, Interviú con el gran revolucionario Enrique Malatesta (1921), En linia recta. El naturismo y el problema naturista (1930), La bancarrota fraudulenta del marxismo (1941), La Reconstrucción de España: sus problemas económicos, políticos y morales (1945). Va traduir diversos autors italians, com ara Malatesta (La revolución en Italia: nuestra opinión para su triunfo) o Leo Weiczen-Giuliani (Historia del socialismo europeo en el siglo XX). Sa companya va ser Margarita Gironella. Eusebi Carbó Carbó, periodista i agitador irreductible, la seua dedicació a la propaganda anarcosindicalista i anarquista li va comportar l’empresonament 38 vegades al llarg de la seva vida; i tot i que mai va ser processat, en total va passar deu anys entre reixes. Eusebi Carbó va morir el 16 de gener de 1958 a Ciutat de Mèxic.

———————————————————————————-

CARBONELL, RAFAEL: Secretario del Sindicato de la Construcción de Alicante en 1931. Englobado en la corriente confederal Treintista, fue presidente del Centro de Estudios Sociales de Alicante de la calle Zaragoza, 1933. Uno del mismo nombre, adscrito al SUT de Verdegas, miliciano confederal de artillería en el frente de Guadalajara, 1937.

———————————————————————————-

CARBONELL JAVALOYES, VICENTE: [Relleu, 1906 / ¿?]. Confederal y faista, minero en Figols. Intervino en la huelga revolucionaria de enero de 1932. En los años siguientes parece que dejó de militar, pero sublevados los fascistas, se enroló en la Columna Durruti y a su vuelta formó en la junta de CNT y fue delegado del comité en las minas. Detenido al final de la guerra en Figueras, logró llegar a Francia, siendo internado en el campo de concentración de Vernet. El fascio lo condenó a 20 años en ausencia y en 1950 se le sobreseyó el expediente.

———————————————————————————-

CARBONELL MIRA, BENJAMÍN: [Jijona, 08-02-1916 / Alicante, 22-02-1941]. Zapatero socialista y luego confederal en Jijona. Afiliado a las JSU en los años republicanos y al Radio Comunista de Jijona desde agosto de 1936. Pasó a las filas confederales en septiembre, convirtiéndose en corresponsal administrativo de los periódicos CNT, Liberación, Fragua Social, Solidaridad Obrera y Política, que vendía y en los que colaboró. Secretario de Solidaridad Internacional Antifascista de Jijona, 07-01-1938. Ingresó en el campo de concentración de Dénia el 08-08-1939 y el 23-04-1940 fue enviado al Reformatorio de Alicante. Un consejo de guerra en Alicante el 07-02-1941 le condenó a 12 años de reclusión. Murió en la cárcel en febrero de 1941.

———————————————————————————-

CARBONELL MIRALLES, ANTONIO: [Alcoy, 1897]. Perruquer Barber d’Alcoi. Secretari tresorer del Comitè de Control de les barberies Socialitzades-CNT d’Alcoi. Després de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 26-05-1939. Un consell de guerra celebrat el 09-10-1939 a Alcoi el va condemnar a dotze anys de presó. El 11-03-1940 va passar al Reformatori d’Alacant. En llibertat condicional des del 01-03-1943, sotmès a el control de la Junta local de llibertat vigilada.

———————————————————————————-

CÁRCELES MORALES, JESÚS: [Rojales, 1917]. Jornalero y militante de las JJLL de Rojales durante la revolución. Colaboraciones en Nuevo Rumbo, 1937. Al acabar la guerra ingresó en el Reformatorio de Alicante el 24-05-1939, y el 15-09-1939 fue enviado a la cárcel de Orihuela.

———————————————————————————-

CARDONA BONMATÍ, JUAN: [Elx, 1895]. Empleat municipal i militant de el Partit Radical i de la CNT. En els anys republicans va ser el fundador de el Centre Republicà Radical. Durant la guerra a Barcelona, ​​com president de el Comitè de Control-CNT de la indústria col·lectivitzada de Carles Roca Torner, en la qual no va ser readmès a l’acabar la guerra.

———————————————————————————-

CARPENA NAVARRO, PASCUALA: Confederal de Villena. Tesorera de la Colectividad de la fábrica de géneros de punto de Camilo Casanova desde el 31 de diciembre de 1936.

———————————————————————————-

CARPIO GONZÁLEZ, MIGUEL: [Elda, 05-04-1910]. Zapatero anarquista de Elda, amante de los libros, pacifista, puntal del Ateneo Popular en los años republicanos. Colaboraciones en La Voz del Pueblo, 1928, y redactor de Proa, 1932. Tras el 19 de julio fue concejal, teniendo a su cargo las comisiones de Cultura, Instrucción Pública y Asistencia Social, así como la intervención en los Espectáculos Públicos que habían sido incautados. Luego se incorporó voluntario a filas, alcanzó la graduación de teniente en junio de 1938, en la Escuela Popular de Guerra, y participó en las operaciones militares de Cataluña. Al terminar la guerra fue apresado el 06-01-1939, ingresando el 03-08-1940 en la prisión de Novelda desde Elda. Pasó al Reformatorio de Alicante el 21-12-1940. Un consejo de guerra en Alicante del 01-02-1941 le condenó a 20 años de reclusión menor. El 11-12-1942 pasó a la cárcel de Novelda, obteniendo la libertad condicional el 05-05-1943. Se empleó entonces en la fábrica de calzado de “Hijo de Vicente Gil Alcaraz”. Reingresó en el Reformatorio de Alicante el 05-12-1947, acusado de intentar reorganizar la CNT-FAI, pasó a disposición militar el 17-12, siendo procesado el 28-02-1948. Salió en libertad el 03-08-1948.

———————————————————————————-

CARRASCO, RICARDO: Sindicalista alacantí que era fill d’un factor ferroviari de la MAZ. Provinent dels entorns radicals i lliurepensadors, el 1910 frequentava la societat espiritista La Caridad, i apareix com a delegat de propaganda el 1913. Proper a la societat La Feminista, prenguè part al acte del segon aniversari de la seu fundació el gener de 1913. Sembla que va pasarse al sindicalisme revolucionari i el 1919 pren part a diversos mitins pels ferroviaris.

———————————————————————————-

puerto-alicanteCARRASCO BELMONTE, FRANCISCO: Anarquista, sindicalista i naturista alacantí, que el 1912 va començar la seua militància prop dels socialistes d’Alacant. A poc a poc se va decantar pel sindicalisme revolucionari i ja al 1917 figura als cartells societaris de la Casa del Poble, sembla que vinculat als treballadors del port, La Marítima. Tanmateix, pren part al congrès provincial de la CNT d’Alacant el 1919 i desprès al nacional del teatre de la Comedia a Madrid en nom de la Federació Local. Detingut a principis del 1920, Dupuy el va deportar a Cuenca, Madrid i Terol; per tornar cinc mesos després i defensarse de l’acusació de tenència d’explosius, i finalment, davant la feblesa de les probes, absolt. Poc desprès, juliol, se va veure implicat en una suposada agressió a un obrer sindicalista, passat al obrerisme catòlic, i de nou va tornar a pressò durant un any. Un altre cop detingut el juny de 1925 per escàndol a la via pública, aleshores vivía al carrer Cid, nº 9. Donada l’absència de noticies posteriors, pot ser va deixar la militancia activa. Col·laboracions a Reivindicación, 1919.

———————————————————————————-

CARRASCO BERNAL, CARLOS: [Cehegín, 1889 / Alicante, 14-01-1941]. Soldado herido en la guerra de Marruecos, 1911. Avecindado en Alcoy, trabajó como chofer y era de tendencias izquierdistas desde los años republicanos. Después del 19 de julio combatió el fascismo en Alcoy, se afilió a la CNT y marchó voluntario al frente en la columna alcoyana. Al final de la guerra, fue detenido y recluido en La Abastecedora, siendo trasladado al Reformatorio de Alicante el 22-03-1941. Un consejo de guerra celebrado el 03-05-1941 le condenó a muerte acusado de ser uno de los conductores del llamado “coche de la calavera”. Fue ejecutado en Alicante el 14-01-1941.

———————————————————————————- 

CARRASCO GARCIA, JUAN: [Alicante, 1853 / 27-06-1923]. Periodista republicano vinculado a cabeceras emblemáticas de la prensa alicantina entre el siglo XIX y XX [El Escándalo, 1888-1891. El Ciclón, 1891-1897. El Combate, 1893-1894. El Clarín, 1903-1904. El Combate, 1904-1905. Heraldo de Alicante, 1905-1915]. Militante republicano desde su juventud, intervino en la fundación y desarrollo de numerosas sociedades artísticas locales a lo largo de la década de 1880 como El Iris, El Nuevo Recreo Alicantino, la Sociedad de Artistas y Escritores o La Cruz Roja. Socio fundador de la Juventud Republicana, tomó parte en la intentona revolucionaria de las navidades de 1896 en Novelda, por la que fue encarcelado. Nunca ocupó ningún cargo de relevancia política. Es de resaltar su vocación por la música. Durante la década de 1880 fue uno de los introductores de los planteamientos de regeneración popular a través del laicismo y la instrucción musical; ya fuera con su trabajo en el Teatro Circo donde tocaba el violón en su orquesta, formando agrupaciones musicales, impartiendo clases de solfeo en la escuela del grupo librepensador Paz o ya en su madurez como presidente del Montepío Musical, 1910. En sus últimos años ocupó cargos en el Partido Republicano Reformista.

———————————————————————————-

CARRATALÁ BEVIÁ, VICENTE: Anarquista alacantí del barri de s. Antón. El gener de 1917 fou contador del sindicat La Terrestre i va estar present al congres provincial de la CNT d’Alacant el 1919. Militant del Sindicat Unic de la Construcción als anys republicans.

———————————————————————————-

CARRATALA LILLO, VICENTE: [Floreal del Raspeig, 1885]. Sabater naixcut en una familia lliurepensadora de san Vicent del Raspeig, pero que cap al 1913 es va desplaçar a Elda per treballar, integrant-se al sindicat de sabaters i aparadores La Racional. El septembre de 1917 fou reclamat pel jutjat procesat per sedició i destrucció de vies de comunicacio -telegraf i vies del ferrocarril-. El 1919 a Alacant, on va ser iniciat a la masonería, Constante Alona, amb el nom simbòlic de Reclús, pero donat de baixa per manca de pagament. Vinculat a l’Esquerra Republicana durant la guerra. Va ser processat pel Tribunal de Represió de la Masoneria.

———————————————————————————-

CARRATALA RAMOS, RAFAEL: [Alacant, 1859 / 26-02-1909]. Tipògraf, autor autodidacta, investigador teatral i un dels pares del socialisme alacantí mes heterodoxe, proper al lliurepensament, l’espiritisme i la maçoneria. Nasqué a Alacant en una família modesta, on que el seu pare, Antoni, era conserge del Teatre Principal i durant molts anys encarregat de la gestió d’aquest coliseu. Allí treballaren també els seus germans Antonio i Ramón. Rafael Carratalá, quan tenìa 16 anys, va voler rescatar a un manobre que havia caigut a un pou i ell mateixa tambè va estar a punt de morir per axfisia, rescatat per un company de treball de l’imprenta de Carratalá i Gadea. Com a tipògraf, des de 1882 fou l’organitzador del ofici a Alacant, un dels nuclis fonamentals en el naixement del socialisme a la península. Rafael fou membre i iniciador de la primera Agrupació Socialista, segons ell des del 1886, i del primer centre obrer d’Alacant, 1890. Era habitual trobarlo al comité organitzador dels mitins del primers de maig i va encapçalar la vaga de tipògrafs el maig de 1891. A mitjans de la dècada de 1890 era membre de la logia Esperanza. L’octubre de 1897 al costat de Pablo Iglesias a un mitin al Teatre Circ, com a president de l’Agrupació Socialista, però ja a principis de segle, les seues diferencies amb els nous dirigents locals, especialmente Verdes Montenegro i per extensió amb la direcció madrilenya, forçaren la seua retirada tot i que va mantenir un esperit crític. Va abandonar Alacant en 1903 per esdevenir empresari vitivinìcola a La Rioja i Alcazar de San Juan i va tornar a la seua estimada Alacant per morir als començaments del 1909. La seua principal preocupació artística foren el teatre i la mùsica. Entre les seues obres teatrals, algunes publicades, tenim diversos joguets comic-lírics en castellà: Los Nihilistas (1880), Figuras y figurones (1880), Estratónico fuerte (1887), Un buen protector, El sol y el solfeo, i Una inocentada. A més té altres dos joguets lírics bilingües amb música del mestre Fons, que han romàs inèdits, titulats Les danses i Caixcos del cap i del peu. Però més importants són les seues reflexions sobre el teatre, que es troben en l’assaig titulat El teatro ante las sociedades obreras, on planteja el tema de la finalitat de l’art vist des de la perspectiva del moviment obrer. Autor de famosos himnes proletaris com ara Hijos del Pueblo (1889), tambè tenia afició a la poesìa de caire festiu, antitauri, lliurepensadora i de caràcter socialista. Col·laborador de periòdics com La Humanidad, Boletín Oficial de la Sociedad Tipográfica, La Unión Democrática, Las Dominicales del Librepensamiento, El Socialista, La Justicia, El Grito del Pueblo, El Cullerot, Mundo Obrero, La Rioja y Lucha de Clases, entre d’altres, també dirigí les revistes alacantines El Progreso o Figuras y Figurones.

———————————————————————————-  

CARRILLO MULET, MANUEL: [Dènia, 1910 / Alacant, 29-04-1942]. Mariner afecte a la CNT de Dènia. En febrer de 1936 representava a l’Unió Obrera Dianense que admitia el reingrès dels Sindicats d’Oposició a la Regional de Llevant. Ingressa a la presó d’Oriola el 22-04-1939 i el 06-05 va ser enviat a Dénia, on seguia empresonat a l’octubre. El 22-09-1940 va ser enviat a l’Reformatori d’Alacant des de la presó d’Alcoi. Un consell de guerra el va condemnar a mort i va ser afusellat el 29-04-1942 a Alacant, en el cementiri va ser enterrat.

———————————————————————————-

CASANOVA LLORENS, SALVADOR: [Alcoletxa, 1897 / Barcelona, 28-03-1939]. Mosaista adscrito a la CNT i presidente de la FL en Caldas de Montbuy.

———————————————————————————-

CASCALES NICOLÁS, PEDRO: [Alicante, 1895 / Barcelona, 10-07-1940]. Anarquista, confederal y faista alicantino apodado El Careto. Procesado en 1915 por supuesto hurto de una bici en Orihuela y parece que era conductor de camión y aficionado taurino en la década de los 20. En octubre de 1931 fue asistido en Santomera de las heridas que declaró producidas a consecuencia de un atropello. Esforzado en la revolución de Figols, enero 1932. Comenzada la guerra fue miliciano de la columna Durruti, capìtán de dinamiteros. Fue fusilado en el Campo de la Bota barcelonés.

———————————————————————————-

CASTAÑO POMARES, JOSE: [Elche, 29-08-1906]. Confederal ilicitano. Durante la guerra secretario de la Federación Local de Sindicatos Únicos-CNT. Marchó al frente en 1937 -Batallón de Obras y Fortificaciones, nº 10- y fue comisario de compañía. Padeció prisión en la posguerra en la Cárcel Fábrica nº 2 de Elche. Fue procesado por la Justicia Militar y le fue concedida libertad condiconal el 10-03-1941.

———————————————————————————-

CASTAÑO SORIANO, JOSÉ: [Alicante, 1909 / 21-05-1940]. Jornalero/albañil comunista en Dolores conocido por Juanoto. Tras combatir el fascismo en la Vega Baja, como presidente del Comité de Milicias Obreras y Campesinas, marchó voluntario al frente, enrolado en el 5º Regimiento. Posteriormente obtuvo el grado de capitán de tanques en la Escuela de Archena. Combatió en las batallas de Brunete y Ebro, siendo encarcelado en la prisión de Monteolivete por pérdida de material, 01-07-1938. Había sido teniente de ingenieros en la Brigada de transportes del Batallón 3º de Infantería. Al final de la guerra, ingresó en la cárcel de Orihuela el 03-06-1939 y el 05-09 fue enviado a la prisión de Elche. El 16-01-1940 fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Un consejo de guerra celebrado allí el 17-01-1940 le condenó a muerte y fue fusilado el 21-05-1940.

