El Grup Pau d’Alacant, hereu de les lluites liberals del s. XIX, va ser una de les agrupacions de lliurepensadors amb més recorregut de tot l’estat, i a més tingueren una forta influencia en el moviment obrer local.


FILLS de l’AVERNO
VÍES de REBEL·LIA
L’OCÀS LLIURE PENSADOR.