———————————————————————————-

CASTELLANOS ALCAZAR, SILVERIO: [Pilar de la Horadada, 1912 / Región de París, junio de 1978]. Nacido en Pilar de la Horadada, 1912, quedó huérfano de padre a los 5 años y emigró de muy joven a Sevilla, donde se adhiere a la CNT en 1931. Exiliado en Francia al acabar la guerra española, en 1947 o 1948 fue elegido miembro del Comité Nacional de la CNT. Fue detenido en Sevilla en junio de 1948 con cerca de 60 compañeros. Juzgado delante de un consejo de guerra en Madrid en septiembre de 1949 fue condenado a 30 años de prisión, que cumplió 14 en el Dueso y Ocaña. Liberado en 1963, pasó a Francia donde continuó militando en la CNT del exilio hasta el final.

———————————————————————————-

CASTELLÓ, EUGENIO: Militante anarquista alcoyano que ya en 1907 era presidente de la sociedad de albañiles, fundada el año anterior, e integra la comisión encargada de las gestiones de la fracasada Casa del Pueblo. Parece que vivía en el tercer piso del nº 4 de la calle Sta. Marta. Mantuvo estas funciones al menos hasta el noviembre de 1910, cuando muere su hijo y quizás deja la ciudad.

———————————————————————————-

CASTELLÓ BARCELÓ, HIGINIO: [Sax, 1913 / Villena, 15-11-1939]. Mecánico ajustador de Sax, afiiado a las JSU desde los años republicanos. Después del 19 de julio, miembro de la Junta calificadora de Expropiación de Fincas Rústicas de Sax. Delegado político del 76 Batallón de la 19 Brigada Mixta, propuesto para ingresar en la Escuela Popular de Guerra. Fue comisario del grupo de Artillería del IX Cuerpo del Ejército. Detenido al final de la guerra junto a Juan Gil y Ramón Bernabé en Sax, fue juzgado por un falso tribunal, formado por gente desconocida de Falange, condenado a muerte y fusilado en los muros del cementerio de Villena el 15-11-1939. Según la causa franquista, había estado encargado de la custodia de los presos en Sax.

———————————————————————————-

CASTELLÓ PA00_Castello_EugenioYÁ, EUGENIO: [Barcelona, 1916 / ¿?]. Anarquista del Sindicato de la Industria Gráfica, Papel Cartón y similares en Alcoy. El 11 de octubre de 1934 fue detenido acusado de la colocación de artefactos explosivos en Alcoy. En 1937 figura como activo secretario de propaganda de las JJLL de Valencia y en mayo participó en el II congreso provincial de las JJLL, celebrado en Alicante. Hasta el fin de la guerra desempeñó el cargo de secretario de defensa del comité regional de las JJLL de Levante. Avalado por CNT para su ingreso en la Escuela Militar Antifascista. Se incorporó al frente como soldado de la 82 Brigada Mixta. Según Mario Brotons, detenido al final de la guerra e internado en el campo de Albatera, consiguió huir en agosto de 1939 reduciendo a un falangista y, disfrazado, consiguió llegar a Alcoy a recoger a su mujer. Huido hacía Barcelona, se integró en la lucha clandestina y ese año pasó a Francia en misión orgánica. En 1945 era secretario de la Regional del Levante, cargo que dejó ese mismo año. Firmó por el Comité Regional levantino el manifiesto Por España o Contra España (27-10-1945) que rubricó la ruptura confederal en Francia. Aun en 1946 actúa como representante de la Regional Levantina en el exilio.

———————————————————————————-

CASTELLÓ PAYÁ, VICENTE: Afiliado a las JJLL de Alicante durante la guerra.

———————————————————————————-

CATALÁ, ENRIQUE: Militante anarquista. Detenido en Alcoy en la primavera de 1909 tras una manifestación contra el gobierno, es probable que tomara parte en los sucesos de julio siguiente. Iniciador del grupo Los Rebeldes, 1910. En el verano de 1912 se integró en la campaña pro-presos, dando mítines en Játiva o Valencia, y en octubre de ese año activo presente en las huelgas del calzado de Elda y Petrer. Militante del Sindicato Único en los primeros años de la década de 1920. Colaboraciones en Redención, 1921.

———————————————————————————-

CATALÁ RUIZ, FRANCISCO: [Dénia, 1904 / Alicante, 13-08-1940]. Mariner i militant de la CNT de Dénia. Després de el 19 de juliol secretari de l’Sindicat Únic de la Indústria Pesquera i similars de Dénia. Va sol·licitar ingrés Direcció General de Seguretat, secció d’Investigació i Vigilància, 16-01-1937. Finalitzada la guerra, a l’octubre de 1939 estava empresonat a Dénia. Un consell de guerra celebrat a Alacant el 03-10-1939 el va condemnar a mort. Va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 29-11-1939 des de la presó de Dénia. Va ser afusellat el 13-08-1940 a Alacant, i enterrat en el cementiri.

———————————————————————————-

CELESTINO TAFrberbegalcelestALLA, RAFAEL: [Oriola, 1896 / Monòver, 18-10-1939]. Perruquer, cambrer i sabater sindicalista i confederal. Militant de la CNT i adscrit al corrent treintista, apareix afiliat al Partit Sindicalista a Elda des de la seua fundació. Alguns diuen que va deixar este organisme per pasar a la UGT. Sembla que desprès del 18 de juliol fou un temps membre del Comité Antifeixista i cap de les milicies Sindicalistes. Va participar en l’incautació d’una biblioteca. S’incorporà al front com miliciá del Batalló nº 2 del Regiment Pestaña, 30-10-1936. Des del 1937, fou movilitzat com secretari del Comisari polític del Batalló nº 267. Finalment va ingresar en SIA, 07-10-1938. Acabada la guerra, fou tancat a Monòver, jutjat a Elda el 14 de juliol i condemnat a mort sense probes, tot i que va protegir a algunes persones de dretes durant la guerra. Fou jutgat en consell de guerra el 14-06-1939, condemnat a mort i afusellat pel franquisme al cementeri de Monòver el 18-10. Casat amb Enriqueta Gisbert Miró fins al 1929 i en segones nupcies en Felicitas Juan.

———————————————————————————-

CERDÁ, CONCHITA: Anarquista alcoiana, naixcuda en 1917. Secretaria femenina de les JJLL d’Alcoi el 1938. S’uneix a Silvestre Pico al final de la guerra.Va estar sotmesa a el control de la Junta local de llibertat vigilada. Col·labora en el Boletín Rodano-Alpes (1958 y ss), Espoir (1962) i Ruta Confederal (1938).

———————————————————————————-

CERDÁ ALENDA, JUAN: A vegades Cerdán. Ferroviari i dirigent del Sindicat Unificat de Transports d’Alacant el 1919, detingut per ordre gubernativa a començaments del 1920 i traslladat per l’empresa a Valencia, on va fixar la seua residencia.

———————————————————————————-

CERDÁ ANTOLÍ, PATROCINIO: [Alcoi, 1912 / 22-03-1934]. Militante de la CNT y socilaista alcoyana, herida gravemente por disparos por la fuerza pública en el transcurso del entierro del confederal José Corbí. Falleció días después en Alcoy, 22-03-1934.

———————————————————————————-

CERDÁ IBAÑEZ, MANUEL: [Novelda, 1892 / Alacant, 20-06-1939]. Chofer y militante confederal en Elda durante la guerra. Miembro del Comité de Salud Pública de Elda y presidente del Consejo de Administración de la Finca incautada de Antonio Amat López. Ingresó en la cárcel de Novelda el 21-04-1939 y fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 07-05-1939. Un consejo de guerra celebrado el 07-06-1939 le condenó a muerte y fue fusilado el 20-06-1939 en Alicante.

———————————————————————————-

CERDA JOVER, JOSÉ: [Cocentaina, 1913]. Paperer / mecànic i militant de la CNT de Cocentaina. Va marxar voluntari a el front i després de la guerra, tot i ser mutilat, va ingressar a la presó d’Alcoi el 22-02-1941 des del dipòsit municipal de Cocentaina i el 19-03-1941 va ser enviat al Batalló Disciplinari núm 63 de València .

———————————————————————————-

CERDÁ NAVARRO, JUAN RAMÓN: [Rojales, 1911 / Alicante, 06-07-1939]. Jornalero confederal y secretario de la Colectividad cooperativa de Trabajadores campesinos de Rojales-CNT, 09-01-1938. Al final de la guerra fue detenido e ingresado en el Reformatorio de Alicante el 22-04-1939, muriendo el 06-07-1939 oficialmente por tuberculosis pulmonar.

———————————————————————————-

CERDÁN YUSTE, NIEVES: [Aspe, 15-12-1919]. Militante de las JJLL y de la UGT de Aspe conocida por Aguedica o La Bota. Trabajaba de sirvienta y estuvo casada con el comunista Francisco Hurtado, (a) El Ministro. Nieves marchó voluntaria a filas en septiembre de 1936. Al final de la guerra ingresó en el campo de concentración de Monóvar el 28-09-1939 y fue trasladada a Novelda el 07-04-1940, volvió a Monóvar el 24-04 y salió en prisión atenuada el 26-04-1940. Un consejo de guerra la condenó a 8 años y un día de prisión mayor. Estuvo presa en el Reformatorio de Alicante y luego fue desterrada a Campo Lugar (Cáceres) junto a su compañero.

———————————————————————————-

CEREZO LARROSA, ANTONIO: Condenado en Alicante por un tribunal de urgencia en febrero de 1934 por tenencia de armas a 4 meses de cárcel. De nuevo condenado por propaganda subversiva en el otoño de ese mismo año en Valencia.

———————————————————————————-

CEREZO LEAL, JOSÉ: [Catral, 1903 / Alicante, 05-05-1939]. Jornalero socialista de Catral. Vice-secretario de la Agrupación Socialista y miembro del Comité Popular de Catral durante la guerra. También vocal del Comité de Enlace local, 27-01-1938. Ingresó en la cárcel de Elche el 14-04-1939 y fue trasladado al Reformatorio de Alicante el 17-04-1939. Un consejo de guerra le condenó a muerte y fue fusilado en Alicante el 05-05-1939, siendo enterrado en el cementerio.

———————————————————————————

CE00_Sello CES BCN_1904-1906RVERA MIALET, BAUTISTA: También Malarich de segundo apellido. Militante anarquista y tejedor de velos de Alcoy. Es probable que tomara parte en los actos insurreccionales de mayo de 1890 en Alcoy, con motivo del primer 1º de mayo de 1890, ya que poco después se estableció en Barcelona, asistiendo en nombre de los grupos anarquistas de la Región Catalana entre el 22 y 25 de marzo de 1891, al primer congreso de la OARE celebrado en Madrid. Significado militante anarquista barcelonés, comenzó su espiral de detenciones en marzo de 1892, tras una redada policial. De nuevo fue detenido en marzo de 1893 tras el atentado contra el general Martínez Campos, y por su vínculo con Salvador Pallás. De nuevo en noviembre de ese año fue detenido tras el atentado del Liceo, se dice en la prensa francesa que en el propio teatro. Otra vez se decretaría su detención a consecuencia del atentado de la calle Canvis Nous, y dando con él en julio de 1896 tras haber permanecido oculto en una fábrica de tejidos de la calle Riereta, siendo encarcelado y torturado en el castillo de Montjuich, dónde seguía a finales de 1897 encabezando el comité de presos. Según la policía vivía entonces en el barrio del Poble Sec. En mayo de 1901 a consecuencia de la huelga declarada en Barcelona, fue recluido junto a un buen número de militantes anarquistas en las bodegas del acorazado Pelayo. En 1905 aparece como miembro de la junta del Centro de Estudios Sociales de Barcelona.

-———————————————————————————

grupo obreros Denia 1900CHAMINADE, ENRIQUE; Ciudadano francés librepensador, espiritista y masón, afincado en Alicante. Fue presidente del Grupo Paz hasta 1888. Parece ser que abandonó Alicante a principios de 1888 por motivos económicos para dirigirse a Denia y fundar allí un periódico El García-Vao, y una escuela laica oficial que pervivió un tiempo pese a las dificultades. Mantuvo una fuerte actividad cercana al grupo librepensador local llamado La Unión Latina, y enviaba periódicamente artículos a El Ciclón o La Unión Democrática combatiendo la intransigencia del cura local. Permaneció al frente de los librepensadores de aquella ciudad al menos hasta 1897. Parece que por entonces se muda a Villena, dónde en 1900 era director de Urbana Vida, y dónde continúa en 1912 escribiendo artículos para la revista Villena Obrera.

———————————————————————————-

CHAUMEL GONZALEZ, IGNACIO: [Villena, 1908 / 1976]. Agente comercial e hijo de un socialista local, que figura entre los primeros adheridos a la CNT local y muy activo durante la clandestinidad en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Implantada la República, laboró en la adscripción del Ramo de la Piel a la CNT y estuvo integrado en la junta directiva local del PRRS, julio 1931. Iniciada la revolución, participó en la Incautación y Socialización de la Industria del Calzado -vicepresidente desde el 7 de septiembre de 1936-. Así mismo vicepresidente del Consejo de Administración de las fábricas incautadas de Cristóbal Alcaraz González, 07-09-1936; y la de José Hernández Serrano, 23-10-1936. También participó en la fundación del CRES, siendo elegido secretario de este organismo en su última etapa, hasta febrero de 1939, momento en que marchó al frente. Caído en el cepo de Alicante, en septiembre de 1939 fue enviado desde el Reformatorio de Alicante a la cárcel de Villena y el 15 de diciembre fue devuelto a Alicante. Un consejo de guerra celebrado allí el 16-12-1939 le condenó a 16 años de prisión menor. Cuando fue liberado a finales de 1943, pasó a Barcelona y participó en las actividades clandestinas. Vuelto a Villena hacia 1950, montó un taller de zapatería y mantuvo el contacto con la CNT hasta su muerte en 1976.

———————————————————————————-

CHESA CAMARÓ, VICENTE: [El Verger, 1907 / Denia, 22-11-1939]. Jornalero / Panadero / Conductor y militante de la CNT desde 01-11-1931. Miembro del Comité Revolucionario Local y luego marchó al frente. Apresado al término de la guerra, 13-06-1939, en octubre de 1939 estaba preso en Dénia. Un consejo de guerra celebrado en Dénia el 09-08-1939 le condenó a muerte y fue ejecutado allí el 22-12-1939.

———————————————————————————-

CHINCHILLA MONTAVA, JUAN: Sabater, espiritista i internacionalista a Alcoi. Fou corresponsal de la Secció de Sabaters de la federació valenciana de l’AIT, el febrer del 1873. El juliol d’aquell any formá part de la comissió que s’entrevistá amb l’alcalde d’Alcoi en els prolegòmens de les jornades revolucionaries, i pot ser va formar part de la Junta Revolucionària que va substituir les autoritats municipals. Sembla que li va anar ve als negocis i va esdevenir fabricant. El novembre de 1890, vicepresident de Coliació Republicana local. Proper a les societats lliurepensadores i espiritistes alcoianes, els anys del canvi de segle, fou president del Centre Espiritista La Paz. El 1907, apareix com a vicepresident de Fraternitat Republicana.

———————————————————————————-   

CLARAMUNT CREUS, JOSEP: [Barbastre, ¿1869? / ¿1939?]. Sabater de portal, periodista i membre destacat de l’anarcosindicalisme a Alcoi, Sabadell i Terrassa durant el primer terç del segle XX. Natural de Barbastre, els seus primers anys els passa a Sabadell i sembla que va arribar a Alcoi el 1884 seguint son pare Ramon, mecànic muntador de filatures i actiu republicà federal. Va aprendre l’ofici de sabater i s’acostà a l’anarquisme, pot ser de la mà de l’internacionalista alcoià Josep Seguí, a qui va rellevar al capdavant de la segona etapa de l’anarquisme alcoià. El 1897 va néixer a Alcoi la seua filla Emília Claramunt i Cervera i localitzem la seua primera intervenció pública al míting celebrat a Alcoi el 20 d’agost de 1899 en favor de l’amnistia dels presos de Montjuïc, i on també parlà Alexandre Lerroux. Poc després, assistí com a representant de les societats alcoianes al congrés fundacional de la FSORE, celebrat l’octubre de 1900 a Madrid; després acompanyant a la seua germana i Leopoldo Bonafulla al míting celebrat a Alcoi l’agost de 1901 en defensa dels obrers corunyesos i també a un míting en record dels màrtirs de Chicago celebrat en el teatre Circ Espanyol de Barcelona en novembre d’eixe any. A l’ull de la tempesta durant la vaga general del febrer de 1902 a Barcelona, potser va prendre part dels enfrontaments armats produïts als carrers del Poble Nou, on alguns el donaren per mort, i de ben segur la policia anava darrere seu, donat que varen matar a trets un obrer de Sant Martí del mateix nom pensant que era ell. El trobem a Alcoi a l’estiu de 1903, col·laborant amb la Federació Obrera, organitzant un míting amb la presència de la seua germana Teresa i poc després encapçalant la vaga general convocada en protesta per la repressió policial a Alcalà del Valle. Aleshores proper a la col·laboració amb els republicans radicals, potser va col·laborar a El Movimiento, setmanari republicà-obrer publicat a Alcoi entre l’agost de 1901 i novembre de 1903; i fins i tot, acceptà integrar-se com vocal obrer a la Junta de Reformes socials el gener de 1904. D’este temps són les seues col·laboracions a El Productor, de Barcelona i la seua activitat en favor dels presos socials, míting a Alcoi el 7 de setembre. Tot seguit començaren els assetjaments policials: escorcolls a casa seua del carrer Barbacana el 21 de setembre, i fou detingut poques setmanes després. Tornà a l’activitat a començaments de 1905, quan debatia amb els radicals a les pàgines de Avance i també va col·laborar en la fundació del efímer setmanari anarquista La Humanidad, gener de 1906. Tanmateix va participar en les protestes de l’octubre d’eixe any produïdes durant la visita de l’arquebisbe Guisasola a la ciutat del Serpis, on va ser detingut juntament amb el radical Juan Botella Asensi, el metge esperantista José Martínez Bayarri i l’anarquista Ricardo Gil Pastor, tots ells redactors de El Descuage, periòdic lliurepensador radical -serien jutjats per la xiulada a Guisasola i absolts el juny de 1909 per manca de proves-. Després Josep també intervingué decisivament a la vaga del tèxtil d’Alcoi a l’estiu de 1907, per exemple aconseguint la solidaritat dels obrers de Terrassa i Sabadell, que enviaren unes set mil pessetes, i s’enfrontà aleshores obertament als socialistes i els radicals, amb aquests l’octubre de 1908 amb motiu d’un homenatge a l’alcalde Agustí Albors. Fou jutjat per delicte d’opinió contra la forma de govern a començaments del 1908, juntament amb el director de El Descuage Luis Camallonga, per les seues declaracions a un míting local, condemnat a 2 anys i absolt pel recurs que va interposar Eduardo Barriobero. Aleshores parava per Valencia donant conferències a la Casa del Poble, març de 1908 i gener de 1909, i prenguè part a la campanya en favor del presos d’Alcalá del Valle. Durant els fets de la Setmana Tràgica en Sabadell, va parlar el dimarts 27 de juliol a un míting celebrat a la plaça del Vallès on proclamà l’anarquia, i els oradors instaren als concentrats a anar a l’Ajuntament per apoderar-se de les armes dels guàrdies jurats i de la policia municipal per combatre a la Guàrdia Civil. Eixe dia hagueren alguns morts, es va cremar l’església de sant Fèlix o els jutjats i foren saquejades algunes dependències municipals. També es va proclamar la república federal i es va dir que Josep fou un dels membres de la junta revolucionaria; i també participà en la revolta la seua filla Amelia, treballadora del tèxtil. Davant l’arribada de les primeres tropes enviades des de Barcelona, sense disparar un tret, els revolucionaris envoltaren i desarmaren als soldats que foren empresonats al cuartel de la Guàrdia Civil; però al dia següent, 28 de juliol, davant de les notícies que només hi havia triomfat el moviment a Catalunya i la arribada de noves tropes, els membres de la junta revolucionaria decidiren marxar cap al nord; tot i que d’altres fonts parlen que Josep estava a Alcoi el dia 28. En qualsevol cas, va ser detingut a mitjans de setembre a un poble de Girona, fou jutjat el 27 de gener de 1910 i condemnat a pena de mort acusat per ser cap de la Junta revolucionaria a Sabadell i aleshores responsable dels fets d’Alcoi -va ser defensat pel mateix advocat que ho va fer amb Ferrer Guardia, Garcelan, que demanava l’imposaren 6 anys; .. “Presenta al procesado Claramunt como infeliz obrero cuya mentalidad está influida por exceso de lecturas que supone perniciosas y escasez de comidas, cuya presencia en Sabadell obedece á un destierro que le fué impuesto por la audiencia de Alicante, á raiz de un proceso político..”, El País 29-01-1910. Condemnat a mort, li fou conmutada per cadena perpètua, i després per desterrament amb conducció a la frontera francesa el mes de juny. Establert a Perpignan, va ser triat president del Comitè de Defensa dels expatriats espanyols a França, que amenaçaren de creuar armats la frontera el 25 de juliol, en nombre de 6 mil, si Canalejas no oferia una amnistia. Amnistiat, va tornar a Alcoi l’agost, on de nou va ser detingut, traslladat a Alacant i empresonat al castell de Santa Bárbara, però la pressió de la premsa va aconseguir el seu alliberament pocs dies després. Retornat a Sabadell, una altra volta fou detingut durant la vaga general de setembre de 1911 sense greus conseqüències. Aleshores hi trobem col·laboracions seues a La Picota, 1911. Sembla que va intentar recuperar certa normalitat, treballant al seu ofici a Sabadell, però les dades són poc clares, i l’abril del 1915 era reclamat pel jutjat d’Alcoi pel delicte de “quebrantamiento de morada” i es va presentar voluntàriament. No tornem a saber res de Josep fins a començaments del 1931, quan signà un manifest d’afirmació dels principis sindicalistes i revolucionaris amb altres militants de Sabadell i a partir de ací començà tot un seguit de detencions. Primer fou detingut per ordre governativa a Sabadell la nit del 6 de setembre de 1931 acusat de parlar en favor de la vaga de Telefònica i tancat amb el seu amic Bruno Lladó i d’altres al vaixell Antonio López al port de Barcelona; però la campanya de protesta del periòdic Solidaridad Obrera denunciant el seu estat de salut i la solidaritat del poble de Sabadell, que convocà una vaga general el 4 d’octubre, aconseguiren el seu alliberament el 6, “Hay también en la prisión flotante niños de 17 anos y ancianos de 63 como el compañero Claramunt que siempre sonriente, optimista y romántico me habla de los tiempos heroicos del anarquismo y me describe anécdotas de la vida ejemplar, intensa y gloriosa de nuestros esclarecidos maestros. Mella, Lorenzo, Salvochea, T. del Marmol y otros..”, Acción Social Obrera 24-10-1931. Una altra volta va ser detingut a Terrassa per ordre governativa amb motiu de l’aixecament revolucionari de Sabadell del febrer de 1932, tancat al vapor Buenos Aires i fins i tot a punt de ser deportat a Bata. Arran del ressò d’esta nova detenció, va poder eixir de la Modelo el 14 de març però seria altre cop detingut la nit del 23 de juliol a sa casa del primer pis del nº 63 de la Rambla d’Egara de Terrassa, un dia abans del començament del judici pels fets de febrer. El 19 de març del 1933 prengué part a un míting de la FAI al Palau de les Arts de Barcelona, juntament amb Federica Montseny i d’altres i el 17 de novembre ho feia amb Durruti o Isgleas a Mataró. Va ser detingut de bell nou a sa casa de Terrassa el 3 de desembre d’eixe any, arran de la vaga general declarada per la CNT. Esclatada la revolució, sembla que prengué part en actes de propaganda confederal a la tardor de 1936 i pot ser fou referent simbòlic pels joves militants, però no tingué gaire activitat pública, suposem pel seu debilitat estat de salut., ..”José Claramunt, el viejo revolucionarlo, nos podría hablar mucho de las luchas habidas en esta ribera del Cinca..”, Solidaridad Obrera 20-10-1937. Esvaït al finalitzar la guerra, en cerca i captura per auxili a la rebel·lio, es diu que hi era domiciliat a casa de la germana en Urgell i sembla que va ser trobat, empressonat i afusellat fora de Catalunya.

———————————————————————————

CLAVEL QUINTAR, ERNESTO: [Alacant, 10-06-1893]. Anarquista, sindicalista i masó alacantí. Pot ser primer va ser barber o perruquer, donat que fou triat delegat de l’ofici a la Casa del Poble el setembre de 1918, però cap des del 1921 ja pertanyia a la Secció de Ferroviaris de la Companyia d’andalusos, on milità durant tota la dècada. Els problemes amb la justicia començaren el 1 de maig de 1920, quan va ser detingut per repartir fullets a la porta del Teatre Principal cridant a la vaga general. Un altra volta, va ser detingut en una razzia policial vers el sindicalisme local a finals de gener de 1921, acusat d’un atemptat amb explosius contra una serreria i va pasar en presó mes d’un any abans de ser alliberat sense proves. Adscrit a la FAI alacantina, també fou secretari del consell de delegats de la Casa del Poble, juliol 1931 i soci de l’Agrupació pro-escoles racionalistes, 1933. Inclòs a la llista negra de la patronal alacantina, va trobar refugi treballant com a acomodador i pintor de cartells a un cinema local. Durant la guerra va ocupar càrrecs directius al Sindicat Únic d’Espectacles Públics – CNT. Afiliat a Solidaritat Internacional Antifeixista des d’el 28 d’octubre del 1937, vivía aleshores al nº 4 del carrer Berenguer Marquina. Membre de la masonería, adscrit a la Logia Constante Alona d’Alacant amb el nom simbòlic de Liberto, 1929-31; i després a l’exili magrebí, adscrit a la logia Hispano nº 9 d’Argel, 1946. El 30-06-1945 el Tribunal de Repressió de la Masoneria el va condemnar, en rebeldía, a 12 anys i inhabilitació absoluta i perpetua.

———————————————————————————

CLEMENT CARBONELL, ROGELIO: Anarquista alicantino. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios, 1922-25, destacando como dibujante. Después del 19 de julio, miembro del Consejo municipal de Alicante por la CNT. Secretario general de la FL de SU de Alicante. Propuesto para comisario del Batallón nº 10 de Fortificaciones, 16-03-1938. Delegado de la provincial de la FAI al Pleno comarcales y locales de Alicante, 06-12-1938.

———————————————————————————

CLEMENT RUSO, CANDELARIA: [Alicante, 1892 / 1972]. Militante anarquista y sindicalista alicantina conocida como La Beata. Casada con un trabajador del puerto, muerto con 25 años, queda al cargo de dos niñas y a la espera de otra. Se pone a trabajar en una fábrica de almendras y era de ideas profundamente religiosas hasta que, unida libremente cerca de 1914 a un trabajador anarquista y sindicalista barcelonés que por entonces llega a Alicante en labores sindicales, José Morales Tebar, se inicia en al anarquismo y la militancia obrera confederal, efectiva desde 1917. Quizás fuera entonces cuando tiene que escapar de la ciudad un tiempo, y sigue las vicisitudes del periodo junto a su compañero hasta que regresan a Alicante avanzados los años 20. Siguiendo la trayectoria ascendente de su compañero, llegó a integrarse en la Columna Maroto en el frente de Granada. Exiliada después de la guerra en barco a Marsella con sus hijos, pasó por los campos de concentración del sur de Francia. Quizás se asentara luego en Rouen. En 1963 residía en Saint Symphorien de Lay. Regresó poco después a Alicante.

 ———————————————————————————

COLOMA ALBERO, JOSÉ: [Alcoi, 1900]. Militant de la CNT d’Alcoi, xofer d’ofici. Integrat en la Columna Alcoiana, va intervenir en el transport de forces a Espejo en l’agost de 1936. A la fi de la guerra, va ingressar a la presó d’Alcoi el 14-06-1939 i va quedar en presó atenuada el 23-02-1940. Un consell de guerra celebrat el 18-04-1941 a Alacant el va condemnar a 6 anys de presó.

 ———————————————————————————

COLOMA ALBERO, FERNANDO: Militant de la CNT de Cocentaina, xofer d’ofici. Integrat en la Columna Alcoiana, va intervenir en el transport de forces a Espejo en l’agost de 1936.

 ———————————————————————————

COLOMA GARIJO, DELFÍN: Zapatero anarquista de Elda. En 1915 envía donativo a Tierra y Libertad desde Elda. Muerto durante un bombardeo en 1938. Al final de la guerra fue procesado por el Tribunal de represión de la Masonería.

 ———————————————————————————

COLOMA VERDÚ, JOSE ENRIQUE: [Xixona, 24-11-1917 / 09-08-1945]. Paleta i militant socialista de Xixona conegut per Pirula. En els anys republicans era membre de la JSU i de les milícies socialistes. Després de l’19 de juliol es va sumar a la CNT, i va marxar voluntari al front. A la fi de la guerra va ingressar a la presó de Xixona el 24-09-1939, va passar a la d’Alcoi el 22-02-1940 i el 28-04-1940 va ser traslladat al Reformatori d’Alacant. Un consell de guerra celebrat a Alacant el 07-05-1940 el va condemnar a 30 anys, que va penar a Alacant i del Dueso. Va sortir en llibertat condicional de la presó de Yeserías el 31-05-1945 i va morir a Xixona el 09-08-1945.

 ———————————————————————————

COLOMÉ TORREGROSA, CASIMIRO: Anarquista alcoià detingut conseqüència de l’atemptat del Liceu, 1893. Va ser alliberat al setembre de 1894 i traslladat a la seva ciutat natal.

 ———————————————————————————

COLOMER, J: Membre fundador de la Joventut Libertaria -Ferrer- de Cocentaina, constituida l’estiu de 1932.

 ———————————————————————————

COLOMER CASAS, FELIPE: [Alcoy, 13-09-1911]. També Casa. Mestre de primària alcoià influït per la pedagogia llibertària. Afiliat a la JSU en els anys republicans. Oposicions a auxiliar de correus al març de 1932. Després del 19 de juliol es va sumar a la CNT. També membre del SRI. Va marxar a el front voluntari. Avalat per CNT va ingressar al gener de 1937 al Escola Popular de Guerra, secció d’infanteria, cavalleria i intendència. Incorporat a la 119 Brigada Mixta com a tinent. Va ocupar també diferents càrrecs com a oficial d’Informació, Estats Majors. Incorporat al Cos Eventual de l’Exercit del Centre el 21-04-1938. Se li atribueix la fundació de Dones Lliures a Arganda i una llar d’Infants i Infància Lliure. Va col·laborar en Ruta Confederal d’Alcoi, 1937-1938. La seva dona Felisa Andrés González. A la fi de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 18-04-1939 i el 26-04 va passar al camp Oliver. Un consell de guerra celebrat el 9-10-1939 a Alcoi el va condemnar a trenta anys. Va ingressar en el Reformatori d’Alacant l’1-11-1939 des de la presó d’Alcoi i va ser enviat el 15-06-1940 al Penal del Dueso. Va ser destinat a treballs forçats en el destacament penitenciari de Mines d’Hellín. En llibertat condicional des 11-11-1943. Processat al febrer de 1952 per apropiació indeguda. Al juny de 1954 és traslladat des d’Alcoi a la Presó Provincial de Madrid. I el mateix el 7-04-1958. Al maig de 1963 a Oviedo, treballant com a representant comercial de la companyia aragonesa d’assegurances, on va ser reclamat per un jutjat. El 1970 per Santander en similars circumstàncies. El 1972 de nou a Oviedo, processat per danys en un vehicle. En 1977 va ser detingut com a presumpte causant de l’incendi de diversos vehicles al centre d’Alcoi.

 ———————————————————————————

COMPANY, VICENTE: Sindicalista alicantino. Asistió por Alicante a la Conferencia Sindical de octubre de 1930, aliniándose con los treintistas. En julio de 1933 se apartó con otros 4 compañeros de la FSL de Alicante.

 ———————————————————————————

CONEJERO TOMÁS, ANTONIO: [Villena, ¿1889?]. Miembro de una saga anarquista de villenenses desplazados a Barcelona. Fue detenido allí en agosto de 1925 por aportar fondos a un grupo de acción contra la dictadura. Parece que era miembro del Comité pro-presos de Barcelona. En los años republicanos afiliado al SU de Distribución de Barcelona, sección vendedores libres. Exiliado en Francia después de la guerra, en 1949 adscrito a la CNT de Combs-la-Ville.

———————————————————————————

CONEJERO TOMÁS, FLORENCIO: [¿Villena, 1892? / Combs-La-Ville, 25-11-1962]. Militó en el ramo de la construcción de Barcelona, barriada de Gracia. Durante los años republicanos afiliado al Sindicato de la Industria del Papel y Artes Gráficas de Barcelona. En el exilio, tras pasar por el campo de Sept-Fonts, laboró en la Federación de Combs desde su fundación, en ocasiones con cargos orgánicos. En 1946 vicesecretario del comité departamental de la CNT ortodoxa en Seine-Marne. Asiduo delegado a reuniones y plenos. En 1957 en la Federación local de Montauban asiste al VII pleno de CNT en el exilio. En 1959 en la comisión de relaciones de la región parisina.

———————————————————————————

CONEJERO TOMÁS, FRANCISCA: [Villena / Hospitalet de Llobregat]. Alias Cisca. Llegó al barrio de Sants cuando tenía cinco años. A los nueve ya estaba trabajando en una gran fábrica textil de L’Hospitalet: Can Trinxet. Siempre entre telares de Can Trinxet pasó a trabajar en la España Industrial y de allí, a los quince años, entro en la fábrica Hijos de Francisco Sans S.A. de la calle Casanovas de Barcelona. También a los quince años ya formaba parte del movimiento anarquista. Cuando se unió a Domingo Canela, éste era Secretario General de las Juventudes Libertarias, se fueron a vivir a la calle Buenos Aires de L’Hospitalet, fueron cambiando de dirección durante los años, pero siempre se mantuvo su vinculación con nuestra ciudad. Consecuente con sus ideales anarquistas, Francisca no se casó, mientras convivía con su compañero siguió trabajando. Durante la guerra civil Francisca fue delegada sindical en la fábrica, lo consideró un deber en esos momentos críticos. En 1939, justo al finalizar la guerra fue detenida cuando se presentó a su puesto de trabajo. Nunca existió una acusación formal, el delito no escrito que la mantuvo en la cárcel durante un año fue el haber sido delegada sindical de la CNT. Al salir de la prisión, Francisca pudo volver a la misma fábrica Sans en que había trabajado y donde continuó hasta 1953. El anarquismo le dio la posibilidad de aprender a leer y a escribir, disfrutar de la música y de aquellas pequeñas o grandes cosas que no tenían cabida en la vida de la población obrera, especialmente en la de las mujeres trabajadoras.

———————————————————————————

CONEJERO TOMÁS, PEDRO: [Villena, 1907 / Benicassim, 27-12-1937]. En diciembre de 1911, todavía en Villena, sufre un accidente tras caerse de una atracción de feria que le produce graves heridas. Desde muy joven, entusiasta autodidacta, se vincula al Sindicato del Vidrio barcelonés (aprendiz en los tiempos de Arlegui), pero fue despedido tras ser detenido el 6 de agosto de 1923 en el local del Sindicato Único del barrio de Sants en una redada policial en busca de armas y explosivos. Algunos periódicos lo llamaron también Isidro y al ser menor de edad, no fue imputado. En noviembre de 1924 participa en el asalto al cuartel de las Atarazanas, siguiendo su compromiso en los años de la dictadura, en los que impulsó la Federación Nacional vidriera desde la clandestinidad. Participa en la insurrección de finales de 1930 y se batió en las calles en la de Figols en 1932. Muy activo en las JJLL de la Torrassa en el período republicano, se le considera iniciador del Ateneo Racionalista, además de ser miembro de los grupos anarquistas Verdad y Afinidad de Hospitalet-la Torrassa (1932-1936) con Ginés Alonso, Canela, Nebot y otros. Gran organizador de la comarca leridana en los años de la guerra civil. Según Abel Paz en 1936 militaba en el sindicato de Gráficas y vivía de la venta de periódicos; aunque quizás se refiriera a su hermano Florencio. En el agosto de 1937 de gira de propaganda regional con la JJLL de Cataluña, militante del ramo de transportes y en el otoño secretario de la FIJL catalana y miembro de la Federación local de JJLL de Barcelona. Murió en diciembre de 1937 en un accidente de coche de camino al Pleno Nacional de JJLL en Valencia. Su entierro, con conducción del cadáver por las calles de Barcelona, fue una importante manifestación de duelo, que agradeció su hermano José en nombre de la familia y en una breve nota publicada en la prensa.

———————————————————————————

grupo militares de La Nucia_exmilicianos de la columna Durruti_Madrid 1937 (2)CONGOST GARCÍA, JOSÉ: Militante de las JJLL conocido como Roget de la Nucía. Trabajador en la cantera de La Mola (Benissa-Calp), donde se constituyó en los años de la II República un activo grupo de la CNT. En febrero de 1936 fue delegado por La Nucía en el Pleno Regional. Al estallar la revolución encabezó, junto a unos 40 compañeros cenetistas de La Nucia y Altea, el asalto y rendición del cuartel de Xàbia. Presidente del Comité revolucionario de La Nucía y de la comarcal de la CNT. No tardaría en incorporarse al frente. Fue recomendado por el Comite Regional de la CNT de Levante al Comisario de la 82 Compañía de montaña. Estaba en el frente de Puebla de Valverde, el 01-01-1938. Un José Congost, delegado de guerra del 2º Batallón de la 55 Brigada Mixta. Colaborador de Solidaridad Obrera, o Tierra y Libertad; redactor de Mar y Tierra. Al acabar la guerra, emigró a Argelia a bordo del Stanbrook y en diciembre de 1940 estaba en Orán.

———————————————————————————

CONGOST GARCÍA, RAMÓN: [La Nucia, 1900]. Cartero y maestro de primera enseñanza en Petrer, y uno de los militantes confederales más destacados de la comarcal de Elda conocido por Cuerdo. Después del 19 de julio fue miembro del Comité Antifascista, participó en la incautación de varías fábricas de calzado de la localidad y fue delegado municipal. Además de miembro de la Junta calificadora de Expropiación de Fincas rústicas de Petrer. Ingresó en las milicias confederales el 15-12-1936. También aparece como secretario del Consejo de Administración de Fincas incautadas de La Nucía, 01-06-1937, aunque quizás lo fuera su hermano José. Delegado en el Pleno Regional por la Comarcal de Elda, 14-01-1938. Acabada la contienda, alcanzó el exilio de Argelia a bordo del Stanbrook. Murió en Orán a causa de una epidemia de peste pocos años después. Colaboraciones en Redención, 1921 desde Dontrien-Francia, y La Verdad, Villajoyosa.

———————————————————————————

CORBÍ, CELESTINO: Envia diners pro-presos des de Monòver a La Revista Blanca (1925).

———————————————————————————

CORBÍ, JOSÉ: Anarquista alcoià que fou secretari del Grup Joventut Llibertaria, constituit el gener de 1932. Membre i president de la Junta del Centre d’Estudis Socials, 1930-32. Decantat per el treintisme. Orador en nombrosos actes confederals i antifeixistes. Mort soptadament el 11-03-1934, al sepeli acudiren milers de treballadors i acabaren amb aldarulls que deixaren una jove socialista morta pels trets dels forçes de seguretat.

———————————————————————————

CORBÍ, LUIS: Secretari general de les JJLL de Monòver des del gener de 1938.

——————————————————————————

CORBÍ RAMÍREZ, JOAQUÍN: [Monòver, 21-08-1898 / Argel, 03-05-1955]. Conegut con Chasmí o Cuarteró. Confederal i faista de Monòver. Sembla que va haver de marxar a França -Herault- durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera i va tornar amb la proclamació de la Repúbica. President del Sindicat Únic d’Oficis Varis durant els anys republicans. Amb la revolución va integrar el Comité d’Ordre Públic, i desprès assolì càrrecs al consell Municipal -tinent d’alcalde des del 15 de febrer del 1937-. També membre de la Junta calificadora d’expropiació de Finques Rùstiques, per CNT, i vocal dels consells d’administració i socialització dels bens de Leoncio Corbí Poveda; i de Perfecto Guardiola Albert, 14-11-1936. Se va incautar, en nom de la CNT, de la Fábrica de Licors de Queremón Alfonso Prats, 03-06-1937. Aleshores membre de la Comisión comarcal de Propaganda Unificada CNT-FAI-JJLL. Delegat al Congrès regional per el SU d’Oficis Varis, 15-07-1937. Incorporat al front, va ser soldat de la 147 Brigada Mixta, 10-11-1938. Exil·liat a Argel, militá en la sub-delegació de l’Africa del Nort, i va morir el 3 de maig de 1955. La seua dona es deia María, i les seues filles Minerva i Remi.

———————————————————————————

CORBÍ RICO, LUIS: [Monòver, 27-01-1893/Alacant, 11-12-1940]. Dirigent socialista de Monòver conegut com Marto, fill de Eliodoro, jornaler i de María. Obrer sabater, autodidacta que va assolir un bon nivell intelectual, formant amb el temps una important biblioteca. Fins al 1919 va treballar al seu ofici en la veìna Elda, com tants d’altres monovers, i de segur va militar a les files de l’anarcosindicalisme, donat que hi apareix un Luis Corbi present al congrès provincial de la CNT d’Alacant la tardor del 1919. Aquell mateix any tornà a Monòver, on participa de la fundació de la Cooperativa de calcer La Solidaridad, on arrrivaria a ser president. També en aquells mesos col·laborà en la refundació d’un Centre Obrer, que en un primer moment va tenir instalades les seues oficines a la seua csa del carrer Major, i mes trad a la Casa del Poble. El 1920, arran del tancament del Centre Obrer per ordre de l’alcalde, es produeixen enfrontaments amb les forces armades i Corbí acabà tancat. Sembla que a la eixida de la presó va ser quan es va fundar l’UGT al poble, i el gener de 1925, sota la dictadura, l’Agrupació Socialista local. El 1927, bibliotecarí del Casino. Estos son anys d’intensa activitat política, donant conferències, o asistint al congresos del PSOE (Congres de la federació del ram de l’Edificació, octubre 1925), sovint en nom del Canters. El 1928 va portar la representació de les societats d’oficis varis La Regeneradora, la de sabaters i la de canters al XVI congrès nacional a Madrid. Sembla que va prendre part en la comissió de vaga dels teixidors d’Elx a començaments de l’any 1928. També va estar triat a la comissió paritaria del calçat d’Elx el 1929. El 1930 president de la Casa del Poble de Monòver i detingut al castell de Sta. Barbara a consequència de la vaga del desembre. Escollit el 12 de maig de 1931 primer alcalde socialista desprès d’instaurada la República a l’abril, però presentà la seua dimissiò l’agost, sense que estiguen clares les causes. President de l’Agrupació de Jutgats Mixtes en els anys republicans. Redactor de Trabajo [1928-1934], organ del Centre Obrer. La primavera del 1934, quan ja no era alcalde, va patir un accident pirotècnic que li va amputar un parell de dits de la ma dreta. L’octubre del mateix any de nou empresonat per la publicació d’una fulla clandestina cridant a la rebelió. Esclatada la revolució, va formar als organismes obrers que es feren amb el control de la població, fins que el març del 1937, va integrar el primer Consell Municipal, on va ocupar un càrrec en nom de la UGT, i de bell nou, el maig de 1938, triat alcalde. Designat jutge municipal el 26-03-1937. Membre de la Junta local d’expropiació de Finques Rùstiques. Delegat per l’UGT al congrès provincial, 04-09-1938. Tambe col·laboracions a Acero, 1936-1937. El día després d’acabar de la guerra, va ser detingut i tancat a la presó de la localitat. Li demanaven 30 anys en principi pero el 27-09-1939, reunit el consell de guerra a Monòver, va ser condemnat a mort. L’11 de desembre de 1940 va ser afussellat en el campament de Rabassa i enterrat a la fosa comuna del cementeri d’Alacant.

——————————————————————————— 

CORBÍ SEMPERE, JOSÉ: Anarquista i teixidor alcoià naixcut cap al 1880. President -1908- i membre fundador de l’Unió del Art Fabril d’Alcoi -fundada el 1906-. Detingut a consecuencia dels fets d’Alcoi del juliol de 1909 i empressonat fins al 9 d’octubre d’aquell mateix any. Fou iniciador del grup anarquista Los Invencibles, 1912-1916, amb el Rafael Soler i Vicente Sanjuan. El gener de 1915 participá al mitin de la vaga dels metalùrgics alcoians i poc després apareix com a president de la societat de teixidors mecànics La Unica. El juny de 1928 va anar comisionat a Madrid en nom dels obrers de la casa Fills de Miquel Payá per solucionar la situació de crisis que arrosegava. A tocar dels anys republicans, membre de la Junta directiva del Centre d’Estudis Socials alcoiá, 1930. Col·laboracions a Tierra y Libertad, 1916, 1919.

———————————————————————————

CÓRDOBA NAVARRO, JUAN: [Orihuela, 1899]. Mecánico y militante de la FAI y la CNT en Aspe. Secretario 2º de la CNT de Alicante, 01-01-1932, y en julio de 1934 vivía en el barrio de La Florida de Alicante y desempeñaba un cargo en el Sindicato de la Construcción. Después del 19 de julio fue presidente del Consejo de Administración de Fincas Incautadas de Aspe y propuesto para Fiscal municipal el 26-03-1937. En 1938 presidente de la Colectividad de Agricultores. Al final de la guerra pasó un tiempo escondido, pero fue detenido y llegó a la prisión de Santa Rita (Carabanchel) el 18-01-1940. Pasó al Reformatorio de Alicante el 14-04-1940, en tránsito para Novelda, para donde salió el 11-05-1940. El 29-05-1941 fue trasladado al Reformatorio de Alicante. Un consejo de guerra en Alicante el 06-03-1942 le condenó a 12 años de prisión mayor. Quedó en prisión atenuada el mismo 06-03-1942, obtuvo la libertad condicional el 13-09-1942 y consiguío el indulto el 17-03-1949.

———————————————————————————

CORTÉS, MA00_ALICANTE-CIGARRERASRIANA; cigarrera de la Fca. Tabacos d’Alacant, espiritista i activista lliurepensadora propera al Grupo Paz que va ser una de les primeres obreres alacantines que prengué part en actes públics el 1892, provocant un gran escàndol i guanyant-se le comparacions amb Louis Michel. El 1896 va encapçalar una comissió de cinc dones protestant davant el governador civil per l’enviament de soldats a la guerra de Cuba. Va pertanter a la Societat espiritista La Caridad des de la seua fundació el 1899, i el 1910 va ser una de les iniciadores de la Societat Obrera La Feminista, actuant en diferents mitings on sempre va demostrar una gran capacitat com oradora defensant l’antimilitarisme i l’amnistía per delits socials. 

———————————————————————————-  

CORTES MORANT, ANTONIO: [Alcoi, ¿? / 09-08-1905]. Teixidor a mà i anarquista alcoià que fou membre de la societat La Benèfica als anys 80. Pren part a les converses de la Comissió de Reformes Socials a la tardor de 1884 pel seu ofici, però va rebutjar la presidència de la comissió del Jurat Mixte de l’ofici el 1886 amb fortes crítiques.

———————————————————————————-

00_JoséCortésPuigCORTES PUIG, JOSÉ: [Cocentaina, 14-02-1907 / París 30-09-1982]. Paperer i anarquista de Cocentaina. Desprès l’aixecament feixista al seu poble, membre del Comité Revolucionari de Defensa. Tot seguit, 25-02-1937, vocal del consell administratiu de les Papereres Col·lectivitzades de la comarca d’Alcoi, CNT-UGT. Tambè proposat com Fiscal municipal a Cocentaina, 26-03-1937. A la fi de la guerra va ingressar a la presó d’Alcoi el 19-07-1939 i va quedar en presó atenuada el 14-12-1939. Va estar després pres al Reformatori d’Alacant. Va morir a París el 30-09-1982.

———————————————————————————-

COSTA GARCÍ00_garciaduranA, LUIS: [A Torre, 26-02-1915 / Alacant, 12-01-1986]. Luis Costa García, més conegut com Juan García Durán o, també, com El Fugas, bibliotecari, historiador i militant anarquista i anarcosindicalista fou fill d’un fuster instal·lat a Vilaxoán de Arousa, aprengué l’ofici de mestre d’aixa. Quan tenia 15 anys s’afilià a la CNT. També milità en les Joventuts Llibertàries. El novembre de 1931 presidí un míting cenetista a Betanzos. En 1935 va fer de secretari dels fusters de Vilagarcía i en 1936 assistí al Congrés de la CNT en representació dels sindicats de Vilagarcía. Poc abans de l’aixecament feixista s’establí a La Corunya, fugint de la persecució a la qual era sotmès per la seva actuació en un conflicte laboral, i es casà amb Dolores Martínez Santiago, amb qui tingué un fill, Luis Costa Martínez. Entre el juliol i l’agost de 1936 va estar detingut pels facciosos. Fou en aquest moment que adoptà el nom de Juan García Durán. Novament apressat el juliol de 1937 a La Corunya, fou jutjat i condemnat a mort. El maig de 1943 fou alliberat de la presó d’Alcalá de Henares. De bell nou a La Corunya, s’incorporà a la CNT clandestina, participant activament en la reorganització del sindicat anarcosindicalista. El juny de 1943 fou nomenat secretari general del Comitè Regional de Galícia de la CNT, assistint als plens nacionals de regionals a Madrid de juliol de 1945 i de març de 1946 –en aquest últim fou nomenat secretari polític del Comitè Nacional i secretari de l’Aliança Nacional de Forces Democràtiques –, i al Ple Regional de començaments de 1945 a La Corunya. Membre dels comitès nacionals d’Ángel Morales Vázquez i de Lorenzo Íñigo Granizo, va ser delegat per viatjar a França i tractar diversos assumptes del Govern republicà de Giral, i intervingué en tres consells de ministres. També en aquests anys mantingué contactes amb el Partit Galleguista. Participà en diverses trobades amb els grups guerrillers, especialment de Lleó i de Galícia. El 9 d’abril de 1946 fou ferit d’un tret en una cama per la policia durant la seva detenció a la Gran Via de Madrid, però a l’hospital aconseguí fugir. Novament apressat per mor d’un confident, fou jutjat, condemnat a mort i tancat a les presons d’El Dueso, d’Ocaña i de l’Hospital Penitenciari de Yeserías, d’on fugí el 10 de març de 1949 i passà a França amb llanxa pesquera. En 1950 visqué una temporada a França fent de planxador, ja que no volgué acceptar el suport econòmic de l’organització anarcosindicalista; després de fuster i d’auxiliar de biblioteca de l’Arxiu Nacional d’Austràlia, on es casà en segones núpcies amb la cònsol francesa Jeanette Villemin, amb qui tindrà un segon fill, Jean-Pierre García. Els trasllats consulars de sa companya també van ser seus i per això viatjà per uns quaranta països dels cinc continents. A finals dels anys cinquanta estudià biblioteconomia a Detroit, va fer classes de francès a l’Acadèmia Berlitz i a la Wayne State University i mantingué relacions amb el grup «Libertad» i amb les Societats Hispanes Confederades, realitzant nombroses conferències on defensà la unitat de les forces antifranquistes. En 1964 s’instal·là a Montevideo, on va fer classes d’anglès, de gallec i de portuguès al Liceu Francès, a la Universitat de la República i a la Facultat d’Humanitats i de Ciències, alhora que aprofundí en els seus estudis biblioteconòmics, obtenint la llicenciatura amb la tesi Bibliography of the Spanish War (1936-39). Encara que enquadrat en una línia reformista, en 1966 condemnà el cincpuntisme. En 1966 prologà el llibre de Carlos Zubillaga Castelao no arte galego. En 1968 s’establí a Houston. El 20 de novembre de 1975, el mateix dia que morí el dictador Franco, es doctorà en la Universitat de la Sorbona de París amb una tesi dirigida per Pierre Vilar sobre la intervenció estrangera en la Guerra Civil espanyola, passant a ser un dels especialistes d’aquest conflicte i realitzant conferències sobre el tema per tot arreu. Amb el temps arribà a tenir força prestigi com a especialista en biblioteques i en bibliografia, fent d’assessor històric de la Biblioteca del Congrés nord-americana a Washington i de bibliotecari en universitats texanes. En 1979 tornà a la Península i passà a viure a Alacant. Assistí al V Congrés de la CNT, del qual sortí força decebut, i es tornà força crític vers el moviment anarquista. En 1985 fou nomenat col·laborador de la Càtedra d’Història Contemporània de la Facultat de Filosofia i Lletres d’Alacant. Un mes abans de morir, gràcies a haver guanyat la loteria, fundà el «Premi Juan García Durán», destinat a distingir bianualment amb tres milions de pessetes un estudi sobre la Guerra Civil espanyola; el premi va ser canalitzat per la Fundació Bosch Gimpera i després es va fer càrrec el Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona. Durant sa vida va col·laborar en nombroses publicacions. És autor de nombrosos llibres. Juan García va morir sobtadament d’un aneurisma a Alacant el 12 de desembre de 1986, quan enllestia una traducció al castellà de la seva tesi doctoral.

———————————————————————————-

COVES MOYA, LUIS: [Alacant, 1897 / 11-07-1939]. Tambè Mollá i Mollás. Xofer/mecànic adscrit a la CNT d’Altea. Durant la guerra encarregat de la custodia dels pressos per a uns i president del Tribunal de Salut Pública o membre del Consell de Defensa per altres. Autor de Un convoy a Sigüenza, Comité de Abastos CNT-Altea, 1936. Expulsat del SU d’Oficis Varis d’Altea el 13-09-1938. Va ser detingut a Altea el 19-05-1939. Va ingressar en el Reformatori d’Alacant el 5-06-1939 des del Jutjat de La Vila. Un consell de guerra a Alacant el 16-06-1939 el va condemnar a mort i va ser executat el 11-07-1939 a Alacant, i soterrat en el cementiri. El TRP li va imposar una multa de 10 mil pessetes, de la qual els seus familiars no van quedar exonerats fins a 1966.

———————————————————————————-

CREMADES, A: Anarquista a Elda. Secretari de les JJLL d’Elda en febrer de 1937 i gestor de la companyia de teatre infantil de l’Orfeó Eldense durant la guerra.

———————————————————————————-

CREMADES GARCIA, JOSÉ: [Floreal del Raspeig, 10-03-1904 / Sector de Belchite, 18-09-1937]. Detenido en Alicante por indocumentado, 15-02-1927. Militante del Sindicato de la Construcción-CNT de Elche en los años republicanos. Muerto en el frente de Belchite, 18-09-1937.

———————————————————————————-

CREMADES QUILES, JESÚS: [Relleu, 13-VIII-1916 / Camp de Treball Ot-Lager Otto Weddigen, 18-05-1943]. Militant confederal a Alcoi des de 1931. Vocal de la Secció de Forners. Després de el 19 de juliol va participar en l’assalt a la caserna militar d’Alcoi. Membre de la Guàrdia Popular Antifeixista d’Alcoi, va sol·licitar ingressar en el Cos d’Assalt el 04-01-1937. Després de la guerra va passar la frontera però va tornar poc més tard. Va ser capturat el 01-08-1939 i va ingressar a la presó d’Alcoi el 12-08-1939. Va ser enviat al Reformatori d’Alacant el 07-01-1941 per comparèixer davant un consell de guerra, el 25-01-1941, que el va condemnar a dotze anys i un dia de reclusió menor. El 26-05-1941 va ser enviat a al penal de Formentera, i va passar el 11-11-1942 a la presó de València, el 30-11-1942 va tornar a la presó d’Alcoi i va quedar a la presó atenuada al 26-12-1942. Va obtenir la llibertat condicional el 25-02-1943, i la definitiva el 23-11-1945. Ja en llibertat, va marxar a treballar a França, reclòs en el camp Ot-Lager Otto Weddigen gestionat pels nazis i alimentat pel franquisme, on va morir el 18-05-1943 durant un bombardeig dels aliats, sent enterrat al cementiri de Talence [Gironde].

———————————————————————————-

CREMADES QUILES, JOSÉ: Natural de Relleu y militante de la CNT de Alcoy. En septiembre de 1939 regresó a Alcoi con permiso ilimitado, desde un BST de Marruecos y se informó a la guardia civil para que lo vigilase.

———————————————————————————-

CREMADES RAMOS, JOSE MARÍA: [Alicante, 02-01-1915]. Electricista y militante de las JJLL de Alicante durante la guerra, integrado en uno de sus Cuadros Artísticos. También afiliado a SIA. Al final de la guerra se quedó en Alicante y colaboró en la organización clandestina como delegado de barrio, hasta que la célula fue desarticulada en mayo de 1940, siendo detenido, torturado y condenado en causa militar por tratar de reorganizar las JJLL junto a su camarada Mira Maciá, con el objetivo de ayudar a los presos y a sus familiares. Un consejo de guerra en Alicante el 23-01-1941 le condenó a 25 años de prisión. Salió en libertad condicional desde el penal de El Dueso el 25-02-1949.

———————————————————————————-

CRESPO CASTELLS, BERNARDO: Militante confederal alcoyano. Representante del ramo metalúrgico en la comisión de Control del metal en agosto de 1936.

———————————————————————————-

CRESPO TOMÁS, JOSÉ: Vocal del Frente Popular y militante de CNT de Salinas. Detenido al final de la guerra, fue juzgado el 7 de diciembre de 1939 y condenado a muerte, aunque luego vería su pena conmutada por 30 años.

———————————————————————————-  

CUENCA ESPINOSA, ANTONIO: [Villena, 1911 / Sector Nules-Costa, 07-11-1938] Pagès i militant anarquista a Elda. L’1 de maig de 1932 pren part a un mitin pro-presos a Santa Pola en nom de la comarcal d’Elda. Ençetat el periode revolucionari, va combatir els feixistes a la seua ciutat, on va seguir dirigint la companyia de teatre infantil de l’Orfeó Eldense. Tot seguit, va estar present al Congrès provincial de les JJLL d’Alacant, novembre de 1936, i fou membre del Comité Popular Provincial de Defensa, desembre. Incorporat al front en un Batalló Motoritzat d’Ametralladores. Va desapareixer al sector Nules-Costa, 07-11-1937. No obstant, un amb el mateix nom apareix adscrit a la FL de Villefranche sur Saone, 1950, i pot ser desprès traslladat a Canadá. Col·laboracions a Nuevo Rumbo, 1937.

———————————————————————————-

CUENCA ESPINOSA, GREGORIO: Afiliado a la CNT de Villena.

———————————————————————————-

CUENCA PASTOR, JULIÁN: [Almansa, 1886]. Veterano militante de la CNT de Elda y zapatero adscrito a La Racional, sindicato de aparadoras y zapateros. Después del 19 de julio intervino en la incautación de fábricas y almacenes de calzado. Al finalizar la guerra ingresó en el Reformatorio de Alicante el 30-05-1939 desde Elda, asistiendo a Consejo de guerra en Alicante el 15-06 y el 01-09-1939; en cuya última fecha se le condenó a 12 años y 1 día de prisión menor. El 13-03-1940 fue trasladado desde el Reformatorio de Alicante a la Prisión de Orihuela, volviendo a la cárcel alicantina el 25-06-1941. Obtuvo la prisión atenuada el 11-11-1942 y la libertad condicional el 12-11-1942. Colaboraciones en Nuevo Rumbo, 1937.

———————————————————————————-

CUESTA SIRVENT, PABLO: [Elda, 1896]. Anarco-sindicalista de Elda. Cortador integrante de La Racional, sindicato de aparadoras y zapateros. Miembro del grupo anarquista Pro-Prensa, 1916-1918. En 1924 era secretario de la sociedad cooperativa La Fraternidad. En mayo de 1931 remite una carta a algunos rotativos madrileños desmintiendo las afirmaciones vertidas sobre apología a la violencia en un mitin celebrado en Elda el 20 de mayo. Al final de la guerra ingresó en la cárcel de Monóvar desde el campo de concentración de la localidad el 02-12-1939 y salió en prisión atenuada el 17-09-1940.

———————————————————————————-

CUIRANA BALLESTER, JUAN: Anarquista i confederal en Ondara, original de Cervera del Maestre (Castellón). Arriba a Ondara cap al 1931 i s’afilià a la CNT. Durant la guerra va ser membre del Consell Municipal en nom de la CNT i delegat de la comisió d’Abastos. Representant de la Col·lectivitat mixta de Treballadors Agrícoles, CNT. També nomenat delegat de la Comisió Provincial de Treball i fiscal municipal suplent, 09-12-1937. Delegat per la FL de Sindicats CNT d’Ondara en el Pleno Comarcal en Denia, 05-04-1938. El desembre de 1938, amb Florentino López, van ser acusat de fer propaganda anti-gubernamental, penjant pasquins pel poble amb el text “Obrero, el gobierno es tu enemigo”, i tingueren un enfrontament amb la Guardia de Asalto als carrers del poble.

———————————————————————————-

CIURANA BALLESTER, JOSÉ FELIPE: [Cervera del Maestre, 28-IX-1908]. Pagés confederal a Ondara conegut per Rull. Arriba a Ondara cap al 1932 i s’afiliá a la CNT. Empressonat arrán les fets d’octubre de 1934 en Alacant. Desprès del 19 de juliol prenguè part en l’assalt de la Caserna de la Guàrdia Civil i de la seu de DRA en Alacant, i tot seguit va tornar a Ondara on va encapçalar el Comitè de Salut Pública. També membre de la comisió provincial de la FAI. Pot ser integrat en la 118 Brigada Mixta. A la fi de la guerra es va traslladar ràpidament a Alacant i va embarcar en l’últim vaixell que va sortir. Després va estar en un camp de concentració a França fins que l’organització de la CNT en l’exili li va treure d’allà. Al novembre de 1942 el va citar el Jutjat de Dénia per al seu ingres a la presó. Va tornar a Ondara en els anys setanta.

———————————————————————————-

CIURANA BALLESTER, RAFAEL: Milicià confederal d’Ondara integrat en la 122 Brigada Mixta de la 27 Divisió en Fraga (Huesca).

———————————————————————————-


DEL MONCHO, VICENTE: Militante confederal de Elda conocido como Falillo. Exiliado al final de la guerra, trabajó de pastor en la zona de Toulousse en 1948.

———————————————————————————-

DEL SOCORRO PÉREZ, MANUEL: Confederal d’Asp. Detingut al final de la guerra i condemnat a 20 anys i un día de reclusió. Els seus germans Ramón i José María, morts sense més dades.

———————————————————————————-

DELGADO, TOMÁS: Mecánico y militante confederal de Villena, implicado en la industria metalúrgica colectivizada durante la guerra.

———————————————————————————-

DELTELL, LUIS: Confederal alcoyano. Concejal en Alcoy a comienzos de 1939.

———————————————————————————-

DELTELL SOGORB, JOSÉ: [Monòver, 1913]. Flequer de Monòver. Afiliat a la CNT. Va pertànyer a les Milícies Rojes de Monòver i fou milicià de la Columna de Ferro. Desprès de la guerra, un consell de guerra celebrat a Alacant en 1940 el va condemnar a 12 anys i un dia de reclusió menor.

———————————————————————————-

DEVESA BAYONA, ANTONIO: [Benidorm, 1897 / Barcelona, 07-06-1941]. A veces como (An)Tonet Bayona. Hijo de un marinero fallecido a principios de siglo en un naufragio, huérfano marcho a Barcelona con su madre. Hizo el servicio militar en Cartagena y allí estaba preso en octubre de 1921 por activismo sindicalista, desde donde colaboraba en Redención. Detenido el 10 de noviembre de 1923 en Barcelona cuando intentaba atracar, junto a Leopoldo Martínez y Francisco Gutierrez, un furgón de dinero del Banco de España y se le involucra en otro atraco previo la Caja de Ahorros de Terrassa, 12 de septiembre, en el que resultó muerto un somatén, siendo condenado en febrero de 1925 a muerte, cambiada por cadena perpetua mientras estaba en capilla esperando la ejecución. Por entonces tenía mujer y una hija de 5 años. Militante de la CNT y la FAI al lado de Durruti y Ascaso. En 1928, desde el Castillo-cárcel de Figueras, recibe dinero pro-presos a través de La Revista Blanca; y se ha dicho que fue el eje del comité pro-presos, y que estuvo encarcelado hasta la llegada de la Republica. En diciembre de 1934 es detenido en Barcelona ocupándole sellos de cotización del comité pro-presos y carnets del ramo del Agua al que estaba afiliado. Iniciada la revolución, seguía encabezando el citado organismo, formó el comité revolucionario de Cataluña y, con Batlle y Barriobero, se encargó de la oficina Jurídica de Barcelona, máximo órgano jurídico de la región. Disuelta la oficina en 1937, fue inspector de los servicios correccionales hasta los hechos de mayo que acarrearon su encarcelamiento: supuestamente encartado con Barriobero y Batllé por tráfico de divisas. Encarcelado estaba al final de la guerra, en que apresado por el fascio, fue condenado y ejecutado.

———————————————————————————- 

DEVESA DEVESA, DIEGO: Jornalero confederal de Alfaz del Pí. Condenado a 16 años de cárcel en 1942.

———————————————————————————- 

DEVESA GONZÁLEZ, CLAUDIO: Labrador confederal de Alfaz del Pí. Condenado a 16 años de cárcel en 1942.

———————————————————————————- 

DEVESA GONZÁLEZ, DIEGO: Campesino confederal de Alfaz del Pí, afiliado a la CNT en 1931. Durante la guerra preside la CNT local, concejal y vocal del comité de incautaciones. Condenado a 16 años de cárcel en 1942.

———————————————————————————- 

DEVESA SUCH, JOSÉ: Labrador confederal de Alfaz del Pí. Condenado a 16 años de cárcel en 1942.

———————————————————————————- 

DIAZ, ANDRÉS: Membre del grup cultural Luz i redactor del periòdic La Verdad de La Vila Joiosa (1932-1933). Mestre interí en l’escola racionalista de la CNT desprès la surtida de Antonia Maymón (1932).

———————————————————————————- 

DIAZ, MANUEL: Militante de JJLL de Elda durante la guerra.

———————————————————————————-

DOficinas Valencia_editado-1ÍAZ FERRER, DOMINGO: [Torrevieja, 1908 / Toulouse, 26-08-1987]. Anarcosindicalista que desde muy joven trabaja en los ferrocarriles andaluces como factor y esporádicamente como jefe de estación. Activo en el sindicato confederal Ferroviario -FNIF-, desempeñó cargos de responsabilidad. Entre el 28 y el 30 de abril de 1932 representó la subsección de Jerez en el Pleno del Comité de Relaciones de Andalucía de ferroviarios. Entre el 30 de abril y el 4 de mayo de 1932 fue delegado por Jerez en el Pleno Regional de Ferroviarios de Andalucía y presidió algunas sesiones. En 1933 se traslada a Alicante, donde continua su trabajo de ferroviario. En julio del 36 se suma a las milicias confederales, representa la CNT en la Comisión de Orden Público y fue uno de los testimonios de la ejecución del jefe falangista José Antonio Primo de Rivera; y fue comisario en el cuerpo de sanidad de la Columna de Hierro. A partir de febrero de 1937 fue nombrado, en representación de la Federación Anarquista Ibérica y juntamente con Antonio Ortega Corbí, miembro de la Consejería Provincial de Valencia. Durante la guerra dotó al periódico Liberación de papel y maquinaria. Acabada la guerra, se refugió en Orán, y trabajó de pastelero. En esta época fue responsable del Comité Regional Provisional del FNIF de África del Norte y en 1947 secretario politico-social del Comité Departamental de Àfrica del Norte de la CNT en el Exilio. Después de la independencia de Argèlia, se instala en Niza, donde durante los años setenta colabora en el periódico parisiense Frente Libertario. Más tarde se establece en Tolosa de Llenguadoc, siempre militante en la CNT. Durante sus últimos años, mantiene suscripción y contactos con la revista barcelonesa Polémica.

———————————————————————————-

DÍAZ GONZÁLEZ, JUAN: Militant de la CNT a Asp. Detingut al final de la guerra, i amb sentencia Indeterminada.

———————————————————————————-

DIAZ SELLÉS, ANTONIO: [Villajoyosa, 15-04-1915 / ¿?]. Nacido en una familia obrera y liberal original de Villafranqueza, donde vuelven en 1925. Hace estudios en Alicante donde consigue el bachiller y se orienta, como tantos jóvenes de la época, hacia el magisterio de influencia ferrerista. Empieza a interesarse por el anarquismo en los años republicanos, se afilia al sindicato de oficios varios de Villajoyosa y colaboraba en la escuela confederal de la calle Maestro Marquez, nº 14, de Alicante. Iniciada la revolución compagina sus tareas docentes con un cargo en la delegación de hacienda del Consejo Municipal de Villajoyosa, hasta que el 10 de enero de 1937 se marcha voluntario al frente, encabezando un grupo de 150 milicianos locales que marcharon al frente de Teruel enrolados en la Columna Confederada (luego 82 brigada mista) tras pasar por Valencia. Herido en la última parte de la guerra, fue trasladado a un hospital de Villajoyosa, y luego integra un batallón de Defensa de Costas -Denia y Jávea- los 8 últimos meses de guerra. Con la debacle, junto a sus hermanos y gente conocida -mandos militares-, fletan en el último momento dos pequeñas embarcaciones de pesca con las que llegan a Orán. Pasó 7 años en África, donde sufrió los campos de concentración y trabajó en la construcción del ferrocarril trans-sahariano. Vuelto a Francia, se estableció por Burdeos en 1947, trabajó para ganarse la vida y colaboró dando clases un tiempo en la Casa de España. Regresó a España en 1980.

———————————————————————————-

DIAZ SELVA, MANUEL: [Alicante 09-02-1915 / ¿?]. Anarquista alicantino. Nacido en una familia obrera, a los 9 años abandona los estudios para trabajar de aprendiz en una confitería, luego en una funeraría y de nuevo en un horno. De aficiones taurinas, en los años republicanos comienza a explorar el anarquismo a través de su prensa y se afilia al sindicato de la alimentación, siendo nombrado secretario de la sección del azúcar. Miembro de las JJLL, fue elegido secretario e integró el grupo artístico Remenver, que representaba obras sociales y en valenciano por centro obreros y teatros de la comarca. Estallada la revolución, combate el fascismo en las calles y pronto marcha al frente voluntario integrado en la Columna España Libre, batiéndose en los frentes de Andalucía y Levante. Llegó a ocupar cargo de comisario de batallón, sección abastecimientos. Al final de la contienda, se esconde unos dias en Jijona y luego vuelve a Alicante con su mujer y tras conseguir trabajo, forma en la organización clandestina antifranquista para auxiliar a los presos y sus familiares, hasta que fue desarticulada el 2 de febrero de 1940, siendo detenido, torturado en dependencias de la Diputación y luego trasladado como incomunicado al reformatorio de Adultos. Enjuiciado por lo militar fue condenado a 25 años, cumpliendo 9 años en los penales de sat. Rita y Ocaña. Compañero de Francisca Martínez Clement.

———————————————————————————-

DIAZ VERDEGUER: Militante de las JJLL de Alicante. Al final de la guerra se queda en Alicante y forma en la organización clandestina antifranquista, hasta que fue desarticulada, siendo detenido, torturado y condenado en causa militar.

———————————————————————————-

DOMENE PONTE, ANGEL: [Villena, 1917 – ¿?]. Benjamín de una saga confederal de Villena, trabajó de ebanista (aprendiz en 1931 en el taller de Camarasa y Giménez), y pronto ingresó en la CNT. Combatió como voluntario en 1936 y con la derrota fue apresado en Alicante y encarcelado hasta fines de 1941. Emigró al poco a Barcelona, laboró un tiempo con Ginés Camarasa y a mediados de 1942 cambió de taller. En los cincuenta se le pierde el rastro.

———————————————————————————- 

DOMENE PONTE, JESÚS: [Villena, 1915 – ¿años 80?]. De familia libertaria, trabajó de barbero y fue un depurado acordeonista, un activo confederal y militante de las JJLL. Combatió al fascio en su ciudad y participó en la toma de Albacete, o en la defensa de Madrid. Apresado en Siguenza, se le internó en un campo de concentración y después encarcelado hasta 1944. Asentado en Barcelona, como buena parte de los confederales de Villena, dejó de militar. Murió en la década de los 80.

———————————————————————————- 

DOMENE PONTE, JOSÉ: [Villena, 1915 / Alicante, 21-07-1942]. Alias Moliné. También de familia libertaria, trabajó de barbero y fue un depurado acordeonista, destacó como un activo confederal y militante de las JJLL. Miembro del Comité Revolucionario local, combatió al fascio en su ciudad y participó en la toma de Albacete, dónde fue herido en un ojo del que quedó tuerto. Permaneció en la colectividad de barberos hasta el final de la guerra. Detenido en el cepo del puerto de Alicante, padeció el campo de concentración de Albatera, torturas y cárcel en Villena, y fusilamiento en el cementerio de la capital de la provincia.

———————————————————————————- 

DOMENE PONTE, RAMÓN: [Villena, 1910 / Alicante, 17-07-1941, según otras fuentes 12-02-1942]. Alias Moliné. Hermano mayor de una familia libertaria de Villena, también trabajó de barbero y destacó como hombre de acción desde antes de la República. Combatió al fascio en su ciudad y participó en la toma de Albacete, y de seguido permaneció en Villena como presidente de la colectividad de barberías. Detenido en el puerto de Alicante en 1939, pasado por los campos de Los Almendros y Albatera, fue trasladado a Villena donde fue maltratado repetidas veces. Encarcelado en Alicante, le impusieron tres penas de muerte, y finalmente lo agarrotaron.

———————————————————————————-

DOMENECH, CARMEN: Militant de les JJLL i CNT de Banyeres. Detinguda i condemnada per auxili a la rebelió.

———————————————————————————-

DOMÉNECH, JOSE: Tejedor y miembro de la FRE-AIT de Benilloba, 1872-73. Presente en las conversaciones organizadas por la Comisión de Reformas Sociales en el otoño de 1884 por los tejedores.

———————————————————————————-

DOMENECH, JOSEFINA: Militant de les JJLL i CNT de Banyeres. Va exercir com infermera durant la guerra. Detinguda i condemnada per auxili a la rebelió

———————————————————————————-

domenech
DOMÉNECH AGULLÓ, JOSEP: [Cocentaina, 1896? / Alcoi, 23-08-1939]. Confederal de Cocentaina nascut cap al 1896. Sabater de professió, fou membre de la Confederació Nacional del Treball. Durant la guerra civil va ser membre del Consell Municipal de Cocentaina. Josep Domènech va ser afusellat el 23 d’agost de 1939 per les tropes franquistes a l’entrada del cementiri d’Alcoi; deixa esposa i dos fills.

———————————————————————————-

DOMENECH BENEYTO, ENRIQUE: [Bocairent, 1904 / Paterna, 25-11-1939]. Teixidor i militant de de CNT i afiliat a ER de Bocairent. Durant la revolució va ser president del Comité Revolucionari i desprès regidor del Consell municipal. Detingut al final de la guerra fou afusellat pels franquistes a Paterna.

———————————————————————————-

DOMíNGUEZ, MANUEL: Papelero internacionalista en Cocentaina. Asistió al congreso de Noógrafos de 1872, y representó a Muro y Cocentaina en el congreso cordobés de 1872-1873. Participó en el cantonalismo alcoyano por lo que fue procesado en rebeldía.

———————————————————————————- 

DORADO MA00_JoseDoradoRTÍN, JOSÉ: [ ¿? / Alacant, 25-11-1929]. Obrer cultural alacantí inicialment vinculat a l’anarquisme. Quan tenìa 12 anys va aprendre l’ofici de gravador marbrista a l’escola d’arts i oficis i promte va formar part de la societat de picapedrers i marbristes d’Alacant, on va arrivar a tenir carrecs de responsabilitat a la primera década del segle XX, per eixemple inclòs al comité de vaga dels picapedrers en 1902. A l’octubre del 1913, va ser jutjat per escarni a la religió en un articul publicat a El Luchador i també tinguè en aquell temps un problema intern a la societat de picapedrers, que el va portar a deixar els carrecs i canviar d’ofici, fet que coincideix amb la seua renuncia a l’anarcosindicalisme i el seu nou treball com a tipògraf, alhora que s’apropa al republicanisme més que al socialisme. D’este moment es la seua implicació en el moviment antiflamenquista a la ciutat d’Alacant, que va romandre actiu a la segona part de la década, i la especiatlizació com a periodista obrer, arrivant a ser, un temps, president de l’asociació de la premsa local. El juliol del 1919 era secretari d’interior de la junta de delegats de la Federació local. Va arrivar a tenir alguna resonancia com a propagandista republicà al llarg dels anys 20, degut al seu caire anticlerical i socialista, i aquell resó lliurepensador i noucentista. El 1926 fou membre fundador i contador de la junta local d’Alianza Republicana. Va ser un depurat mùsic autodidacta que des d’un principi va formar a l’Orfeó d’Alacant i la seua vessant cultural destacà a les seues habituals conferencies o la implicació a l’efimer Cercle de Belles Arts. Va ser un actiu masó i se va casar per l’esglesia. Col·laboracions a Tierra y Libertad, 1913 i Generación Consciente, Alcoi, 1924. Va fundar el periòdic cultural Aparte, 1915, i després dirigì La Raza Ibera, 1929.

———————————————————————————-

DUBOIS MARTÍ, ENRIQUE: [1886- ¿?]. Grabador, tipógrafo, librepensador, socialista y comunista libertario asentado en Alicante en los años de la 1ª guerra mundial. Parece que en 1905 andaba por Barcelona, trabajando como grabador de caché, colaborando en la Asociación Wagneriana y en el Comité Franco-Sudafricano. Escribe en la prensa democrática de Tarragona -desde Tivisa- en los primeros años 10, y llega a Alicante en la segunda mitad de 1914. Inmediatamente pide su ingreso en la Agrupación Socialista y en La Tipográfica, pero en la primera de ellas surgen problemas dada su renuncia al electoralismo y su antiautoritarismo declarado. Colabora frecuentemente en Alicante Obrero y en Un Periódicos para Todos, entablando polémicas con la prensa conservadora y con eminentes socialistas como José Dorado. Poco a poco se decanta por las organizaciones y iniciativas libertarias, Comité Pro-amnistía, mitines anarcosindicales en Elda y su comarca.., pero no parece que continuara en Alicante después de 1916. En 1919 se ubica en Madrid, detenido por hurto tras una denuncia del patrón de la imprenta donde trabajaba -El Fígaro-.

———————————————————————————-

DUEÑAS, DOMINGO: Xòfer i militant confederal a Cocentaina durant la guerra.

———————————————————————————-

DURÁ MOLLÁ, ANTONIA: Fusilada en Alicante, 21-07-1942. También fusilado su compañero, el militante cenetista de Castalla, Vicente Esteve Gimeno.

———————————————————————————-

DURÁN FERNÁNDEZ, EXPEDITO: [Alajar, Huelva, 1904 – ]. Maestro de la Escuela Racionalista de Elda con Fontaura y Maymon, y durante la República en Salt. Mitineó en representación de los alicantinos en Valencia en 1932. En 1947 afiliado a la agrupación Salvochea de la Regional Andaluza de la CNT en el exilio mexicano; y allí seguía en 1954.


EGEA, JOAQUÍN: El 11 de julio de 1908 nace Joaquín Egea en Callosa de Segura que desde muy joven vive en Montpellier, dónde tantos alicantinos fueron a trabajar antes y después de la revolución. Allí, a través de la lectura de Tierra y libertad se hizo anarquista y colaboró en los grupos de la Federación anarquista francesa. En julio de 1936 con un grupo llegó a Barcelona en defensa de la revolución. Su compañera fue Rosa Savau.

—————————————————

ESCANDELL VENTURA, LUIS: [Novelda, 1891 / Alicante, 03-02-1942]. Hijo de una profesora de Partos de Novelda y de un ebanista local especializado en artes funerarias. Carpintero y militante confederal de Novelda. Fusilado por los franquistas en Alicante.

————————————————— 

ESCANDELL VENTURA, RAMÓN: [Novelda, 1893 / Alicante, 03-02-1942]. Hijo de una profesora de Partos de Novelda, Elisea, y de un ebanista republicano especializado en artes funerarias, Luis. Hizo el servicio militar en Melilla, finalizado en febrero de 1912. Oficinista y militante confederal de Novelda, aunque quizás en los primeros años 20 militara en la UGT, ya que en septiembre de 1924 aparece como periodista emergente, en un homenaje a Lorenzo Fenoll organizado por los socialistas locales en la Casa del Pueblo. En junio de 1936, uno con el mismo nombre, detenido en la partida de La Canalosa de Hondón de las Nieves, en el marco de una huelga de Campesinos. Según Vicente Ramos, fue director del periódico Revolución que se publicaba en Novelda entre abril y junio de 1937. Detenido al final de la guerra, fue fusilado por los franquistas en Alicante.

—————————————————

ESCLAPEZ, DIEGO; obrer socialista d’Elx i fundador de la primera Agrupació Socialista el 1891. Durant els anys seguents treballa per difondre el socialisme a les comarques del Vinalopó. 

—————————————————————————————-  

ESCOBEDO VAELLO, ENRIQUE: [Alcoy, 1915 / Valencia, 19-11-1941]. Mecánico de oficio y miembro de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias de Valencia, Enrique Escobedo Vaello había sido detenido con otros 31 militantes de la CNT y de las JJLL por la difusión de un manifiesto pidiendo que España permaneciera neutral durante la guerra mundial. Este manifiesto impreso por la red de Francisco Ponzan Vidal fue transportado desde Francia por Agustín Remiro Manero. Juzgado ante el Consejo de guerra que se está abierto a Valencia el 8 de noviembre de 1941 acusado “de atentado contra la seguridad del Estado y de traición”, Enrique Escobedo fue condenado a muerte junto con otros nueve de los acusados. Fue fusilado el 19 de noviembre con Angel Tarín Haro y Enrique Goig Tostado. Los otros siete condenados a muerte verán su pena conmutada por detención de por vida.

—————————————————————————————-

ESCOBEDO VAELLO, RAFAEL: [Alcoy, 1918 / ¿?]. Rafael Escobedo, camarero en Valencia terminada la guerra civil, fue detenido en esa ciudad con su hermano Enrique y otros 30 activistas de JJLL y de la CNT por haber distribuido un manifiesto exhortando a la neutralidad de España en el conflicto mundial. Juzgado ante el Consejo de guerra que se reunió el 8 de noviembre de 1941, fue condenado con dos de sus co-acusados a una pena de 20 años y un día de prisión.

—————————————————————————————-

ESCOLANO LOPEZ, JOSÉ: [Novelda, 1886 – ¿?]. Anarquista expropiador y presidiario. De Novelda quizás emigró a Alicante tras el servicio militar, y allí sufriría sus primeras detenciones y a principios de 1913 aparece como contador del Ateneo Sindicalista Obrero y vocal de la sociedad de metalúrgicos La Montadora. En ese punto emigró a Barcelona, donde a final de año es detenido con el nombre de Tomás Mira López y procesado por robo y atentado. En agosto del año siguiente intenta fugarse rompiendo el coche celular que lo trasladaba del palacio de Justicia a la prisión. Citado como miembro del sindicado Único en Barcelona, seguía en prisión a comienzos de enero de 1918, cuando de nuevo logró fugarse, pero fue detenido al poco. Fue detenido de nuevo a finales de abril de 1921, ahora en Játiva, acusado de haber robado a un comerciante local y a comienzos de 1922 se le acusaba falsamente de dirigir desde la cárcel de Valencia a una banda que extorsionaba a empresarios de Novelda y Monòver. No fue juzgado por ello hasta noviembre de 1926, siendo absuelto y poniendo de manifiesto que había sido un montaje. No volvemos a saber de él hasta agosto de 1932, cuando logró fugarse del Palacio de Justicia de Barcelona pero sería detenido noviembre en la Rabasada de Barcelona y luego condenado a muchos años acusado de varios atracos en la zona. Su hijo fue José Escolano, tenor alicantino, pensionado por el ayuntamiento de Novelda en el Conservatorio de Madrid en los años republicanos y que consiguió cierto renombre.

—————————————————————————————-

ESPÍ 00_josé espi reig_anarquista-sindicalistaREIG, JOSE: [¿Petrer?, 1907 / ¿?]. Apodado Pepín. Cortador de calzado anarquista y sindicalista en Elda. Militante de la CNT en los años republicanos. Estuvo en la cárcel en varias ocasiones por secundar huelgas revolucionarias convocadas por la CNT. Avecindado en Elche. En el periodo bélico marchó voluntario al frente, miembro del Comité de Guerra y luego comisario del batallón de la militarizada columna de Hierro, 1937 -tercer batallón de la 83 Brigada Mixta-, siendo muy apreciado por los soldados. En la posguerra fue detenido el 9 de septiembre de 1939 y juzgado en consejo de guerra en Alicante el 12 de enero de 1940. Fue condenado a 30 años de reclusión mayor por adhesión a la rebelión (su hermano Salustiano fue condenado a muerte y le fue conmutada la pena por la de 30 años de reclusión mayor). Salió en libertad condicional el 26 de junio de 1943. En la década de los cuarenta volvió a ser detenido por actividades antifranquistas. En los años sesenta implicado en el proceso cincopuntista, participó en las tertulias clandestinas del médico monárquico Francisco Zaragoza en Alicante y representó a la CNT en los contactos con el ministro Martín Villa. En 1966 aparece en la comisión provincial de Alicante encargada de coordinar la presencia confederal en las elecciones sindicales.

———————————————————————————

Cercle d'Estudis Socials de White Plains, Nova York_Salvador Espí primer x la esquerra_la Revista Blanca 15-101931ESPI SARAÑANA, SALVADOR [Alcoi, 1859 – ¿?]. Històric anarquista alcoià. Format en els ambients federals, de xiquet va ser tèstic de l’aixecament dels alcoians contra la monarquia dels Borbons el 19 de setembre de 1868, i desprès un d’aquells jovens teixidors que es solidaritzaren amb els paperers locals i declararen la vaga general el juliol de 1873. Salvador va martxar a Barcelona, Sant Martí de Provençals, on estava a començaments de la década seguent treballant com a teixidor. En 1884 secretari d’exterior de l’Unió Manufacturera de Sant Marti. Tambè el trobem fent difussió de les seues idees lliurepensadores a La Federaciò Igualadina, 1884, i Revista Social, 1885. En març de 1884 va soterrar civilment en Sant Martí al seu fill Angel Colón i l’agost de 1885 a la xiqueta Carmen Federación Espi Abril. En eixe temps va coneixer al seu amic Pere Esteve, i també l’Anselmo Lorenzo, de qui diu que aleshores governava amb ma ferma el vaixell tipogràfic de l’Academia, punt de trobada entre l’anarquisme, el lliurepensament, el federalisme catalanista i la masoneria. A la seua casa de la Plaça del Mercat de Sant Martí va fixar-se la seu de El Grito del Pueblo, periòdic anarco-colectivista aparegut el juliol de 1886, i a mitjans de setembre va rebre el primer processament judicial per injuries al rei, seguit d’altres delictes de premsa semblants. Es probable que s’integrara amb Pere Esteve en el grup Benevento, iniciadors del periòdic El Productor [1887-1893] i del Centre obrer Regeneración. Posiblement també prenguè part en la constitució del Pacte d’Unió i Solidaritat, setembre 1888, i en la disolució de la FRE en el seguent congrès de València. Membre de la comissió del Cercle Obrer de Barcelona, va ser detingut a consecuencia de la celebració del 1 de maig de 1891. Tornem a saber d’ell en 1893, quan lliurà un donatiu per a les families de Pallás i Francisco Ruiz a El Corsario de La Corunya; i de bell nou l’octubre d’eixe any quan va ser processat per pertanyer al il·legalitzat Centre de Estudis Socials del carrer Riereta i a mes ser un dels repartidors de El Productor. Fugit de la justicia burgesa, de segur no va trigar gaire en agafar el cami de l’exili. Asentat a Nova York, al costat del seu amic Esteve, fou un dels col·laboradors habituals de Cultura Obrera [1911-1927]. Com que no l’hem trobam enlloc pel seu nom, citem a Severio Espi, espanyol de 34 anys i membre de la IWW que fou detingut el març de 1920 juntament amb el membres del Cercle Francisco Ferrer de Paterson. Al començament de la dècada de 1930, Salvador Espí integrava el Cercle d’Estudis Socials de White Plains, a Nova York. Pot ser encara viu l’octubre de 1937, quan S. Espí recollia fons per la revolució espanyola. Tambè col·laborà en Tierra y Libertad, 1917 i 1936, Redención d’Alcoi, 1930 i Cultura Proletaria, Nova York, 1937.

———————————————————————————

ESPI SILVESTRE, ÁNGELES: [Alcoi, 09-08-1921]. Militant de les JJLL d’Alcoi amb 15 anys. En 1937 alumna de l’Internat-escola Durruti de València. Va aconseguir martxar amb el Stanbrook per el Port d’Alacant. En 1942, vivia en Argelia. En 2005 tenía residència en Alacant.

———————————————————————————

ESPLUGUES, RAMÓN: Anarcosindicalista en Alcoy. Dirigente de la Federación del Arte Textil, 1917-1922.

———————————————————————————

ESQUEMBRE TOMÁS, ANIBAL: [Villena, 1909 / Alicante, 28-10-1939]. Zapatero confederal, trasladado con su familia a Elda. Desde muy joven en la CNT y militó de forma activa durante la dictadura de Primo de Rivera. En los años siguientes reparte su activismo entre Barcelona y Elda; firmando en 1932 un manifiesto contra Pestaña desde la Modelo de Barcelona. En mayo de 1933 deja Elda tras la huelga general, pero en mayo de 1936 esta de nuevo allí. Toma parte del control obrero de Elda y pronto lo cencontramos en el frente madrileño hasta la derrota final. Detenido en Alicante, fue fusilado al poco.

—————————————————————————————- 

ESQUEMBRE TOMÁS, MÁXIMO: [Villena, 1909 – Elda, años 80]. Ebanista emigrado desde muy joven a Elda, y que en 1928 se integra en la CNT. Combatió en el frente madrileño desde 1936 y después en Teruel. Con la derrota logra pasar a Francia, formando en la CNT del exilio hasta 1946, cuando retorna a Elda sin mayores apuros, donde vivió hasta su muerte.

—————————————————————————————- 

ESQUEMBRE TOMÁS, RAMÓN: [Villena, 1914 – Frente de guerra, 1937]. De familia confederal asentada en Elda, trabajó de zapatero y militó en la CNT y JJLL. Iniciada la guerra, marcha al frente dónde encontró la muerte en 1937.

—————————————————————————————- 

ESQUEMBRE TORRENT, MANUEL: Carreter radical i després boter confederal a Alacant en el primer quart del segle XX. Entre el 1901 i el 1905 va ser membre de la societat de oficis varis El segle XX. El març de 1908 es detingut per protagonitzar un aldarull al Cine Sport d’Alacant, i les seues conviccions públiques li provocaven nombroses multes i altres assejaments policials de baixa intensitat. Tot i que apareix en 1908 als entorns radicals, s’implicá a fons al llevament sindicalista a la ciutat en la segona década del segle, i consta com a membre de l’Ateneu Sindicalista o com a president provisional de La Organizadora, societat de oficis varis, el 1912, i poc desprès vocal de la societat de fusters, ebanistes i similars. També pren part als diferents comissions de vaga d’aquells mesos de reorganització. Com a dada curiosa, podem considerarlo com a un dels difussors del futbol a Alacant, i feia de jutge de linea. Casat el 1915 amb l’Amparito Fuentes, el seu activisme, però, anava creixent, membre ara de La Defensa i participant a mitins importants al larg del 1916. El 1917 el detindrán pels fets de la vaga general d’agost, on era delegat del treballadors del Port, i va ser condemnat a 4 mesos de presó. Un amb el mateix nom asistì al XIII congrés de la UGT, celebrat a Madrid, 30 de setembre – 10 d’octubre de 1918, on va representar als obrers de fabriques i magatzems alacantins. L’estiu del 1919, presideix el sindicat unificat de transports de la CNT i fou dessignat president de l’assemblea de la Casa del Poble d’Alacant. El gener del 1920 va aconseguir fugir a la redada policial al SUT.

—————————————————————————————-  

ESQUITINO, JAIME VALENTÍN: Confederal, fusilado en Alicante en abril de 1939.

—————————————————————————————-

ESTEBAN GARCÍA, JACINTO: [Villena, 1914 / Alicante, 21-07-1942]. También Estevan. Alias El Gato. Confederal desde muy joven en Villena. Combatió el fascismo y al final de la guerra fue detenido en Villena, encarcelado en Monòver y Alicante, condenado a muerte y fusilado.

—————————————————————————————-

ESTEBAN HERNANDEZ, MARTÍN: [Villena, 1906 / ¿?]. También Estevan. Campesino, activo militante de CNT desde los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera. En 1936 participó en la incautación y socialización de las fincas agrícolas del municipio, formando en el consejo de administración. En 1938 marcha al frente, y en abril de 1939 cae en el cepo de Alicante. Padeció varios años de prisión y excarcelado se asentó en Alicante y se dedicó a la venta de productos agrícolas. Vivía en Alicante en 1952.

—————————————————————————————-

ESTEBAN MARTÍNEZ, ADALBERTO: [ Villena, 1918 / Alicante, 25-10-1939]. A veces como Edelberto Esteban. Zapatero de familia confederal, militante CNT y de JJLL de Villena, su último secretario durante la guerra. Fue uno de los 19 inculpados y juzgados por tenencia ilícita de armas en tribunal militar formado por falangistas y militares que se celebró en mayo (o junio) de 1939, y en el que fueron dictadas 18 sentencias a muerte y una condena de 30 años. Fue fusilado poco después en Alicante con Antonio Valiente el 25 de octubre de 1939 al cementerio municipal de Villena.

—————————————————————————————-

ESTEBAN MARTÍNEZ, PEDRO: [Villena, 1908 / ¿? ]. También Estevan. Tío de Adalberto y militante de la CNT desde su juventud. Sublevados los fascistas, combatió en el frente de Madrid y Guadalajara hasta la derrota. Detenido en 1939, fue condenado a muerte, luego conmutada, en Madrid. Salió de la cárcel de Ocaña 12 años más tarde. Liberado, residió en Cullera y murió en la década del 70.

—————————————————————————————-

ESTEVE, VICENTE: Militante libertario, fundador del Ateneo Cultural de las JJLL en El Campello en los años republicanos.

—————————————————————————————- 

ESTEVE GIMENO, VICENTE: [Castalla, 1901 / Alacant, 05-11-1940]. Obrer, militant de la CNT de Castalla. Afusellat pel franquisme. També ho va ser la seua companya, Antonia Durá.

—————————————————————————————-

ESTEVE GINER, VICENTE: [Palamos, 1920 / ¿?]. Militante libertario de Campello. Nacido en Palamós, al estar su padre trabajando como pescador en la zona -Rosas-, volviendo a Campello en 1934 arrastrados por la crisis de trabajo. Obrero autodidacta e inquieto, consiguió cierta formación reglada por libre, estudió música, era asiduo practicante de deportes -fútbol- y acompañaba a su padre, secretario del sindicato de pescadores de Campello, en labores de secretario de actas en las reuniones del oficio. Fue iniciador de las JJLL locales con 14 años y fundador del Ateneo Cultural de las Juventudes Libertarias de Campello en esos años, que editaron Avance. Iniciado el periodo revolucionario, participa junto a su padre -presidente de la colectividad de pescadores- en la incautación de las barcas y las artes de pesca y en la constitución del Sindicato de la Pesca y su colectividad, en la cual Vicente hacía las cuentas y establecía las prestaciones de seguridad social. Detenido al final de la guerra, fue internado en el Reformatorio de Adultos de Alicante y juzgado en causa militar solo por sus ideas, de las que no renegó y a pesar de ello fue absuelto. Al salir de prisión siguió ayudando a sus amigos presos y laboró un tiempo en Alicante por la reorganización antifascista en la clandestinidad, hasta que fue desmantelada en 1946 tras un golpe policial, en el que no fue detenido. Un año antes había hecho el servicio militar en Cartagena. Continuó en tareas de resistencia antifascista -distribución de paquetería- hasta finales de la década de los 40. Residía en Campello a finales de los 80.

—————————————————————————————-

ESTEVEZ: Original de Alicante o Alcoy. Estévez desembarcó hacia 1945 con un grupo de guerrilleros procedentes de Orán que se integran en el grupo de Francisco Sánchez Giron -Paquillo -. Poco después del desembarco el grupo era interceptado por la Guardia Civil y la mayor parte de sus miembros muertos mientras que Paquillo fue capturado. Según éste último, Estévez había nacido « en Alicante o a Alcoy y que provenía de  una familia acomodada”. Fue declarado en rebelión por las autoridades el 1 de marzo de 1952. Podría tratarse de Luis Estévez Miro.


FABRA GOMEZ, ANTONIO: Confederal alicantino, en 1959 se hace un llamamiento a su localización desde la prensa confederal.

———————————————————-

FALCÓ BOSCH, RICARDO: Confederal d’Asp. Detingut al final de la guerra i condemnat a 6 anys de presó menor.

———————————————————-

FELIX BORRALLO, JUAN BAUTISTA: [Dénia, 1908 / Alacant, 12-07-1940]. Ferroviari i militant confederal de Denia. Membre del Consell Municipal i delegat a la zona de la Delegació provincial d’avituallament. Afusellat pels franquistes a Alacant el 12 de juliol de 1940. Pot ser també Joaquín, militant confederal de Denia i afusellat el mateix dia a Alacant.

———————————————————-

FEMENÍA MAS, JOSÉ: Afilador y militante de la Unión Obrera Dianense, afecta a la CNT. Fue detenido el 16 de agosto de 1920 en el transcurso de una huelga general declarada en la localidad y trasladado al castillo de Alicante. 

———————————————————-

FEMENÍA RIBOT, JOSÉ: [El Vergel, 1911 / Alacant, 21-04-1942]. Llaurador i militant de la CNT i de la FAI de El Vergel. Membre del Comité Revolucionari durant la guerra. Afusellat pel franquisme.

———————————————————-

hierro1FERNANDEZ ASUNCIÓN, EULOGIO: Nacido en Villena cerca de 1912. Escribiente de una fábrica de calzado, afecto a la CNT desde 1930 y activo militante. Ayudo a sofocar el fascio en Villena y, tras las incautaciones del 17 de diciembre de 1936, ocupó la secretaria del consejo de la industria socializada del aceite, que dejó pronto para enrolarse en la Columna de Hierro y luego en las milicias del Centro. Detenido en 1939, fue condenado a muerte, conmutada, en Madrid y encerrado luego en San Miguel de los Reyes hasta 1949. Excarcelado se aposento en Barcelona y después en Elda, hasta morir en la década de los 80.

———————————————————————————————

FERNÁNDEZ FLORES, JOSÉ: Confederal natural de Utrera, se opuso a los fascistas sublevados en 1936, trasladándose después a Alicante, donde organizó el sindicato de Campesinos y formó el grupo faista Bakunin. Exiliado en 1939 en Alger.

———————————————————————————————

FERNANDEZ GARCÍA, FRANCISCO: Militante confederal de Villena. Al estallar la guerra, formó en el comité de Control y Socialización del Ramo de la Piel, en calidad de vocal hasta que fue sustituido por Jerónimo Hernández el 25 de noviembre de ese año.

———————————————————————————————

FERRANDIZ MIRA, SANTIAGO: Militante confederal alcoyano. Delegado en la comisión de Control del ramo de la Alimentación en septiembre de 1936.

———————————————————————————————

FERRANDIZ MOLTÓ, VICENT: Membre del Comité Revolucionari de Gorga durant la guerra. Detingut al final de la guerra, fou afusellat el 23 d’agost de 1939 a Alacant.

———————————————————————————————

FERRER, ENRIQUE: Concejal per CNT d’Alcoi durant la guerra.

———————————————————————————————

FERRER, FRANCISCO LUIS: Membre del consell local de la FRE-AIT a Cocentaina el 1873.

———————————————————————————————

FERRER, JOSÉ: Delegat per La Vila Joiosa en el Congrès de la CNT el 1931.

———————————————————————————————

FERRER, JULIO: Anarquista en Alicante de principios de siglo XX. Iniciador del grupo anarquista Espartaco en 1912. Secretario de la sociedad de oficios varios La Organizadora entre 1914 y 1915, a la que representa en algunos de los principales mítines del momento. Integrante del Comité pro-presos, 1915. Miembro del grupo Divulgación Anarquista, junto a Eugenio Peidró, en 1918. Colaboraciones en Tierra y Libertad, 1914, Liberación, 1919 y Redención, s-f.

———————————————————————————————

FERRER JORDÁ, ANGEL: [Alcoi, 1896 – Sant Genis Laval, 1976]. En la CNT alcoiana des dels 16 anys. Actiu propagandista, pren part dels principals mitins entre el 1930 i el 1932, any on consta com a delegat del Art fabril al plé regional del Llevant. També el juliol del 1937 va asistir al congrés regional com a delegat de la Pell. Concejal i alcalde, o membre del comité d’enllaç per la CNT durant la guerra, fins que el 1939 va martxar al front amb 42 anys. Exil·liat a l’Orá se’l recorda com a etern bibliotecari cenetista.

—————————————————————————————-  

FERRER NOGUERA, JOSÉ: [Barcelona, 1845 / ¿?]. Carreter i anarquista de Mollet, que va ser empresonat a consequència del atemptat del carrer Canvis Nous, 1896. Desterrat, arrivà a Alacant el novembre de 1897.

—————————————————————————————-

FERRERO SANCHIZ, CELEDONIO: [Beneixama, 1901 / Alacant, 04-12-1941]. Militant de la CNT de Beneixama. Apresat al final de la guerra, va morir dels maltractaments a la presó provincial.

—————————————————————————————-

FERRI, EMILIO: A finals del 1931 amb Payá, Llín i d’altres aconseguiren que la secció del metall de l’UGT alcoiana es va integrar a la CNT.

—————————————————————————————-

FERRI, JOSÉ: Confederal del ramo textil, natural de Alcoy. Apresado por los aliados en 1939, en 1945 se encontraba preso en el campo de concentración británico de Kirkham, al parecer desde 1944 y con status de preso de guerra. Retornado a Francia gracias a una campaña en pro de su liberación, tras la ruptura de la CNT siguió a los escindidos. Escribe en España Libre de París desde 1946.

—————————————————————————————-

FE00_GrupNaturistaAlcoia_1926 [Ferri, Llorens, Belda, Pastor, Vilaplana..]RRI SOLER, FACUNDO: [Alcoi, 1887 / ¿?]. Confederal i naturista alcoià. Va estudiar a les escoles del Patronat de la Joventut Obrera, 1902, i sembla que treballava com a teixidor quan va patir un accident de treball cap al 1909. Considerat un dels pioners del naturisme alcoià, fou iniciador del Cercle Instructiu i Naturista, registrat el 5 d’octubre del 1919. També va ser iniciador de la Societat Naturista Cultural al final de la decada del 1920. A principis de l’any 1939 hi era al capdavant del Consell Municipal d’Abastiments en substitució del Peidro. Quan va acabar la guerra va ser condemnat a 16 anys de reclusió menor. Va viure prop de 100 anys.

—————————————————————————————-

FERRI PER00_JOseFerri_maestroCasaPuebloMonover_años20EZ, JOSÉ: [Linares, 1862 / València, 1943]. Maestro popular socialista en Monóvar. Era el mayor de 23 hermanos, hijo de un mando de la guardia civil con inclinaciones dramáticas, ocupación militar que siguió al menos su hermano Ángel. José obtuvo escasa suerte como poeta a finales de los años 80 y optó por sacarse el titulo de maestro. Trabajó en Monòver desde los primeros años del siglo XX y en 1909 abrió un centro de educación llamado Ateneo Escolar, que en 1911 trasladó a la calle de Sant Joan, 14. Fue muchos años director de la Escuela del Centro Obrero, que en 1929 tenia en la calle la Torre. Colaboró en los semanarios Monóvar y El Sembrador. En octubre de 1936 le situamos en Valencia, interviniendo en un acto en recuerdo de Francisco Ferrer Guardia, y en 1937 fue nombrado decano de los maestros laicos. Se retiró en 1939.

———————————————————————————-

FLOR CAMARASA, REMIGIO: [Villena, 1903-1980]. Carnicero con negocio propio, afiliado a la CNT y activo desde 1930. En el periodo revolucionario participó en la socialización del ramo de la alimentación, formó en la consejería de Abastos y desempeñó una concejalía desde febrero de 1937 a junio de 1938, fecha en la que se incorpora al ejército. En marzo de 1939 consiguió embarcar en el Stambrook y alcanzar Orán. Volvió a Villena en 1967 y siguió en las filas confederales.

———————————————————————————-

FLOR CAMARASA, SALVADOR: [Villena, 1908- Rosario de S. Fe, 1994]. Mecánico confederal, unido de joven a CNT. En el periodo revolucionario secretario de la industria metalúrgica incautada el 7 de noviembre de 1936, y desde abril de 1937, miembro del CRES de Villena. Terminada la guerra, logró alcanzar Francia, reunirse mas tarde con su compañera, 1947, y marchar luego a Argentina. Residió en Rosario.

———————————————————————————-

FÓ JULIA, ADOLFO: [Alicante ¿? / Valencia, 07-01-1926]. Artista alicantino mas conocido como el Diablo Fó que fue decano de los operadores de cine levantinos. Fue hijo de uno de los principales propietarios locales y concejal liberal-conservador, Pedro Fó Oliver. La primera noticia sobre las actividades artísticas de Adolfo las situamos en un espectáculo de ilusionismo y entretenimiento en Alicante en 1880, y en el cual tomaba el nombre artístico de Mefistófeles que le acompañará a lo largo de su carrera. Su actividad artística comenzó a combinarse en la década de los noventa con su faceta como emprendedor cultural y artesano, por ejemplo como voluntario mecánico bombero a principios de siglo XX en el que aprovechaba los conocimiento adquiridos en el uso de artefactos pirotécnicos y malabarismos con fuego. Atento a los cambios de su época, había experimentado con el fonografó y se dejó seducir por el primer celuloide, siendo uno de los primeros en instalar una barraca de madera dónde presentó su cinematógrafo Mágico. En Alicante trabajó también en el Cine La Paz, Novedades y Cine Moderno, cuando estuvo éste instalado en la calle de la Sangre, frente al Ayuntamiento. Consiguió un relativo éxito desde los primeros años del siglo XX, lo que le lleva a desplazarse por buena parte del territorio peninsular, e incluso se aprecia que toma parte por la causa popular y republicana; a medio camino entre el espectáculo de variedades, la agitación social y la divulgación cultural. Allá por 1905 radica en Valencia, donde venía trabajando desde 1903, y dónde permanece hasta 1909 al frente del Cine de la Paz, compaginando su maestría como operador cinematográfico con la de pintor de carteleras, ocupación cada vez más demandada. Finalizada la Exposición valenciana en 1910, fue contratado para marchar a Játiva, dónde se le llegó a considerar una institución viva del cine en el Levante. Así era reclamado para tirar de sus viejos números en 1913, con algún espectáculo de ilusionismo en el teatro de verano de Mahón, y en 1919 enmarcado como excéntrico en una compañía de circo que paraba por Vigo. Luego se establece de forma definitiva en Valencia donde seguía vinculado al cine y reclamado como pionero del 8º arte, poco antes de su muerte a comienzos de 1926.

———————————————————————————- 

FOJ PUERTAS, JOSÉ: Bellver de Cinca / Alacant 13-02-1984. Molt jove va passar vuit anys a la presó de Santoña i va fugir a l’exili per eludir el servei militar. Va tornar el 1936 i al final de la guerra se va exiliar de nou a França fins que el 1976 s’establí a Alacant, afiliant-se a la CNT. 

———————————————————————————-  

FOMBUENA, VICENTE: [Valencia, 1839 – Madrid, 1877]. También aparece nombrado como como Fontbuena. Fundidor de profesión y organizador de la FL alcoyana. Tesorero del Comité Federal de la FRE elegido en el congreso de Córdoba de 1872-1873, en el que asistía como delegado por Alcoy. Como tal firmó la circular fechada en Alcoy (24-0l-1873) y se quedaría sin trabajo por la persecución patronal. En julio de 1873 con Albarracín, Tomás y Seguí en la comisión que dialogó con el alcalde de Alcoy, y según afirmó el abogado de los presos, en el alegato de defensa del proceso iniciado en 1878, Fombuena, junto al delegado de las sociedades obreras de Cataluña, se opuso a la declaración de huelga general revolucionaria. Murió de tifus y dejó viuda e hija en la miseria, por lo que la CF envió ayuda y abrió una suscripción.

———————————————————————————-

FORNALI ESCRIVÁ, MIGUEL: [Ondara, 1904 / Alacant, 01-06-1940]. Pagés i confederal d’Ondara, que el marzo de 1938 va estar nomenat vicepresident del Consell Municipal, però fou  destituit un mes desprès. Detingut al final de la guerra, fou empresonat a Alacant i afusellat.    

———————————————————————————-

FORNÉS LLEDÓ, BAUTISTA: [Xàbia, 1905 / Alacant, 07-03-1940]. Jornaler i membre del Comité de Salut Pùblica de Xàbia durant la guerra. Detingut, després de ser jutjat a Dénia i condemnat a mort, fou afusellat a Alacant.

———————————————————————————-

FORNÉS SIGNES, VICENTE: [Calp, 1909 / Alacant, 26-10-1939]. Serrador a Calp conegut com Gateret. Fou membre del Comité revolucionari local. Detingut al final dela guerra, fou afusellat a Alacant pel franquisme.

———————————————————————————-

FORNÉS IVARS, JOSÉ: [Dènia, 1901 / 21-10-1939]. Llaurador, militant de la CNT de Dènia afusellat pels franquistes al cementeri de Dénia.

———————————————————————————-

FRANCES PEREZ, ONOFRE: [Parcent, 1895 / Alacant, 13-07-1940]. Membre del Comité de Salut Publica de Parcent durant la guerra. Detingut i afusellat a Alacant.

———————————————————————————-

FUENTES BOJ, ANTONIO: [Alicante / Barcelona, 16-11-1939] Albañil afiliado a la CNT. Fusilado por el franquismo.

 

4 thoughts on “A – F

 1. EN lo que se refiere a Bernabeu. Sirera: Bautista mi abuelo, Rafael y Jose sus hermanos. Gerardo y Liberto, mi padre y Tio son los hijos de Bautista . Rafael no tuvo hijos, Jose dos : Jaime y Monserrat.
  G.Bernabeu.
  gerard.bernabeu@laposte.net

 2. Bon dia,
  En primer lloc, felicitats per la pàgina. Sóc descendent del germà de Carlos Botella Lillo (de fet, em van posar el meu nom indirectament per ell i, per casualitats de la vida, els meus cognoms són idèntics, només que canviats): Francisco Botella Lillo, que també va ser un destacat líder del moviment anarquista alacantí. La data de naixement no la conec (em sona que era l’any 1886, però no n’estic segur), però sí que va morir l’any 1966 a Alacant. Es va casar amb Maria Zaragoza i va tindre dos fills i una filla morta a la infància. Durant la guerra sembla que va tindre un paper molt actiu, sobretot amb el tema de les expropiacions. Com a dada curiosa, va formar part de la colla que va “rescatar” la relíquia de la Santa Faç abans que el monestir fóra destruït al començament de la guerra civil. Tant ell com els seus fills van fugir d’Alacant el mes de març del 39 a l’African Trader cap a Algèria i van viure a Blida. A Algèria van mantindre l’activitat de la CNT a l’exili. Va tornar amb la seua família l’any 1962, en proclamar-se la independència d’Algèria. En principi, no sembla que patira represàlies per la seua activitat política, segurament perquè ja era molt major.
  Per cert, done fe del gran talent artístic del meu oncle Carlos, ja que a casa tinc dos quadres seus d’estil goyesc de l’any 1919.
  Salutacions!

  1. Muchas gracias por tus comentarios y por la información que nos facilitas. En breve trataremos de completar una reseña biográfica sobre Francisco Botella Lillo y tienes las puertas abiertas por si quieres añadir algún nuevo dato. Saludos

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.